JAKICH PRODUKTÓW POSZUKUJĄ ODBIORCY?

Omawiane w raporcie branże cechują się wysokim poziomem konkurencyjności i dojrzałością, co dotyczy szczególnie pneumatyki i hydrauliki. Również preferencje zakupowe odbiorców są dobrze ukształtowane i dosyć stałe. Zestawiliśmy je zbiorczo jako wykres na rysunku 9 i na czoło wysuwa się tu kilka czynników. Niezmiennie najważniejszym pozostaje cena zakupu, aczkolwiek na podobnym poziomie sklasyfikowane zostały: jakość i powiązana z nią niezawodność oraz parametry techniczne. Marka producenta czy zastosowanie wyrobu znalazły się na dalszych miejscach listy. Należy zaznaczyć, że waga poszczególnych czynników zależy jednak w dużym stopniu od konkretnej aplikacji – przykładowo dla hydrauliki siłowej wymogi przesunięte będą w stronę niezawodności i wytrzymałości mechanicznej/środowiskowej, a gdy będzie chodziło o siłowniki do okien, liczyła się będzie kompaktowość, bezobsługowość i naturalnie niska cena.

 
Rys. 9 Czynniki decydujące o wyborze siłowników i zaworów przez polskich klientów; wartości procentowe dotyczą badania z 2019 roku

W bieżących odpowiedziach ankietowych nowości pojawiło się niedużo. Tym razem najczęściej wymienianą przez respondentów innowacją była miniaturyzacja, co dotyczy zarówno elementów wykonawczych, jak też zaworów i innych komponentów. W przypadku siłowników elektrycznych wymieniane też były m.in. wzrost prędkości i generowanej siły, a także możliwości synchronizacji pracy siłowników bez stosowania dodatkowego osprzętu. Patrząc jednak na oferty firm, takich jak Festo czy Bosch Rexroth, można stwierdzić, że w omawianych branżach pojawianie się nowości jest czymś stałym, regularnym, a rozwój następuje tu ewolucyjnie. Przykładowo dotyczy on wprowadzania nowych materiałów do wykonań cylindrów, zwiększania ich funkcjonalności (np. automatyczna amortyzacja, praca bezsmarowa), a także łączenia z komponentami elektronicznymi – przykładowo czujnikami. Zmiany pojawiają się też w zakresie wysp zaworowych, których rozwój odbywa się w kierunku integracji z elektroniką zapewniającą zaawansowaną funkcjonalność (np. autokompensacja zużycia uszczelnień) oraz rozbudowane możliwości sterowania i komunikacji z systemami nadrzędnymi. Z kolei wysiłki producentów elementów elektrycznych idą w stronę wspomnianej miniaturyzacji, jak też w drugim kierunku – zwiększania sił i odporności środowiskowej oferowanych napędów liniowych.

Prezentacje firmowe

Polecane

Nowe produkty