CO Z PRZEPISAMI I ENERGOOSZCZĘDNOŚCIĄ?

Przemienniki częstotliwości - przykładowe produkty

Dwa lata temu, tj. na początku 2017 roku weszły w życie kolejne wymogi związane z ekoprojektem silników elektrycznych. Stanowiły one cześć wieloletniego procesu zmian, którego podstawą była norma IEC 60034-30:2008.

Zdefiniowano w niej trzy klasy sprawności silników - od IE1 do IE3, oraz wyróżniono, chociaż bez dookreślania, najbardziej efektywną energetycznie klasę IE4. Zakres normy dotyczy silników klatkowych indukcyjnych trójfazowych jednobiegowych o znamionowym napięciach do 1 kV i o mocach od 0,75 do 375 kW.

Kilka lat temu powyższa norma została zastąpiona przez IEC 60034-30-1, co w Polsce przyjęto jako PN-EN 60034-30-1 Maszyny elektryczne wirujące. Część 30-1. Klasy sprawności silników prądu przemiennego bezpośrednio zasilanych z sieci (kod IE).

Zawiera ona opis czterech klas sprawności silników jednobiegowych znamionowanych według IEC 60034-1, przy czym szczegółowo podany został opis grup silników pod względem mocy, liczby biegunów, charakteru i temperatur pracy, zintegrowania z maszynami, itd. W normie zawarto też zestawy wartości minimalnych sprawności dla poszczególnych klas od IE1 do IE4.

Silniki prądu przemiennego - przykładowe produkty

Opisywane zmiany wchodziły w życie od połowy 2011 roku, przy czym od stycznia 2017 roku cała grupa silników o mocach od 0,75 do 375 kW (oczywiście z listą wyłączeń) musi odpowiadać klasie IE3 lub, o ile w układzie napędowym zastosowana będzie regulacja prędkości obrotowej, klasie IE2.

Można sądzić, że to nie koniec innowacji prawnych i powstawały będą kolejne wytyczne oraz przepisy. Takimi będą prawdopodobnie te dotyczące innych komponentów systemów napędowych (np. przemienników częstotliwości) lub całościowo systemów napędowych. tematy te omawialiśmy w opracowaniu "Silniki energooszczędne - jak interpretować nowe przepisy?" (styczeń 2017) i odsyłamy do niego zainteresowane osoby.

Wojciech Kordas

Sternet

  • Jakie są najczęstsze zastosowania przemienników częstotliwości oraz silników przez Państwa klientów?

Silniki elektryczne wykorzystywane są powszechnie, przy czym ich aplikacje to najczęściej: wentylatory, pompy i kompresory. Zdecydowana większość silników kupowana jest przez producentów, czyli sektor OEM. Z kolei przemienniki częstotliwości doskonale nadają się do pracy w aplikacjach pompowych, wentylatorowych, kompresorowych i przenośnikowych.

Uniwersalność zastosowania falowników wynika z tego, że dzięki nim systemy są kontrolowane z większą dokładnością. Można ustawić takie parametry jak czas ruchu i hamowania, czas pracy z konkretnymi prędkościami oraz parametry momentu obrotowego silnika. Ponadto przekształtniki pomagają oszczędzać energię elektryczną.

  • Jaka jest skłonność lokalnych klientów do inwestycji w energooszczędne silniki i systemy napędowe?

Drastyczny wzrost cen energii wymusza na klientach inwestycje w rozwiązania napędowe, które cechują się zdecydowanie niższą energochłonnością. Bezpośredni wpływ kosztów energii na wynik finansowy dotyka wiele branż przemysłowych, a w szczególności takich jak: chemiczna i petrochemiczna, przetwórstwa minerałów niemetalicznych (cement, ceramika, szkło i wapno), hutnicza, produkcji żywności, napojowa, tytoniowa, a także papiernicza i związana z przetwórstwem drewna oraz produkcją wyrobów drewnianych.

  • Czy wykorzystanie silników takich jak IE4 ma sens?

Większa oszczędność energii, niższe koszty operacyjne i długoterminowe bezpieczeństwo umożliwiają zwiększanie konkurencyjności firmy, zaś silniki IE4 pomagają w osiągnięciu tego sukcesu. IE4 oznacza przykładowo o 14% większą oszczędność energii w porównaniu do IE1. To się opłaca, zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę, że koszty energii dla wielu silników przewyższają początkową cenę zakupu już po sześciu miesiącach eksploatacji.

Prezentacje firmowe

Polecane

Nowe produkty

Zobacz również