Kuka kontynuuje współpracę z Daimlerem

| Gospodarka Roboty

Kuka i Daimler podpisały kolejną wieloletnią umowę ramową. Obejmuje ona dostawę robotów Kuka i innych rozwiązań z oferty sprzętowej i programowej tego producenta. Firmy podkreślają, że jest to kontynuacja udanej kooperacji, która rozpoczęła się już w latach dwudziestych XX wieku.

Kuka kontynuuje współpracę z Daimlerem