ZMIENNA KONIUNKTURA W BRANŻY

Ostatnie lata w trzech omawianych branżach cechowały się niezłą koniunkturą na rynku, a wraz z nią – pozytywnymi ocenami sytuacji przez dystrybutorów. Szczególnie dotyczyło to popularyzujących się siłowników elektrycznych. Dzisiejsze statystyki (rys. 7) są gorsze niż dwa i cztery lata temu, wyjątkiem jest hydraulika siłowa. O ile negatywne zmiany w przypadku pneumatyki są bardzo niewielkie, o tyle dla wersji elektrycznych oceny koniunktury po kilku latach wracają do stanu z lat 2013‒2014 (poziom 3,4). Jest to wynik ewidentnie gorszy niż w dwóch poprzednich badaniach rynku, kiedy zapotrzebowanie na siłowniki elektryczne pochodziło zarówno z przemysłu wytwórczego, jak też firm z sektora OEM.

Omawiane zestawienie, pomimo przedstawienia konkretnych warwy, a nie ilościowy. Spójrzmy zatem na oszacowania rynku podawane przez jego uczestników, zaczynając od sektora związanego z elementami elektrycznymi. W tym przypadku podawanych liczb było najwięcej i zawierały się one w przedziale od kilku do 200 mln zł. Najwięcej wskazań związanych było jednak z zakresem 20‒30 mln i w tym obszarze znajduje się uśredniona wielkość rocznej sprzedaży. Są to wartości analogiczne jak cztery lata temu i wyższe niż przed dwoma laty. Zdecydowanie trudniej oszacować rozmiary pozostałych dwóch sektorów. W przypadku hydrauliki siłowej pojawiła się kwota 500 mln zł, która wprawdzie też podawana była cztery lata temu, ale we wcześniejszych raportach było to około 100-150 mln zł. Z kolei dla siłowników pneumatycznych rozbieżności w szacunkach wynosiły od kilku do kilkuset milionów i pozostaje tu jedynie przytoczyć poprzednie otrzymane wartości – wynosiły one około 50‒100 mln zł.

 
Rys. 7 Sytuacja w branży w podziale na konkretne produkty (0 – fatalna, 5 – bardzo dobra)
 
Rys. 8 Konkurencja w branży w podziale na grupy produktów (0 – bardzo mała, 5 – bardzo duża)

Roczna dynamika elementów pneumatycznych oceniana była średnio na 10‒12%, zaś w sektora komponentów hydraulicznych – na kilka procent. Należy tu zaznaczyć, że odpowiedzi bazują na bardzo małych próbkach i są statystycznie mało wiarygodne. Zdecydowanie więcej wskazań otrzymaliśmy dla siłowników elektrycznych – tutaj zakres podawanych wartości wynosił od 8% do 20%, zaś średnia 14%. Jak widać – istnieją spore trudności w rzetelnym określeniu wartości czy też tempa wzrostu omawianych rynków, co wynika zarówno z ich szerokości (dotyczy szczególnie obszaru hydrauliki siłowej), jak też niewielkiej liczby firm biorących udział w raporcie. Na koniec jeszcze jedna statystyka – dotycząca konkurencji na rynku (rys. 8). Można zauważyć, że z największą mamy do czynienia w przypadku komponentów pneumatycznych oraz hydraulicznych, natomiast sektor siłowników elektrycznych regularnie oceniany jest jako mniej konkurencyjny (choć ciągle oceny są tu relatywnie wysokie).

Prezentacje firmowe

Polecane

Nowe produkty