SZKOLENIA ATEX

Typowo podczas kursów tego typu na wstępie przedstawiane są podstawy prawne. Najważniejsze dokumenty to obecnie: dyrektywa 1999/92/WE (dawniej ATEX 137, aktualnie pod nazwą ATEX 153) oraz dyrektywa 2014/34/UE (ATEX 114). Drugi dokument zastąpił całkowicie wcześniej obowiązującą dyrektywę 94/9/WE (ATEX 95).

W ATEX 153 przedstawiono minimalne wymagania dla pracodawcy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w związku z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej. ATEX 114 natomiast dotyczy zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytkowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Obie dyrektywy zostały wprowadzone do polskiego prawa, odpowiednio w 2010 oraz 2016 roku, stosownymi rozporządzeniami ministrów gospodarki i rozwoju.

Małgorzata Stoch

 ASTOR

  • Kto korzysta z organizowanych przez firmę szkoleń?

Do Akademii ASTOR po wiedzę z obszarów związanych z automatyzacją i robotyzacją przychodzą zarówno doświadczeni inżynierowie, jak i uczniowie oraz studenci kierunków technicznych. Ci pierwsi szukają wiedzy i odpowiedzi na konkretne zagadnienia, z którymi mierzą się, wprowadzając nowoczesne technologie do swoich fabryk. Przyszli inżynierowie natomiast chcą jak najlepiej przygotować się do spotkania z rynkiem pracy i oczekiwaniami pracodawców.

  • Jakie szkolenia są wybierane?

Nasi klienci zazwyczaj wybierają pojedyncze tematy, przy czym zaobserwowaliśmy niepokojący trend w większości polskich przedsiębiorstw – po szkolenia sięga się w ostateczności, wtedy, kiedy pojawia się problem braku wiedzy bądź umiejętności potrzebnych do zrealizowania zaplanowanych działań, projektów. Ciągle brakuje podejścia perspektywicznego, polegającego na budowaniu ścieżek rozwojowych dla pracowników, które równolegle z planami rozwoju bądź modernizacji parku maszynowego wspierałyby rozwój kompetencji osób zaangażowanych w dany projekt. Ten niezwykle ważny, a nawet strategiczny proces zapewniałby skuteczne przeprowadzenie fabryki przez proces modernizacji bądź transformacji cyfrowej.

Z naszych doświadczeń wynika, że nawet najlepiej przygotowany projekt automatyzacji i robotyzacji fabryki może zakończyć się klęską, jeśli nie zadbamy o to, aby na tę zmianę przygotować zespół. Bez strategicznego podejścia do rozwoju pracowników szkolenie traktowane jest jak lekarstwo na uzupełnienie luki kompetencyjnej z konkretnego obszaru. Takie podejście skutkuje tym, że inżynierowie zazwyczaj kierowani są tylko na szkolenia specjalistyczne oraz wymagane przez różne przepisy np. BHP, SEP. Rzadko można ich spotkać na szkoleniach, na których mogliby nabywać kompetencji interpersonalnych, bez których w obecnych czasach trudno jest przecież inżynierom funkcjonować.

W zakresie wymienionych przepisów standardowo omawiane są ich cele oraz zakresy stosowania, wymagania w nich zawarte i trudności w interpretacji. Prowadzący wyjaśniać też mogą wzajemne powiązania pomiędzy dyrektywami ATEX 153 i ATEX 114. W ramach szkoleń z przepisów ATEX przedstawiane są oprócz tego m.in. następujące zagadnienia: podstawy teoretyczne oraz przykłady wypadków. Dla tych ostatnich analizowane są przeważnie przyczyny eksplozji oraz podawane są statystyki.

Zapytania ofertowe
Unikalny branżowy system komunikacji B2B Znajdź produkty i usługi, których potrzebujesz Katalog ponad 7000 firm i 60 tys. produktów
Dowiedz się więcej
Przejdź do kompendium

Prezentacje firmowe