UWAGA – WAŻNA ZMIANA W PRZEPISACH BHP!

Ci ostatni dodatkowo uczestniczą w szkoleniach z zakresu oceny ryzyka zawodowego. W ramach kursów tego typu zwykle omawiane są, oprócz podstaw prawnych, takie zagadnienia jak: sposoby identyfikacji zagrożeń, metody szacowania poziomu ryzyka zawodowego, środki je zmniejszające oraz sposoby ostrzegania pracowników przed rozpoznanym niebezpieczeństwem i poszerzania ich świadomości na jego temat.

Osoby, które są odpowiedzialne za wdrażanie i nadzór nad stosowaniem rozwiązań BHP aktualnie, powinny się oprócz tego zainteresować szkoleniami z zakresu wdrażania zapisów ISO 45001:2018 pt. "Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania i wytyczne zastosowania". Jest to najnowszy standard zastępujący dotychczas obowiązujące normy BHP. W związku z tym wymagana jest transformacja dotychczas wdrożonych systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy na wymogi ISO 45001:2018. Termin jej zakończenia został wyznaczony na marzec 2021 roku.

Pracowników na konkretnych stanowiskach przeszkala się poza tym ze specyfiki BHP w ich miejscu pracy. Kadra nadzorująca i projektanci stanowisk też mogą poszerzyć swoje kompetencje dzięki tego typu szkoleniom. Zwykle w ich trakcie przybliżane są, oprócz wytycznych dyrektywy maszynowej i ogólnych przepisów BHP, również zalecenia norm krajowych odnoszących się do konkretnego urządzenia, maszyny, zadania, bądź stanowiska. Ponadto omawiane są szczegóły konstrukcyjne oraz specyficzne zagrożenia występujące podczas obsługi danego sprzętu.

Automatyka, napędy, techniki pomiarowe

Tytułowe zagadnienia obejmują liczną grupę specjalistycznych szkoleń o zazwyczaj dość wąskim zakresie tematycznym. Na przykład w przypadku kursów z zakresu technik pomiarowych typowo poruszane są następujące zagadnienia: podstawy teoretyczne, w tym zasady fizyki, definicje stosowanych pojęć, skale pomiarowe, wzorce danej wielkości, klasyfikacja metod – zwykle podział na techniki kontaktowe i bezdotykowe, charakterystyki różnych typów czujników, które przeważnie obejmują ewentualną dalszą ich klasyfikację, szczegóły budowy, zasadę działania i specyfikę pomiarów przy ich użyciu. Tematy te są rozwijane dla danej metody pomiaru albo wielkości mierzonej. Podczas kursów tego typu są również omawiane metody rejestracji, opracowywania oraz analizy uzyskanych wyników. Przedstawiane są ponadto porady praktyczne, na przykład jak uniknąć zafałszowania wyników pomiarów.

Podobnie w przypadku rozwiązań automatyki czy napędów w ramach kursów omawiane są zagadnienia specyficzne dla danej kategorii urządzeń lub sprzętów danej marki. Przykładowo w czasie szkoleń z zakresu robotów przemysłowych można oczekiwać wyjaśnienia takich zagadnień jak: szczegóły konstrukcji, organizacja stanowiska, uruchamianie i programowanie robotów oraz zasady bezpiecznej pracy. W ramach szkoleń z napędów przedstawiane są natomiast: podstawy ich pracy oraz parametry elektryczne, sposoby ich konfiguracji, sterowanie nimi w różnych sieciach komunikacyjnych, ich diagnostyka, funkcje dodatkowe specyficzne dla konkretnego modelu, dostępne funkcje bezpieczeństwa.

Szkolenia z tytułowych zagadnień, dla konkretnych urządzeń / technik, przeprowadzają zarówno firmy szkoleniowe, jak i producenci / dystrybutorzy. Ze względu na to, że w kursach tego typu najważniejsza jest praktyka, to wybierając usługodawcę w tym zakresie, warto zwrócić uwagę na: wyposażenie ośrodka szkoleniowego w maszyny i pomoce dydaktyczne, to jak zorganizowane są stanowiska pracy (indywidualne, grupowe), jaki udział w całkowitym czasie szkolenia mają zajęcia praktyczne, jaki poziom zaawansowania jest wymagany, aby wziąć w udział w szkoleniu, doświadczenie wykładowców.

Zapytania ofertowe
Unikalny branżowy system komunikacji B2B Znajdź produkty i usługi, których potrzebujesz Katalog ponad 7000 firm i 60 tys. produktów
Dowiedz się więcej
Przejdź do kompendium

Prezentacje firmowe