wersja mobilna
Online: 414 Piątek, 2018.01.19

Raporty

Osprzęt sterowniczo-sygnalizacyjny - rynek polski i oferowane produkty

wtorek, 30 listopada 2010 13:52

Przełączniki i przyciski tablicowe, lampki sygnalizacyjne, kasety sterownicze i klawiatury przemysłowe - pomimo popularyzacji nowoczesnych paneli operatorskich rola osprzętu sterowniczo-sygnalizacyjnego nie maleje. Wykorzystywany jest on w maszynach, szafach sterowniczych i systemach automatyki, w urządzeniach elektrycznych oraz elektronicznych, windach, dźwigach i różnorodnych aplikacjach konsumenckich.

Spis treści » Przemysł i branża maszynowa
» Osprzęt sterowniczo-sygnalizacyjny, czyli
» Kto i czego szuka?
» Stała grupa dostawców
» Rynek wrócił do wzrostów
» Kierunek rozwoju technologicznego
» Pokaż wszystko

Od strony dostawców rynek ten również charakteryzuje duże zróżnicowanie - w kraju działają przedstawicielstwa producentów zagranicznych, dystrybutorzy oraz wytwórcy lokalni, którzy z powodzeniem produkują również na eksport. W raporcie dokonujemy analizy omawianego sektora rynku, przyglądając się trendom go zmieniającym oraz wykorzystaniu tytułowych elementów w przemyśle i aplikacjach OEM.

PRZEMYSŁ I BRANŻA MASZYNOWA

Rys. 1. Najważniejsze sektory rynku będące odbiorcami osprzętu sterowniczo- sygnalizacyjnego w kraju oraz najistotniejsze aplikacje omawianych produktów; do kategorii "inne" zaliczono m.in.: handel, hutnictwo, logistykę, wojsko, spawalnictwo, suwnice

Osprzęt sterowniczo-sygnalizacyjny wykorzystywany jest przez odbiorców z różnych branż, przy czym dwiema najistotniejszymi są te związane z przemysłem oraz produkcją maszyn. Pierwsza obejmuje wykorzystanie tego typu produktów w nowych systemach automatyki, w tym dostarczanych przez integratorów systemów, oraz zastosowania na potrzeby utrzymania ruchu.

Z kolei do producentów z sektora OEM zaliczyć można dostawców różnego rodzaju maszyn, a także urządzeń elektrycznych (w tym elektronarzędzi) i elektronicznych oraz firmy zajmujące się wytwarzaniem i prefabrykacją rozdzielnic elektrycznych i szaf sterowniczych.

Omawiany osprzęt trafia także do aplikacji w motoryzacji (i generalnie transporcie - np. szynowym) oraz wykorzystywany jest przez producentów wind, dźwigów, suwnic, podnośników i podobnych urządzeń. Pozostałe, mniej znaczące przykłady jego aplikacji wskazano na wykresie 1.

Norbert Borek

Lovato Electric

Mimo ciągłego rozwoju technologicznego, który obserwujemy w całej branży automatyki przemysłowej, aparatura sterująca i sygnalizacyjna towarzyszy nam już dłuższy czas i nic nie zapowiada, iż znajdzie się ona w odwrocie. Technologia produkcji podzespołów tego typu jest na dzień dzisiejszy w dużym stopniu zautomatyzowana, niemniej w sam proces montażu zaangażowana musi być też praca ludzkich rąk.

Materiały wykorzystywane do produkcji (tworzywa sztuczne/metale) mają coraz lepsze parametry mechaniczne, elektryczne czy związane z palnością, co pozwala na tworzenie nie tylko coraz bardziej ergonomicznych rozwiązań, ale również coraz bardziej estetycznych produktów. Nasza oferta jest jedną z niewielu tak szerokich ofert na rynku i jest sukcesywnie rozszerzana o nowe typu urządzeń.

Śmiało można powiedzieć, że jest to oferta systemowa, w tym znaczeniu, że klient znajdzie u nas praktycznie wszystkie typu elementów sterowniczych i sygnalizacyjnych - na przykład przyciski, przełączniki, lampki (standardowe i w technologii LED), kolumny sygnalizacyjne, sygnalizatory optyczno-dźwiękowe. Dużą popularnością cieszą się wyłączniki bezpieczeństwa, lampki jednoczęściowe LED oraz wszystkiego typu przyciski z nadrukiem.

Przyglądając się bardziej szczegółowo konkretnym grupom asortymentowym i wykorzystaniu produktów, widzimy, że polscy dostawcy dostarczają każde z omawianych podzespołów praktycznie do tych samych aplikacji (patrz wykres 2). W przypadku przycisków, przełączników oraz lampek sygnalizacyjnych podział na zastosowania był dla udzielonych odpowiedzi ankietowych praktycznie taki sam, przez co zostały one na wykresie zgrupowane - jedynie aplikacje kaset okazały się nieco inne, stąd wydzielenie tej grupy wyrobów.

TABELA 1. Oferta w zakresie osprzętu sterowniczo-sygnalizacyjnego

Zgodnie z opiniami krajowych dostawców tablicowy osprzęt sterowniczo-sygnalizacyjny stosowany jest przede wszystkim w aplikacjach takich jak tablice rozdzielcze i sterownicze, różnego rodzaju urządzenia elektryczne, maszyny, a także dźwigi, windy, suwnice. Cześć z tych elementów trafia również do aplikacji komercyjnych. Zanim dokonamy dalszej analizy rynku, patrząc od strony dostawców oraz ich klientów, przyjrzyjmy się asortymentowi dostępnych w sprzedaży wyrobów.

OSPRZĘT STEROWNICZO-SYGNALIZACYJNY, CZYLI…

Rys. 2. Najważniejsze zastosowania omawianych produktów

…obszerna grupa podzespołów i urządzeń służących do przełączania sygnałów elektrycznych - często o większych wartościach napięć i prądów, oraz sygnalizowania pracy maszyn i różnego typu systemów. Tego typu komponenty występują zazwyczaj w postaci znormalizowanej, jeżeli chodzi o wielkość otworów montażowych (typowo jest to 16, 22 oraz 30mm) i charakteryzują się często budową modułową. Przykładowo przyciski składają się z kilku kluczowych elementów - korpusu, który montowany jest w tablicy, panelu czy kasecie, napędu wykonującego ruchy i przełączającego sygnały, a także frontu i dodatkowych elementów łączeniowych.

Podobnie wytwarzane są przełączniki oraz lampki, przy czym klient może często samodzielnie dobierać odpowiednie komponenty podczas zamawiania wyrobów. Na zróżnicowanie oferty dostawców tych elementów składają się też wymiary zewnętrzne podzespołów, ich wzornictwo i inne parametry - np. wykonanie w wersji o wysokim stopniu ochrony lub przeznaczonej do pracy w strefie zagrożonej wybuchem. Jeżeli chodzi o dostępne rodzaje przycisków, do najpopularniejszych zaliczyć można wersje z guzikiem wystającym, płaskim, przyciski osłonięte oraz z guzikiem ryglowanym kluczem.

W każdym z przypadków położenie guzika może być sygnalizowane świetlnie. W przypadku przełączników typowe rodzaje to wersje dźwigniowe, obrotowe, przyciskowe oraz suwakowe. Szczególnie te pierwsze, czyli dźwigniowe, są najpopularniejsze. W grupie przełączników można wyróżnić szereg elementów różniących się sposobami przełączania, liczbą styków, parametrami elektrycznymi i innymi.

TABELA 2. Przyciski sterownicze - przykładowe produkty

Biorąc pod uwagę stosowane materiały, styki wykonywane mogą być m.in. z miedzi pokrywanej srebrem lub złotem i innych materiałów, zależnie od wartości przełączanych prądów, natomiast do obudów stosuje się różne tworzywa (oraz metale) zależnie od wymogów w zakresie temperatury pracy, izolacyjności, szczelności, itd. Podobnie jak omawiane powyżej produkty, również lampki sygnalizacyjne oferowane są zazwyczaj w typoszeregach o znormalizowanych średnicach montażowych.

Jako źródła światła wykorzystuje się tutaj diody LED, neonówki i żarówki świecące światłem ciągłym lub migającym. Na rynku dostępny jest duży asortyment takich wyrobów o różnych kolorach i frontach, co pozwala na dobór do praktycznie dowolnej aplikacji. Ofertę osprzętu uzupełniają różnego rodzaju joysticki, łączniki, mikrowyłączniki i inne, bardziej specjalizowane podzespoły. Specyficznym rodzajem produktów na omawianym rynku są kasety sterownicze, które zaklasyfikować można jako proste pulpity sterownicze.

Rys. 3. Najważniejsze dla klientów cechy omawianych produktów, które decydują o ich zakupach

Są one łączone z systemem z wykorzystaniem elastycznego połączenia kablowego, co umożliwia ich przemieszczanie i w ten sposób sterowanie np. dźwigami, suwnicami i różnymi innymi maszynami. Kasety zawierają zazwyczaj kilka przycisków (w tym często awaryjnego zatrzymania), przełączników, ewentualnie lampki sygnalizacyjne, przy czym występować mogą w wersji standaryzowanej lub tworzonej pod aplikację klienta.

Ostatni z przypadków jest dosyć rozpowszechniony, a wielu dostawców przedstawionych w raporcie (np. Schneider Electric, Eaton, Lovato Electric, Encon) oferuje komponenty do składania tego typu kaset (lub ich produkcję na zamówienie). Obejmują one korpusy, przepusty kablowe, uchwyty i naturalnie przyciski, przełączniki czy podzespoły sygnalizacyjne. Należy dodać, że kasety mogą służyć do sterowania bezpośredniego lub pośredniego, czyli takiego, gdzie pracuje się z niskim napięciem i niewielkimi prądami, sterując pracą łączników elektromagnetycznych.

Występują one też w wersjach modułowych, pozwalających na szeregowe zestawianie w większe bloki zależnie od potrzeb. Do ważnych cech tych wyrobów zaliczyć należy wytrzymałość mechaniczną (odporność na uderzenia, wstrząsy, wibracje) i stopień ochrony (typowo IP65 lub więcej), a także zakres temperatur pracy (zazwyczaj od wartości ujemnych do średnich dodatnich). 

zobacz wszystkie Nowe produkty

Wymienne, inteligentne sondy wilgotności i temperatury do pracy w ciężkich warunkach

2018-01-19   |
Wymienne, inteligentne sondy wilgotności i temperatury do pracy w ciężkich warunkach

Firma Vaisala, specjalizująca się w produkcji czujników do pomiaru parametrów środowiskowych, zaprezentowała nową ofertę wymiennych, inteligentnych sond mogących pracować w trudnych warunkach środowiskowych. Nowe sondy wilgotności i temperatury Vaisala D HMP4, HMP5, HMP7 i HMP8 oraz sonda temperaturowa Vaisala TMP1 stanowią rozszerzenie rodziny produktowej Indigo i uzupełniają wcześniejsze modele serii GMP250 i HPP272.
czytaj więcej

Enkodery bezłożyskowe

2018-01-19   | Eldar
Enkodery bezłożyskowe

Eldar oferuje absolutne enkodery SMAB firmy Lika. Są to enkodery bezłożyskowe, cechujące się dużą prędkością obrotową, rozdzielczością do 18 bitów oraz interfejsem SSI.
czytaj więcej

Nowy numer APA