SZKOLENIA PRAKTYCZNE

Oprócz kursów z zakresu ogólnych wymagań SZBŻ, z myślą o branży spożywczej organizowane są szkolenia i warsztaty praktyczne z zakresu rozwiązań technicznych pozwalających na utrzymanie na wysokim poziomie jakości oraz higieny produkcji. Zwykle na ich wstępie omawiane są m.in. następujące tematy: podstawy teoretyczne mikrobiologii (rodzaje mikroorganizmów, zagrożenia, których źródłem mogą się stać, czynniki, które wpływają na tempo ich rozwoju oraz zdolność do przetrwania) i podatność różnych typów składników oraz produktów spożywczych na zagrożenia mikrobiologiczne.

Następnie kursanci zaznajamiani są z rozwiązaniami konstrukcyjnymi komponentów, z których zbudowane są higieniczne / aseptyczne linie produkcyjne. W ramach tej tematyki omawiane są: różnego typu materiały oraz ich parametry, które mają wpływ na rozwój, łatwość przetrwania oraz trudności z usuwaniem mikroorganizmów (na przykład chropowatość powierzchni), newralgiczne komponenty instalacji, w których mogą się gromadzić zanieczyszczenia, na przykład: łączniki (uszczelnienia, połączenia spawane), elementy wystające, wewnętrzne krawędzie, strefy martwe, tzn. takie bez przepływu, z których trudno jest wypłukać zabrudzenia, tłoki, wały, pompy, zawory, urządzenia pomiarowe.

Krzysztof Kuźniarz

 INEE

  • Jaka jest tematyka szkoleń kadry inżynierskiej? Jaka jest ich rola szkoleń w epoce Przemysłu 4.0?

Szkolenia wśród kadry inżynierskiej nie są niczym nowym i firmy od dawna chętnie wysyłają na nie pracowników, o ile tylko widzą w tym korzyść, a to najczęściej oznacza, że szkolenie musi być stricte powiązane z wykonywaną przez pracownika pracą. Przemysł 4.0 może jednak i w tym obszarze przeprowadzić małą „rewolucję”. Powodem tego jest fakt, iż aby przejść od „marketingowego” Przemysłu 4.0 do praktycznych usprawnień, wiele osób musi poszerzyć lub zmienić sposób patrzenia zarówno na swoją pracę, jak i funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa. Najmocniej da się zauważyć potrzebę dialogu (a docelowo być może nawet pełnej integracji) automatyków i operatorów maszyn z działem IT. Dlatego też automatycy i informatycy zaczynają korzystać z tego samego oprogramowania, a tym samym są także wysyłani na wspólne szkolenia. Dla zakładu przynosi to same korzyści – większa liczba specjalistów znających daną aplikację i przykłady jej zastosowania oznacza lepsze możliwości rozwoju utworzonej koncepcji, łatwiejszą kontrolę i szybsze wychwycenie oraz usunięcie ewentualnych błędów. Dodatkowo firma zabezpiecza się w ten sposób na wypadek choroby pracownika, jego urlopu czy odejścia z pracy. Takie połączone szkolenia pozwalają również uzyskać specjalistom elementarną wiedzę z nieznanej dla nich dotychczas dziedziny, dokładnie w takim zakresie, jaki jest im potrzebny. Ponadto, szkoleni w ten sposób pracownicy zyskują szersze spojrzenie na swoje zadania, dzięki czemu łatwiej jest im samodzielnie zrozumieć i rozwiązywać potencjalne problemy, a dzięki lepszemu zrozumieniu funkcjonowania innych działów, czują się bardziej zintegrowani z firmą, a tym samym są bardziej zmotywowani do (współ)działania.

Zapytania ofertowe
Unikalny branżowy system komunikacji B2B Znajdź produkty i usługi, których potrzebujesz Katalog ponad 7000 firm i 60 tys. produktów
Dowiedz się więcej
Przejdź do kompendium

Prezentacje firmowe

Zobacz również