Program serwisowy SEW odNOWA. Rewitalizacja motoreduktorów i przekładni przemysłowych SEW-Eurodrive

| Technika

Program SEW odNOWA to pakiet usług serwisowych przewidziany dla motoreduktorów oraz przekładni przemysłowych firmy SEW-Eurodrive, mający na celu ich rewitalizację, czyli odtworzenia pełnych możliwości użytkowych. Kompletna rewitalizacja w programie SEW odNOWA dokonywana jest zgodnie z fachową ekspertyzą SEW, dzięki czemu klient otrzymuje 12-miesięczną gwarancję na cały napęd. W wyspecjalizowanym Centrum Serwisowym SEW w Łodzi fachowcy SEW dają napędom nowe, wydłużone życie.

Program serwisowy SEW odNOWA. Rewitalizacja motoreduktorów i przekładni przemysłowych SEW-Eurodrive

Żyjemy w świecie automatyzacji procesów wytwórczych, niewyobrażalnej wcześniej wydajności i wciąż rosnących zdolności produkcyjnych. Jak się ma do powyższego nasz projekt SEW odNOWA? Teoretycznie odnawianie używanych urządzeń to jak działanie na przekór współczesnemu schematowi powstawania produktów.

  • Powód pierwszy to surowce - nie przybywa ich, lecz ubywa. Są coraz trudniej pozyskiwane, coraz droższe i często wykorzystywane do uzależniania przez potencjalnych dostawców. Trzeba zacząć je szanować.
  • Powód drugi to ekologia - temat na topie. Pozyskiwanie surowców oraz ich obróbka, aby pozyskać z nich materiały do produkcji dóbr, nie wpływają korzystnie na środowisko naturalne. Stąd motywatory w postaci restrykcji unijnych i światowych organizacji odnośnie do emisji CO2.
  • Powód trzeci to zwykła logika oparta o zasady biznesowe. W przypadku wciąż konserwatywnie solidnych motoreduktorów czy przekładni SEW-Eurodrive nawet wieloletnie cykle eksploatacyjne nie powodują jednoczesnego zużycia wszystkich podzespołów - łącznie z obudowami.

W programie serwisowym SEW odNOWA oferujemy przywracanie pełnej funkcjonalności napędom, które zawierają sprawne podzespoły i spełniają kryteria regulaminu programu. To nie forma recyklingu, czy remontu z użyciem obróbki materiałowej zmieniającej jakiekolwiek wymiary - jak rozwiercanie gniazd łożyskowych czy szlifowanie wałów na inne średnice.

Wysłużone napędy są rozmontowywane, a wszystkie podzespoły są weryfikowane w serwisie fabrycznym SEW-Eurodrive. Wyselekcjonowane podzespoły każdego napędu, które wciąż zachowują całkowitą przydatność uzupełniane są o podzespoły fabrycznie nowe i na bazie tych komponentów odbudowywany jest motoreduktor czy przekładnia na regularnej linii produkcyjnej SEW-Eurodrive w Łodzi.

Klientowi, który powierza nam naprawę wysłużonej jednostki, oferujemy po rewitalizacji napęd, który w dużej części składa się z jego pierwotnych podzespołów plus elementów całkowicie nowych. I to z pełną gwarancją na całość, a nie tylko na wymienione podzespoły!

SEW odNOWA

Program serwisowy SEW odNOWA jest rozwiązaniem, które realizuje jednocześnie dwa priorytety: ekonomiczny oraz ekologiczny. Odnowa wysłużonych jednostek napędowych pozwala na ponowne wykorzystanie istniejących zasobów, bez konieczności skazywania sprawnych podzespołów na poprodukcyjną śmierć.

Szczegółowe informacje dotyczące programu serwisowego SEW odNOWA dostępne są pod adresem www.sew-odnowa.pl

Certyfikat SEW EKO²

EKO² = EKOnomicznie & EKOlogicznie - ponowne wykorzystanie zasobów Korzystnie - ekonomiczniej od zakupu nowego produktu Szybko - serwis SEW odNOWA realizujemy priorytetowo

Certyfikat gwarantuje, że usługi serwisowe w programie SEW odNOWA zrealizowane zostały w sposób ekonomiczny i ekologiczny, z wykorzystaniem ponownie sprawnych podzespołów.

Rozsądna kalkulacja kosztów, szybsze terminy realizacji niż w przypadku nowych jednostek, wzgląd na kwestię surowców w przyszłości oraz aspekt ekologiczny to argumenty przemawiające za naszym programem.

Aby zachować zasoby jak najdłużej - traktujmy dzisiejsze produkty jako surowce jutra. SEW odNOWA to projekt EKO²: Ekonomicznie dla Klientów i SEW-Eurodrive oraz Ekologicznie dla naszego wspólnego środowiska. Zachęcamy do wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu i zapewniamy, że wszyscy interesariusze odniosą korzyści.

Stanisław Nawracaj
Dyrektor ds. Techniczno-Handlowych
SEW-Eurodrive Polska Sp. z o.o.
www.sew-odnowa.pl