KOMUNIKACJA, BEZPIECZEŃSTWO I MINIATURYZACJA

Na koniec kilka słów o trendach technologicznych. W omawianym obszarze niewątpliwie ma miejsce dynamiczny rozwój, zaś producenci serwonapędów i serwosilników dodają do nich kolejne funkcje, polepszając też parametry swoich wyrobów.

Trzy wymienione hasła pojawiały się w odpowiedziach ankietowych najczęściej. Nowoczesne układy serwonapędowe to przede wszystkim urządzenia ze zintegrowanymi funkcjami bezpieczeństwa (bezpieczne monitorowanie prędkości, bezpieczne zatrzymanie i inne), w tym wykorzystujące sieci cyfrowe do transmisji danych związanych z bezpieczeństwem (np. Safety over EtherCAT). Drugim z trendów jest rozwój komunikacji, co obejmuje przede wszystkim stosowanie wymiany danych w różnych standardach Ethernetu czasu rzeczywistego (czyli to, co omawialiśmy przy okazji rys. 10). Komunikacja to również innowacje w zakresie podłączania serwosilników. Popularne jest wykorzystywanie jednego połączenia kablowego do przesyłania zasilania i sygnałów zwrotnych z urządzenia. Kolejnym z najczęściej wymienianych kierunków rozwoju technologicznego była miniaturyzacja, co dotyczy głównie rozwoju serwonapędów kompaktowych, w tym w tzw. wykonaniach książkowych.

 
Rys. 10 Popularne standardy komunikacji sieciowej w systemach serwonapędowych; kategoria "cyfrowe" dotyczy wszystkich innych sieci cyfrowych poza wymienionymi na wykresie

W odpowiedziach ankietowych pojawiały się również inne wskazania. Czwartym z najczęściej wymienianych trendów była integracja, co obejmuje integrację serwonapędów ze sterownikami PLC, a także dostarczanie systemów mechatronicznych, w skład których wchodzą: serwosilnik, serwoprzekładnia i serwonapęd/serwosterownik. Takie zestawy upraszczają tworzenie rozwiązań serwo – głównie poprzez zredukowanie koniecznych nakładów na prace inżynierskie.

Nowe generacje napędów cechują się rosnącą dynamiką pracy oraz ułatwieniami w zakresie tworzenia systemów wieloosiowych. Tutaj wskazywane były m.in. serwowzmacniacze wieloosiowe (w tym do zabudowy książkowej) oraz możliwości oprogramowania w zakresie synchronizacja osi – np. związane z dostępnością bibliotek takich jak CODESYS SoftMotion. Do innych nowości zaliczone zostały: zwiększanie rozdzielczości enkoderów, wykorzystanie serwoserwosilników na niskie napięcia oraz ze wspólną szyną DC oraz funkcje serwonapędów takie jak: zaawansowane algorytmy tuningu i filtracji drgań (kompensacji wibracji) oraz algorytmy bazujące na sztucznej inteligencji. Trendem jest rozbudowa urządzeń o mechanizmy autodiagnostyczne, które pozwalają na realizowanie strategii prewencyjnego utrzymania ruchu i zapobieganie potencjalnym awariom oraz przestojom.

 

Zbigniew Piątek

 

Źródłem wszystkich danych przedstawionych w tabelach oraz na wykresach są wyniki uzyskane w badaniu ankietowym przeprowadzonym wśród firm działających w polskich branżach związanych z produkcją i dystrybucją serwosilników i serwonapędów.

Prezentacje firmowe

Polecane

Nowe produkty

Zobacz również