Alstom zbuduje w Bukareszcie nowoczesną bazę serwisową dla pociągów Coradia Stream

| Gospodarka Aktualności

Firma Alstom zainwestuje 50 mln euro w ramach swojego zobowiązania do utworzenia w Bukareszcie najnowocześniejszej zajezdni, w celu prowadzenia konserwacji nowych elektrycznych pociągów pasażerskich Coradia Stream. Alstom zlecił zakup w centrum Bukaresztu gruntu o powierzchni 30 tys. m², który zapewnia dostęp do głównej linii kolejowej.

Alstom zbuduje w Bukareszcie nowoczesną bazę serwisową dla pociągów Coradia Stream

Umowa została zawarta z Atelierele Grivita, firmą z Bukaresztu specjalizującą się w naprawach taboru kolejowego. Projekt obejmie znaczące prace modernizacyjne w istniejących na zakupionym terenie obiektach oraz budowę nowych, w celu stworzenia nowoczesnego i w pełni wyposażonego ośrodka konserwacji 37 pociągów pasażerskich Coradia Stream zakupionych przez Urząd ds. Reformy Kolei (ARF).

Początkowa faza inwestycji – zajezdnia wyposażona dla potrzeb badań i konserwacji – będzie gotowa do końca stycznia 2024 r., a pełne zakończenie przewidywane jest na drugą połowę 2024 r. Nowa zajezdnia zostanie wyposażona w najnowocześniejszy park maszynowy i technologie stosowane w zajezdniach służących do utrzymania taboru w całej Europie. Powstanie tam cyfrowa placówka diagnostyczna oparta na najnowszej technologii, w tym HealthHubTM - rozwiązaniu Alstomu do konserwacji predykcyjnej i zarządzania flotą - a także podpodłogowa tokarka kołowa.

Alstom prowadzi rekrutację do nowego zakładu. Oczekuje się, że dołączy ponad 50 nowych pracowników, którzy przejdą specjalistyczne szkolenie.

W marcu 2022 r. Alstom i rumuński Urząd ds. Reformy Kolei (ARF) podpisali umowę na dostawę 20 pociągów Coradia Stream, wraz z towarzyszącymi 15-letnimi usługami utrzymania. We wrześniu 2022 roku podpisano aneks do pierwotnej umowy na dostawę 17 kolejnych pociągów i związane z nimi 15-letnie usługi serwisowe. Te 37 pociągów, znajdujących się obecnie w produkcji, to pierwsze nowe, nowoczesne EZT zakupione w Rumunii.

Alstom jest światowym liderem usług kolejowych, zatrudniającym ponad 16 tys. pracowników w 40 krajach i 250 lokalizacjach. Umowami na utrzymanie taboru objętych jest ponad 35, 5 tys. pojazdów, z czego około 50 umów zawartych jest na okres 20 lat lub więcej. W Rumunii od 2004 roku Alstom zapewnia konserwację taboru metra w Bukareszcie.

źródło: Alstom