PRODUCENCI I DYSTRYBUTORZY TECHNIKI NAPĘDOWEJ

Konkurencja w branżach produkcji oraz dystrybucji urządzeń napędowych zawsze uznawana była za silną i to się nie zmienia. Jako taką określiła ją zdecydowana większość ankietowanych. Jedynie jedna na pięć osób stwierdziła, że jest ona standardowa, a więc podobna do tej w innych obszarach rynku (patrz rys. 6). Są to wyniki zbliżone do tych uzyskiwanych w poprzednich raportach publikowanych w APA. Znamienne jest również to, że typowo jako trudniejszy traktowany jest rynek dystrybucji napędów elektrycznych, czyli przede wszystkim związany z popularnymi przemiennikami częstotliwości.

 
Rys. 6

W raporcie prezentujemy informacje o blisko 50 dostawcach, przy czym są to firmy znane czytelnikom APA, które w większości pojawiały się już w poprzednio publikowanych badaniach. Na ową grupę składają się zarówno firmy międzynarodowe, które obecne są w Polsce poprzez swoje oddziały lokalne i partnerów, producenci krajowi, jak też liczni dystrybutorzy produktów. Oczywiście podział ten jest poniekąd umowny, bowiem wielu dostawców oferuje dzisiaj nie tylko produkty czy kompletacje, a wraz z nimi usługi, wykraczając poza typową rolę dystrybutora.

Nowością w raporcie jest druga tabela raportowa dotycząca dostawców niewielkich silników prądu stałego i osprzętu do nich. Zdecydowaliśmy się umieścić to zestawienie z powodu konieczności uporządkowania wiedzy o rynku. O ile bowiem serwonapędom oraz silnikom skokowym poświęcamy odrębne raporty, o tyle wersje prądu stałego – w tym bardzo popularne silniki BLDC – nie miały nigdy odrębnego opracowania. Tym razem ujmujemy te produkty oraz ich dostawców w prezentowanej tabeli.

Prezentacje firmowe

Polecane

Nowe produkty

Zobacz również