BRANŻA OD STRONY PODAŻOWEJ

Badania omawianych rynków prowadzimy od ponad dekady, oceniając sytuację w każdym z sektorów co dwa lata. Daje to możliwość określania zmian koniunktury w czasie. O ile w pierwszej połowie dekady, szczególnie około 2013 roku, sytuacja na rynku oceniana była przez co czwartego ankietowanego jako słaba, o tyle ostatnie lata przynosiły przeważającą liczbę ocen pozytywnych. Przykładowo dwa lata temu średnio 87% osób oceniło koniunkturę jako dobrą, zaś 12‒13% jako doskonałą, nie zostawiając praktycznie miejsca w statystykach na gorsze oceny.

Dzisiaj, na początku 2020 roku, nie jest źle, aczkolwiek nie jest też tak dobrze, jak w latach poprzednich. Niewątpliwie mamy do czynienia z gorszą koniunkturą na całym rynku, co również odbija się na ocenach omawianych sektorów. Wprawdzie średnio 91% osób sklasyfikowało sytuację jako dobrą, ale reszta wskazała jej osłabienie (patrz rys. 6). Zmiany nie są dramatyczne, jednak przywodzą wspomnienia z poprzednich lat, z początku dekady. Jeżeli zaś chodzi o oceny kierunków zmian koniunktury (rys. 7), wskazują one na utrzymanie status quo lub minimalny ruch w dół.

 
Rys. 6 Oceny koniunktury w branży
 
Rys. 7 Oceny kierunków zmian koniunktury

Przedstawieni w tabelach i omawiani w dalszej części raportu dostawcy branżowi działają na rynkach, które wprawdzie nie są tak duże, jak przykładowo sektory napędów elektrycznych czy sterowników PLC, ale też wcale nie są dla branży automatyki marginalne. Obszar produkcji i dystrybucji wskaźników oraz regulatorów i rejestratorów w ostatniej dekadzie szacowaliśmy na około 35‒50 mln zł rocznie. Tym razem uśrednione wyniki dają wartość 44 mln zł, przy czym respondenci podawali tu szacunki od 8 do ponad 100 mln zł.

Bardzo podobne do powyższych rezultaty uzyskaliśmy w przypadku sektora przełączników, przycisków, lampek oraz kaset i klawiatur przemysłowych. Zdaniem ankietowanych osób rynek ten ma w kraju wartość od 10 do 90 mln zł rocznie, przy czym uśrednienie wynosi tutaj 46 mln zł. Jest to wartość nieco niższa niż podawane w poprzedniej dekadzie (typowo od 45 do 60 mln zł). Sumarycznie więc można mówić o branżach o wartości 90 mln zł – z zastrzeżeniem statystycznej wiarygodności wynikającej z ograniczonej wielkości próby badawczej.

Zapytania ofertowe
Unikalny branżowy system komunikacji B2B Znajdź produkty i usługi, których potrzebujesz Katalog ponad 7000 firm i 60 tys. produktów
Dowiedz się więcej

Prezentacje firmowe

Polecane

Nowe produkty