SYTUACJA NA RYNKACH

 
Rys. 4 Najważniejsze dla lokalnych odbiorców cechy urządzeń napędowych

W APA regularnie publikujemy analizy branży napędów i silników elektrycznych, co daje możliwość porównywania wyników badań. Dotyczy to przede wszystkim ocen koniunktury na rynku, o którą każdorazowo pytamy dostawców (rys. 4). O ile dwa lata temu sytuacja w branży oceniana była wyjątkowo korzystnie, o tyle dzisiaj postrzegana jest ona jako słabsza – porównywana z tą z okresu 2013‒2014. Można się spodziewać, że jako pokłosie epidemii koronawirusa nastąpi jej dalsze pogarszanie się, co związane będzie z mniejszą liczbą inwestycji i niższym zapotrzebowaniem na maszyny. O niekorzystnym kierunku zmian dodatkowo informują wyniki pytania o trendy w branży, które przedstawiono na rysunku 5. Co piąty respondent uznał, że sytuacja pogarsza się, choć też większość stwierdziła, że nie ma tu większych zmian.

Pytanie o wartość rynku krajowego przyniosło wyniki podobne do tych, jakie podawane były w poprzednich raportach. W przypadku przemienników częstotliwości pojawiały się wartości od kilkunastu mln zł aż do miliarda, przy czym średnia wyniosła 300‒360 mln zł rocznie (zależnie od ujęcia w danych wskazań skrajnych), zaś mediana – 300 mln zł. W przypadku silników elektrycznych odpowiedzi było mniej, ale ich rozrzut był analogiczny. W tym przypadku średnia znalazła się w obszarze 350‒440 mln zł, zaś mediana to 450 mln zł. Wyniki te są zbliżone lub większe w porównaniu do danych publikowanych w raporcie w 2018 roku. Wtedy średnia dla napędów wyniosła 300‒330 mln zł, a dla silników – 330‒380 mln zł. Jednocześnie, sięgając do starszych raportów publikowanych w APA, można mówić o ciągłych, choć relatywnie niewielkich wzrostach w przypadku każdej z omawianych branż.

 
Rys. 5

Prezentacje firmowe

Polecane

Nowe produkty

Zobacz również