PAKIET NOWOŚCI TECHNICZNYCH

Dane teleadresowe firm omawianych w raporcie

Branża napędowa stanowi obszar ciągłego rozwoju technologicznego - i to już od wielu dekad. Również w redakcyjnych badaniach pytamy rodzimych dostawców o obserwowane przez nich innowacyjne zmiany oraz o nowe wymogi, które względem produktów formułują klienci. Każdorazowo otrzymujemy szereg odpowiedzi, które zbieramy w kilka grup zagadnień. Poniżej najnowsze tego typu zestawienie.

W tym roku najwięcej wskazań dotyczyło energooszczędności, sprawności energetycznej, a także możliwości odzysku energii (zwrotu energii do sieci). Szczególnie dostawcy silników elektrycznych podawali energooszczędność jako jedną z ich kluczowych cech ich produktów, wskazując w wielu przypadkach nie tylko dostępność wersji klasy IE3, ale też tych o sprawności IE4 lub jej przekraczającej.

Zdaniem respondentów dużo dzieje się w obszarze związanym z komunikacją sieciową. W tym przypadku już od lat obserwować można szybki rozwój możliwości wymiany danych z urządzeniami napędowymi.

Wykorzystywane są tu m.in. sieci przewodowe bazujące na Ethernecie czasu rzeczywistego (Profinet, EtherCAT, Ethernet/IP i inne). Do tego coraz częściej pojawiają się rozwiązania bezprzewodowe, aczkolwiek służą one głównie do diagnostyki pracy urządzeń oraz konfiguracji napędów.

Nowoczesne przemienniki częstotliwości to urządzenia pozwalające kontrolować pracę nie tylko tradycyjnych silników asynchronicznych, ale praktycznie dowolnych maszyn obrotowych. "Falownik staje się uniwersalnym sterownikiem dla każdego rodzaju silnika elektrycznego" - stwierdza jeden z naszych respondentów.

Ankietowani dostawcy wskazywali również coraz częstsze wymogi obsługi silników z magnesami trwałymi. W przemiennikach częstotliwości wykorzystywane są też coraz bardziej zaawansowane algorytmy sterowania. W szczególności obserwować można ich migrację z bardziej zaawansowanych wersji przemienników (np. ze sterowaniem wektorowym) do tych podstawowych.

Z powyższym wiążą się dwa dodatkowe zagadnienia. Pierwszym jest rozbudowa aplikacji sterujących (narzędziowych), czyli de facto dostępność odpowiedniego oprogramowania. W tym przypadku konfiguracja i "programowanie" napędów odbywać się może poprzez składanie modułów / bloków programowych w środowisku narzędziowym.

Po drugie napędy są integrowane z ze sterownikami logicznymi (PLC). Takie tandemy są szczególnie chętnie wykorzystywane w przypadku aplikacji samodzielnych lub niewielkich maszyn, bowiem redukują liczbę stosowanych komponentów i nakłady dodatkowej pracy inżynieryjnej.

Przemienniki stają się coraz bardziej ergonomiczne pod względem obsługi i konfiguracji. Dotyczy to przede wszystkim wykorzystania w nich paneli operatorskich (często w postaci demontowanej), które pozwalają na ustawienie i kontrolę pracy urządzeń napędowych.

Omawiane urządzenia są również coraz bardziej kompleksowe, jeżeli chodzi o elementy składowe, takie jak: filtry harmonicznych, wbudowane rezystory hamujące, czy też możliwości funkcjonalne - często uzyskiwane poprzez stosowanie wymiennych kart rozszerzeń.

Sporą liczbę wskazań otrzymały punkty związane z optymalizacją wymiarów urządzeń, w szczególności ich miniaturyzacją. Po raz kolejny kilka wskazań dotyczyło rozbudowy funkcji bezpieczeństwa napędów oraz wzrostu możliwości diagnostycznych, w tym umożliwiających stosowanie metodologii diagnostyki prewencyjnej i predykcyjnej.

W przypadku silników elektrycznych dwoma najczęściej wymienianymi trendami były: zwiększanie energooszczędności oraz miniaturyzacja. W pierwszym z przypadków respondenci wskazywali m.in. na większą sprawność silników, pojawianie się wersji IE4, a nawet prace firm nad silnikami "o klasie IE5 lub analogicznymi".

Na rynku popularność zyskują również silniki zintegrowane z przemiennikami częstotliwości - szczególnie w aplikacjach rozproszonych, a także wersje tzw. inteligentne. Tego typu produkty wyposażone są w możliwość ustawiania parametrów, w tym również z sterowania z wykorzystaniem urządzeń przenośnych (np. poprzez interfejs NFC).

Tematyka napędowa w APA

Zagadnienia związane z silnikami i napędami prądu przemiennego omawiamy regularnie - polecamy następujące artykuły z tego zakresu:

W przypadku tematyki dotyczącej układów serwonapędowych oraz silników skokowych proponujemy następujące publikacje:

Zbigniew Piątek

Źródłem wszystkich danych przedstawionych w tabelach oraz na wykresach są wyniki uzyskane w badaniu ankietowym przeprowadzonym wśród firm działających w polskich branżach związanych z produkcją i dystrybucją przemienników częstotliwości, softstartów oraz silników prądu przemiennego.

Prezentacje firmowe

Polecane

Nowe produkty

Zobacz również