Alstom i Politechnika Krakowska wspólnie wzmocnią kompetencje studentów w zakresie sterowania ruchem kolejowym

| Gospodarka Aktualności

Alstom podpisał strategiczne partnerstwo z Politechniką Krakowską. Porozumienie, z którego rocznie skorzysta nawet 10 tys. studentów, ułatwi współpracę w zakresie prowadzenia prac badawczych i zatrudniania absolwentów, a także promowanie osiągnięć związanych z rozwojem nowoczesnych systemów sterowania ruchem kolejowym. Prowadzona będzie stała wymiana wiedzy, doświadczeń i kompetencji w tym zakresie, a studenci będą odbywać staże pogłębiające branżowe kompetencje.

Alstom i Politechnika Krakowska wspólnie wzmocnią kompetencje studentów w zakresie sterowania ruchem kolejowym

W ramach działalności dydaktycznej i badawczej Alstom będzie na Politechnice Krakowskiej organizował kursy związane z tematyką sterowania ruchem kolejowym, przeznaczone dla studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych. Eksperci Alstomu wezmą udział w wykładach otwartych, kołach dyskusyjnych oraz przeprowadzą wspólne badania.

Obecnie na ośmiu wydziałach Politechniki Krakowskiej i na ponad 30 kierunkach studiów kształci się 14 tys. polskich i zagranicznych studentów oraz doktorantów. Szkolenia będą koncentrować się na Wydziale Transportu Kolejowego, w tym na 4200 nowo przyjętych studentach na studia I i II stopnia.

- Nasza współpraca z Politechniką Krakowską pozwoli rozwijać kompetencje związane z projektowaniem i wdrażaniem nowoczesnych systemów sterowania ruchem kolejowym wśród studentów i absolwentów kierunków technicznych, informatycznych i inżynierskich. To fascynująca, niezwykle przyszłościowa i atrakcyjna dziedzina wiedzy, niezbędna dla zrównoważonej mobilności, w której Alstom jest światowym liderem. W Alstomie łączymy ponad stuletnią tradycję z najnowszymi innowacjami i możliwościami rozwoju zawodowego i naukowego – mówi Adam Juretko, dyrektor zarządzający Alstom ZWUS Sp. z o.o.

Alstom od wielu lat rozwija współpracę z uczelniami wyższymi w zakresie nowoczesnych systemów sterowania ruchem kolejowym. Połączenie studiów wyższych z praktyką zawodową pozwala studentom znacznie skrócić proces wdrażania w projektach realizowanych przez firmę.

źródło: Alstom

Zobacz również