ZAGROŻENIE WYBUCHEM W PRZEMYŚLE

Zagrożenie pożarem, czy eksplozją jest problemem w wielu branżach. Wystąpienia atmosfery wybuchowej, definiowanej jako mieszanina palnych gazów, par lub pyłów z powietrzem, w której po zainicjowaniu źródłem zapłonu spalanie rozprzestrzenia się samorzutnie, można się na przykład spodziewać w przemyśle chemicznym, petrochemicznym i górnictwie ze względu na występowanie pyłu węglowego oraz gazów łatwopalnych.

Przy obróbce metali i drewna takie zagrożenie stwarzają z kolei, odpowiednio, pyły metali i pył drzewny. W przemyśle spożywczym atmosfera wybuchowa może powstać w obecności pyłów cukrowych, zbożowych albo mącznych. Kolejnymi przykładami są: oczyszczalnie ścieków, w instalacjach których często występuje podwyższone stężenie siarkowodoru i metanu, produkcja farmaceutyczna, w której używa się m.in. alkoholi oraz stanowiska lakierowania i malowania, ze względu na używane w tych zadaniach rozpuszczalniki.

Pracownicy i osoby nadzorujące w wymienionych branżach muszą być świadomi specyfiki tego zagrożenia i właściwie interpretować zapisy przepisów regulujących pracę w takich warunkach. W osiągnięciu tych celów pomocne są szkolenia z zakresu norm ATEX.

Zapytania ofertowe
Unikalny branżowy system komunikacji B2B Znajdź produkty i usługi, których potrzebujesz Katalog ponad 7000 firm i 60 tys. produktów
Dowiedz się więcej
Przejdź do kompendium

Prezentacje firmowe

Zobacz również