DZIAŁAJĄCY W BRANŻY DOSTAWCY

Omawiane produkty dostępne są w ofertach wielu producentów dystrybutorów, przez co również konkurencja w omawianej branży jest silna. Jako taką oceniło ją 2/3 ankietowanych osób (rys. 8), co stanowi wzrost w stosunku do poprzednio uzyskiwanych przez nas wyników.

W grupie firm działających na rynku są producenci, podmioty dystrybucyjne specjalizowane oraz dystrybutorzy szerokiej gamy produktów (katalogowi, hurtownie elektrotechniczne i inni). Sumarycznie w tabelach znalazło się 28 firm. Szczególną rolę w branży odgrywają krajowi producenci tacy jak LUMEL, APAR, Promet czy Pokój – są to bowiem dobrze rozpoznawalne w kraju marki i jednocześnie firmy o wieloletnich tradycjach działalności. Jeżeli zaś chodzi o dystrybutorów, to rzadko kiedy są to oferenci jedynie omawianych produktów. Urządzenia czy osprzęt tablicowy stanowią dla nich zwykle dodatek do większego asortymentu – np. z zakresu aparatury niskiego napięcia czy obudów. Rynek dystrybucji jako całość ma natomiast charakter rozproszony.

 
Rys. 8 Oceny konkurencji w branży
Zapytania ofertowe
Unikalny branżowy system komunikacji B2B Znajdź produkty i usługi, których potrzebujesz Katalog ponad 7000 firm i 60 tys. produktów
Dowiedz się więcej

Prezentacje firmowe

Polecane

Nowe produkty