A CO W PRZYSZŁOŚCI?

Omawiane sektory tworzą sporej wielkości obszary rynku przemysłowego, cechują się stabilnym rozwojem i dosyć stałą grupą podmiotów dostarczających produkty. Ich przyszłość związana jest przede wszystkim z branżą budowlaną (elektroinstalacja, rozdział energii, itp.), przemysłem (produkcja maszyn, linie technologiczne, automatyka i prefabrykacja szaf elektrycznych), a także energetyką, w tym zieloną, oraz zastosowaniami w obszarze transportu. Odpowiednie „chmury” ze wskazaniami przedstawiono na rysunku 12 oraz 13. Nowościami w stosunku do poprzednich tego typu statystyk są przede wszystkim: wzrost wskazań związanych budownictwem (obydwie grupy produktów), większa rola sektora elektronicznego oraz motoryzacji (głównie aparatura niskiego napięcia) oraz wzrost wskazań dotyczących odnawialnych źródeł energii.

 
Rys. 12 Najbardziej perspektywiczne branże będące odbiorcami złączek listwowych
 
Rys. 13 Perspektywiczne branże będące odbiorcami aparatury niskiego napięcia

Na powyższe trzeba nałożyć poprawkę w postaci koniunktury gospodarczej, a tutaj prognozowanie pozostaje niewiadomą. Nie ma jednak co oczekiwać korzystnego rozwoju wydarzeń, biorąc pod uwagę trwającą wojnę handlową pomiędzy USA i Chinami, Brexit i inne niekorzystne zawirowania na rynkach. Stąd też prawdopodobnie wydźwięk kolejnego raportu, który opublikujemy za 2‒3 lata, będzie mniej pozytywny niż obecnego.

Źródłem wszystkich danych przedstawionych w tabelach oraz na wykresach są wyniki uzyskane w przeprowadzonym latem 2019 roku badaniu ankietowym. Uczestnikami badania byli przedstawiciele firm dostarczających złączki listwowe i aparaturę niskiego napięcia na rynku polskim.

Zbigniew Piątek

Prezentacje firmowe

Polecane

Nowe produkty

Zobacz również