PRZYSZŁE RYNKI

Dwa lata temu dostawcy wskaźników, regulatorów i rejestratorów jako najbardziej perspektywiczne obszary zastosowań swoich produktów wskazywali: przemysł spożywczy, energetykę, motoryzację i generalnie przemysł produkcyjny. W przypadku producentów osprzętu sterowniczo-sygnalizacyjnego typowane były sektory: OEM (maszyn i urządzeń) oraz ogólnoprodukcyjny.

 
Rys. 11 Najbardziej perspektywiczne grupy odbiorców i sektory rynku będące odbiorcami aparatury i osprzętu tablicowego

Co będzie w przyszłości? Ponownie połączyliśmy tutaj wskazania dla dwóch omawianych grup produktów. Na topie znaleźli się producenci maszyn dla różnych rynków końcowych, druga była energetyka, za nią sklasyfikowany został przemysł produkcyjny (patrz rys. 11). Dalsza część statystyki to kilkanaście punktów, przy czym wyróżniały się tu: motoryzacja i sektor chemiczny. Co ciekawe – rynek związany z przemysłem spożywczym znalazł się na dalszej pozycji, co jednak bardziej należy wiązać z faktem połączenia statystyk dla dwóch grup produktów, a nie prognozowanym spadkiem popytu z jego strony. Na rozwój branży jako całości w średnim okresie będzie zaś miała wpływ koniunktura w poszczególnych sektorach i generalnie sytuacja na rynku warunkująca również popyt na omawiane grupy produktów.

 

Zbigniew Piątek

 

Źródłem wszystkich danych przedstawionych w tabelach oraz na wykresach są wyniki uzyskane w badaniu ankietowym przeprowadzonym pod koniec 2019 roku wśród firm będących dostawcami aparatury oraz osprzętu tablicowego.

Zapytania ofertowe
Unikalny branżowy system komunikacji B2B Znajdź produkty i usługi, których potrzebujesz Katalog ponad 7000 firm i 60 tys. produktów
Dowiedz się więcej

Prezentacje firmowe

Polecane

Nowe produkty