BHP

Szkolenia z bezpieczeństwa i higieny pracy również można podzielić na kilka grup. Różnią się one tematyką, w konsekwencji czego są przeznaczone dla różnych odbiorców. Do pierwszej kategorii zalicza się szkolenia, których celem jest zwiększenie ogólnej świadomości w zakresie bezpieczeństwa pracy. W ich trakcie uczestnicy są zapoznawani z przepisami oraz ogólnymi wymaganiami dotyczącymi pracy w warunkach o podwyższonym ryzyku. Są też charakteryzowane różne typy zajęć niebezpiecznych, jak na przykład: praca na wysokości, praca pod napięciem, praca w pomieszczeniach zamkniętych, korzystanie z narzędzi i maszyn, w tym z ruchomymi elementami, kontakt z substancjami niebezpiecznymi, zagrożenie wybuchem i pożarem. Typowo w ramach tego typu szkoleń omawiane jest też oznakowanie na stanowiskach pracy informujące o zagrożeniach na nich występujących oraz środki ochrony indywidualnej. Zainteresowani nimi są przede wszystkim pracownicy, ale również personel nadzorujący przestrzeganie przepisów BHP w zakładzie pracy i osoby biorące udział w tworzeniu i wdrażaniu zabezpieczeń.

Prezentacje firmowe

Polecane

Nowe produkty