Poniedziałek, 23 sierpnia 2021

Czujniki zbliżeniowe i optyczne

Elementy zbliżeniowe to komponenty uniwersalne, szeroko stosowane w maszynach, instalacjach technologicznych i różnorodnych aplikacjach, w tym pozaprzemysłowych. Pozwalają one na wykrywanie obecności obiektów, określanie ich cech, kontrolę pracy urządzeń i przebiegu procesów, są też wykorzystywane w zadaniach związanych z bezpieczeństwem i wielu innych. W raporcie przedstawiamy tytułowe produkty oraz powiązany z nimi krajowy rynek produkcji i dystrybucji. Dzisiaj nie tylko już nie widać tutaj śladów po pandemii, ale problemem jest wręcz zapewnianie dostępności produktów i ich dostaw w kontekście dynamicznego wzrostu popytu.

Czujniki zbliżeniowe i optyczne

Po pandemii nie ma śladu

Najnowsze badania polskiego rynku czujników przeprowadzone zostały przez nas latem 2021, a więc w czasie, gdy koniunktura w branży znacznie polepszyła się w stosunku do 2020 roku. Jeżeli nawet okres pandemiczny był dla części przedsiębiorców trudny, to dzisiaj negatywnych nastrojów z tym związanych nie widać. Ponad 90% respondentów określiło koniunkturę jako dobrą lub bardzo dobrą (rys. 1). Jest to stan bardzo podobny do tego odnotowanego w 2015 i niewątpliwie też wynik pozytywny, zważywszy na wydarzenia ostatnich kilkunastu miesięcy

Jak w skali mikro, a więc pojedynczych przedsiębiorstw, wyglądał omawiany okres? Część biorących udział w badaniu stwierdziła, że COVID-19 nie miał wpływu na rynek, a czujnik "były, są i będą potrzebne". Podobna wielkościowo grupa była przeciwnego zdania – pojawiły się tu stwierdzenia dotyczące spadku popytu i aktywności rynkowej. Aczkolwiek zmiany in minus były raczej okresowe, dotyczące typowo dwóch, góra trzech kwartałów zeszłego roku, później nastąpiła poprawa.

 
Rys. 1
 
Rys. 2

Rok 2021 przyniósł znaczące wzrosty sprzedaży – na tyle duże, że skutkowały one wydłużaniem się terminów realizacji zamówień przez wielu dostawców. W części firm oferujących czujniki występowały lub nadal występują problemy produkcyjne oraz logistyczne. "Obecnie kluczowym czynnikiem dla klienta jest dostępność" – stwierdził jeden z respondentów. Po stronie popytowej sytuacja jest stabilna, poprawia się (rys. 2). Projekty, jeżeli nawet były stopowane, wróciły do realizacji, zaś zdaniem niektórych respondentów wzrosty aktywności przemysłowej są dzisiaj bardzo dynamiczne. A wszystko to napędza również branżę czujników.

W tym miejscu jeszcze próba oceny wartości polskiego rynku czujników zbliżeniowych. Tego typu oszacowanie podajmy przy każdym raporcie i w ostatnich dwóch (z 2017 i 2019 roku) wyniki wynosiły odpowiednio: 70 mln zł oraz 105 mln zł. Są to wartości dotyczące rocznej sprzedaży czujników zbliżeniowych w kraju, przy czym ich źródłami były uśrednione oszacowania podawane przez respondentów. W bieżącym badaniu najczęściej pojawiającym się wskazaniem było 100 mln zł, aczkolwiek lista odpowiedzi zawiera kwoty od 10 do 200 mln zł, a więc podobnie jak w latach poprzednich. Średnia to 90-95 mln zł i tę wartość można przyjąć jako szacunkową wartość omawianego rynku.

Zapytania ofertowe
Unikalny branżowy system komunikacji B2B Znajdź produkty i usługi, których potrzebujesz Katalog ponad 7000 firm i 60 tys. produktów
Dowiedz się więcej
Przejdź do kompendium

Prezentacje firmowe

Polecane

Nowe produkty