Czwartek, 21 czerwca 2018

Sygnalizatory świetlne i dźwiękowe

Zastosowania sygnalizatorów obejmują szereg aplikacji w przemyśle i sektorze maszynowym, a także poza nimi. Urządzenia te wykorzystywane są m.in. w systemach transportowych, budynkowych, trafiają również do logistyki i handlu. Tworzy to atrakcyjny rynek, na którym działa spora grupa firm dystrybucyjnych oraz kilku producentów krajowych. Przedstawiamy nowy raport dotyczący omawianej branży, w którym zwracamy uwagę na kluczowe trendy biznesowe i technologiczne kształtujące dzisiaj ten rynek.

Sygnalizatory świetlne i dźwiękowe

TRZY GRUPY PRODUKTÓW, WIELE ZASTOSOWAŃ

Sygnalizatory to kilka grup urządzeń, które mieliśmy okazję już dawniej przedstawiać w raportach publikowanych w magazynie APA.

We wstępie do bieżącego opracowania w celach porządkowych klasyfikujemy jedynie najważniejsze ich rodzaje, dodając krótkie opisy do każdego z nich:

 • Lampy sygnalizacyjne - produkowane są w różnych wykonaniach pod względem parametrów i stosowanych materiałów, stanowiąc również jedne z najpopularniejszych rodzajów sygnalizatorów świetlnych. W zakresie źródeł światła stosuje się tu diody LED, żarówki (żarnikowe i halogenowe) oraz lampy wyładowcze. Lampy mogą występować jako pojedyncze elementy oraz w postaci zintegrowanej, do tego typowo charakteryzują się zwiększonym stopniem ochrony środowiskowej i mechanicznej.
 • Wieże świetlne - są to bardzo popularne produkty szczególnie w branży maszynowej i przemyśle. Składają się z jednego lub kilku (zwykle wielokolorowych) elementów sygnalizacyjnych montowanych na wspólnym maszcie i służą do informowania obsługi o stanie pracy maszyn, przestojach spowodowanych awariami czy koniecznością uzupełnienia materiałów, itd. Elementami wież świetlnych mogą być też moduły dźwiękowe. Produkty te oferowane są w wersjach gotowych oraz jako elementy modułowe, które mogą być składane zgodnie z potrzebami klientów, a także łatwo rekonfigurowane.
 • Sygnalizatory dźwiękowe - stanowią popularny rodzaj urządzeń używanych do ostrzegania oraz informowania o występowaniu sytuacji niebezpiecznych lub nietypowych. Do tej grupy należą m.in. syreny, dzwonki, buczki, a także generatory sekwencji tonów oraz komunikatów. Podobnie jak sygnalizatory świetlne, tak też te dźwiękowe występować mogą w wykonaniach "wzmocnionych" - tj. o wysokim stopniu ochrony czy do pracy w strefach zagrożonych wybuchem.

Rys. 1. Obszary najczęstszego wykorzystania przez polskich odbiorców urządzeń sygnalizacyjnych

W podziale analogicznym do powyższego skonstruowano również ankietę rozsyłaną przez redakcję do krajowych dostawców sygnalizatorów. Warto przy tym dodać, że każda z grup to też wiele "subkategorii" - np. w ramach lamp sygnalizacyjnych specyficzną stanowi oświetlenie przeszkodowe, które wykorzystywane jest do oznaczania wysokich budynków i obiektów oraz m.in. lotnisk.

Z kolej producenci sygnalizatorów dla przemysłu (w szczególności wież świetlnych) rozbudowują swoje oferty o pokrewne im systemy do kontroli pracy zespołów wież i sterowania nimi.

Do kogo dostawcy omawianych produktów kierują swoje oferty? Sektor produkcji oraz dystrybucji sygnalizatorów był zawsze silnie związany z przemysłem i tak jest też obecnie (patrz rys. 1).

Wieże i lampy sygnalizacyjne oraz sygnalizatory dźwiękowe - oferta dostawców krajowych

Urządzenia te służą do sygnalizacji stanu pracy instalacji technologicznych, bram, urządzeń, wind i podnośników, instalowane są one na maszynach i stanowią elementy różnych systemów ostrzegania.

Przemysł nabywa sygnalizatory zarówno na potrzeby modernizacji i serwisu, jak też do produkcji nowych urządzeń i maszyn. W tym przypadku jest on też najczęstszym odbiorcą wież sygnalizacyjnych.

Jak wspomniano we wstępie, urządzenia sygnalizacyjne trafiają też do wielu innych branż poza przemysłem. Takimi są przede wszystkim te związane z budynkami, różnego rodzaju obiektami oraz aplikacjami infrastrukturalnymi i transportem. Sygnalizatory wykorzystywane są tu m.in. jako oświetlenie przeszkodowe, elementy instalacji ppoż. i systemów informacyjnych.

Wieże sygnalizacyjne - przykładowe produkty

Kolejne z kategorii dotyczą zastosowań w handlu (są to np. aplikacje w magazynach, systemach kasowych) oraz pojazdów i logistyki. Do tego dochodzi wykorzystanie sygnalizatorów związane z transportem lotniczym i morskim oraz aplikacje specjalne i wojskowe.

Przedstawione na rysunku wyniki stanowią uśrednienie odpowiedzi udzielanych przez krajowych dostawców sygnalizatorów. Warto też dodać, że mamy tu właściwie do czynienia ze status quo jeśli porównać to z poprzednio publikowanymi w APA badaniami rynku.

CZYM KIERUJĄ SIĘ ODBIORCY?

Rys. 2. Najważniejsze powody przekonujące klientów do zakupu omawianych urządzeń

Trzy spośród różnych cech omawianych produktów są dla rodzimych odbiorców niezmiennie kluczowe - takimi są: ceny sygnalizatorów, ich parametry techniczne oraz jakość. Szczególnie częste, co widać na rysunku 2, były wskazania dwóch pierwszych i można uznać, że dla absolutnej większości respondentów cechy te są kluczowe niezależnie od typu produktu.

Na kolejnych miejscach statystyki znalazły się m.in.: zastosowanie LED jako źródeł światła, marka produktów oraz ich konstrukcja modułowa. Sytuacja jest podobna do tej odnotowanej w latach poprzednich.

Dodatkowo, co jest pewną charakterystyką omawianego rynku i jednocześnie odróżnia go od wielu innych sektorów związanych z automatyką przemysłową, zauważyć można relatywnie małą istotność marki.

Zaprezentowane na rysunku 2 wyniki stanową uśrednienie odpowiedzi dotyczących każdej z grup produktów. W praktyce jednak wymogi stawiane urządzeniom mogą się różnić w zależności od ich faktycznych zastosowań oraz branż końcowych.

Z tego wynika również różnorodność sygnalizatorów pod względem cech i parametrów - przykładowo w zakresie odporności środowiskowej, mechanicznej, oszczędności energii czy możliwości modułowego zestawiania przez klientów.

Część odbiorców poszukuje również wersji o określonym designie, istnieje także zapotrzebowanie na wersje specjalizowane - mogące przykładowo pracować w strefach zagrożonych wybuchem czy cechujące się bardzo wysokim poziomem widoczności, co dotyczy w szczególności lamp.

Sygnalizatory dźwiękowe - przykładowe produkty

Część ankiety dotyczącej cech sygnalizatorów pogłębiliśmy o dodatkowe pytanie dotyczące najważniejszych dla klientów cech omawianych produktów. Najczęściej pojawiały się tutaj już te omawiane, a więc cena, parametry techniczne i jakość wykonania (oraz powiązana z nią bezawaryjność, długa gwarancja).

Natomiast z odpowiedzi mniej typowych wskazać należy przede wszystkim: dostępność towaru u dostawcy i krótki czas jego dostarczenia (kilka wskazań respondentów), konstrukcja modułowa i elastyczność aplikacyjna, możliwość integracji z urządzeniami innych producentów oraz łatwość wdrożenia. Pojedyncze osoby zwróciły też uwagę na istotność wsparcia techniczno-handlowego udzielanego przez dostawców.

Mateusz Baran

W2

 • Jakie parametry sygnalizatorów i cechy ofert dostawców decydują o wyborze konkretnego rozwiązania przez klienta?

Na rynku dostępnych jest obecnie wiele urządzeń - m.in. sygnalizatory akustyczne, optyczne, akustyczno-optyczne czy zyskujące ostatnio coraz większą popularność sygnalizatory głosowe. Ze względu na mnogość oferowanych wersji, ich konfiguracji oraz sposobów sterowania urządzeniami, klient oczekuje doradztwa w zakresie wyboru odpowiedniego produktu.

Równie ważne jak wsparcie są parametry techniczne. Odbiorcy coraz częściej szukają urządzeń o wysokim stopniu ochrony IP, które mogą pracować w trudnych i wymagających warunkach.

Oprócz tego istotne są parametry takie jak: szeroki zakres napięcia zasilania, niski pobór prądu czy wysokie natężenie generowanego dźwięku. Nieustannie czynnikiem wpływającym na decyzje zakupowe pozostaje atrakcyjna cena.

 • Jak istotne są dla klientów wersje specjalne urządzeń? Czy odbiorcy sami kompletują sygnalizatory, czy raczej wybierają urządzenia gotowe?

Standardowe rozwiązania, które można łatwo zaadaptować do istniejących oraz nowych systemów, są najbardziej poszukiwane. Aczkolwiek nie stanowi to zawsze reguły. Producenci urządzeń sygnalizacyjnych nierzadko otrzymują zapytania o wykonanie produktu dostosowanego do konkretnej aplikacji.

W takim przypadku możliwe jest przerobienie wyrobu, który jest już w sprzedaży, do wytycznych klienta lub zaprojektowanie i wytworzenie zupełnie nowego urządzenia. Odbiorcami tych rozwiązań są z reguły firmy, które są w stanie zapewnić odpowiedni popyt na produkt.

Obecnie coraz większy nacisk kładziony jest na kompleksową realizację zamówień. W przypadku zakupu urządzeń od jednego producenta klient ma gwarancję kompatybilności produktów.

Jest to istotne, ponieważ czasami zdarzają się sytuacje, w których urządzenia różnych producentów nie współpracują poprawnie ze sobą w systemie. W związku z tym, jeśli tylko istnieje taka możliwość, klienci wybierają wersje gotowe, które nie wymagają dodatkowej konfiguracji na miejscu wdrożenia.

Wyjątkiem mogą być tutaj wieże sygnalizacyjne o konstrukcji modułowej, które umożliwiają zmianę kolejności ułożenia segmentów optycznych. Z reguły jednak konstrukcje te są droższe, a niestandardowe ułożenie segmentów świetlnych można zlecić podczas składania zamówienia na produkt łączony na stałe.

A CO Z NOWOŚCIAMI?

Marki produktów dostarczanych przez firmy branżowe

Są one istotne, aczkolwiek trudno tutaj o zmiany przełomowe - takie, jaką kilka lat temu była popularyzacja diod elektroluminescencyjnych. LED spowodowały w branży rewolucję, zastępując w przypadku większości produktów wcześniej stosowane źródła światła. Oprócz korzystnych parametrów technicznych i szybko malejących cen, diody zapewniły bardzo dużą trwałość, przez co obecnie stanowią źródło światła "pierwszego wyboru".

O ile w przypadku bieżącej ankiety LED nadal wymieniane były jako nowości (w szczególności wersje RGB), o tyle główna grupa wskazań dotyczyła rozwoju możliwości komunikacyjnych sygnalizatorów.

W wypadku wymienianych interfejsów najczęściej pojawiały się wskazania sieci IO-Link, rzadziej innych rodzajów komunikacji (np. Ethernet). Tego typu łączność ma pozwalać na konfigurację i kontrolę pracy omawianych urządzeń.

Równie wiele wskazań dotyczyło komunikacji bezprzewodowej - np. z wykorzystaniem Wi-Fi, która w ostatnich latach szturmem zdobywa obszary hal produkcyjnych. Drogą radiową mogą łączyć się z systemami nadrzędnymi przykładowo kolumny świetlne, co daje operatorowi zagregowaną informację o działaniu zainstalowanych urządzeń sygnalizacyjnych.

Respondenci zwracali też uwagę na pewne elementy "inteligencji" sygnalizatorów. Do takich należy przykładowo różne natężenie dźwięków w zależności od poziomu hałasu otoczenia oraz zdalna kontrola akustyczna. Z kolei dosyć standardową funkcją jest już możliwość odgrywania komunikatów zapisanych w pamięci sygnalizatora.

Do pozostałych, pojedynczych wskazań zaliczyć można m.in.: wysoki stopień ochrony urządzeń, wykonania Ex, mniejsze zużycie energii oraz dużą jasność świecenia.

Te ostatnie trudno de facto jednak sklasyfikować jako nowości - chyba że dotyczą one oferty danej firmy i w odniesieniu do niej stanowią coś innowacyjnego. Należy wreszcie, gwoli ścisłości, odnotować, że pojawiły się głosy wskazujące na zastój technologiczny w omawianym obszarze.

RYNEK BRANŻOWY

Rys. 3.

Krajowa branża sygnalizatorów świetlnych i dźwiękowych rozwija się już od wielu lat, aczkolwiek przełomowym dla niej okresem było wejście Polski do Unii Europejskiej. Od tego czasu na lokalnych producentach ciąży obowiązek dostosowania się do wymogów prawnych obowiązujących w UE, co w szczególności dotyczy zapewniania zgodności z wymogami Dyrektywy Maszynowej oraz wyposażania maszyn i instalacji technologicznych w odpowiednie elementy sygnalizacyjne.

Dodatkowo w ciągu blisko półtorej dekady od 2004 roku następowało wiele procesów modernizacyjnych w przemyśle, energetyce oraz sektorze infrastrukturalnym, w kraju powstało też wiele nowych inwestycji w omawianym zakresie.

Rynek sygnalizatorów, jako że trafiały one praktycznie do wszystkich omawianych branż, również zyskał na tych procesach i zapewnił możliwość działania wielu specjalizowanym podmiotom.

Rys. 4.

Bieżące badanie omawianego sektora przynosi większe szacunki co do jego wartości niż te publikowane przez nas w latach poprzednich. Przypomnijmy, że w raportach z 2012-2016 roku respondenci podawali typowo kwoty od 3 do 7-8 mln zł dla każdej z grup sygnalizatorów (tj. świetlnych oraz dźwiękowych), zaś uśrednione wartości wynosiły 6 mln zł i więcej. Rynek był pod tym względem dosyć stały i podobne szacunki pojawiały się co kilka lat.

Badania przeprowadzone wiosną tego roku przyniosły inne rezultaty. W przypadku sygnalizatorów świetlnych większość podawanych kwot wynosiła od 5 do 20 mln zł rocznie, zaś dla urządzeń dźwiękowych - od około 6 również do 20 mln zł. Średnie dla tych dwóch grup to odpowiednio: 14 i 12 mln zł rocznie.

Czy można to uznać za błąd statystyczny, czy rzeczywiście mamy do czynienia ze wzrostem w całej branży? Odpowiedź jest prawdopodobnie bliższa pierwszemu z pytań, bowiem badana próba jest niewielka, a i wcześniej publikowane wyniki były zadziwiająco stałe.

Proponujemy więc tym razem przyjęcie bieżących rezultatów z zastrzeżeniem co do ich wiarygodności i traktowanie ich jako jednej z prób oszacowania wartości rynku.

Na koniec jeszcze o koniunkturze w branży, która oceniana była zdecydowanie pozytywnie. Ponad 3/4 respondentów uznało, że jest ona dobra, zaś 13% sklasyfikowało ją jako bardzo korzystną. Oceny w postaci "słaba" dotyczyły jedynie około 10% badanych osób (rys. 3).

Również ewentualne zmiany prognozowane są tutaj w kierunku poprawy (26% osób) lub po prostu różnic (większość odpowiedzi - rys. 4). Całość uznać można za dobry prognostyk dla omawianej branży.

Andrzej Dwojak

Turck

 • Jak wymogi związane z Przemysłem 4.0 (komunikacja, wymiana danych) wpływają na ofertę w zakresie sygnalizatorów i powiązanych z nimi systemów?

Przemysł 4.0 to idea, która podbija rynek automatyki przemysłowej. Wpływa ona również na sektor komponentów sygnalizacji świetlnej, które pozwalają na szybką i dobrze widoczną wizualizację stanu maszyn. Przy połączeniu tych komponentów z dodatkowymi elementami do komunikacji - np. bezprzewodowej, można uzyskać nową jakość sygnalizacji.

Informacje o stanie maszyny wyświetlane przez kolumnę świetlną mogą zostać natychmiast rozesłane do kluczowych miejsc hali produkcyjnej, dostarczając ważnych danych o produkcji wszystkim zainteresowanym osobom. W tym aspekcie klasyczna "lampka" staje się niezbędnym elementem diagnostycznym, który zwiększa kontrolę nad parkiem maszynowym zakładu produkcyjnego.

DOSTAWCY I POPULARNE MARKI

Rys. 5.

Grupa dostawców działających na rynku jest dosyć stabilna, zaś w raportach publikowanych w APA przedstawiamy typowo od 25 do 35 podmiotów. W przypadku bieżącego jesteśmy w górnej części zakresu, aczkolwiek w zdecydowanej większości w tabelach raportowych pojawiły się firmy już znane z wcześniejszych opracowań.

Dokonując ich przeglądu, można stwierdzić, że jedynie niewielka grupa przedsiębiorstw specjalizuje się w dostarczaniu sygnalizatorów - tj. wytwarza je, jest istotnym dystrybutorem lub po prostu dostarcza szeroką gamę omawianych urządzeń.

Takimi firmami są m.in. INSTOM (produkty marki WERMA), Dacpol (marki Patlite, Sirena) czy W2 - rodzimy producent sygnalizatorów do systemów sygnalizacji pożaru i włamania, kolumn sygnalizacyjnych oraz osprzętu instalacyjnego.

Rys. 6. Najpopularniejsi w kraju dostawcy wież sygnalizacyjnych - zestawienie jest subiektywną informacją o popularności firm na bazie odpowiedzi ankietowych

Dosyć typowe jest też, że sygnalizatory oferowane są przez dystrybutorów o obszernym asortymencie handlowym. Komponenty do sygnalizacji stanowią relatywnie łatwy do włączenia do oferty element, który jest jednocześnie potrzebny dla wielu producentów maszyn oraz firm przemysłowych.

Warto w tym miejscu podać statystykę dotyczącą konkurencji w omawianej branży. Zdaniem przeważającej części respondentów jest ona standardowa, czyli podobna jak w innych sektorach rynku (rys. 5).

Średnio co piąty z ankietowanych stwierdził, że jest ona silna, niewiele mniej osób uznało ją za niewielką. Wyniki te są zbliżone do stanu sprzed czterech lat, gdy przeprowadzaliśmy jedno z wcześniejszych badań tej branży.

Rys. 7. Najpopularniejsi w kraju dostawcy lamp sygnalizacyjnych; uwagi analogiczne do wież sygnalizacyjnych

Cechą szczególną omawianego rynku jest duża rozpoznawalność kilku czołowych marek - firm będących producentami urządzeń sygnalizacyjnych. Są to w większości przedsiębiorstwa zachodnioeuropejskie, które od lat projektują oraz produkują sygnalizatory do zastosowań przemysłowych i innych.

Ich zestawienia przedstawiono na trzech rankingach popularności - na rysunkach 6, 7 i 8, które dotyczą kolejno: wież sygnalizacyjnych, lamp oraz sygnalizatorów dźwiękowych. Na czołowych miejscach omawianych "chmur" znalazły się tradycyjnie firmy: WERMA, J.Auer oraz Schneider Electric.

Szczególnie pierwsza z wymienionych - niemiecka WERMA Signaltechnik GmbH - zdystansowała rywali i jest niewątpliwie liderem pod względem rozpoznawalności w kraju. Kolejne miejsca zajęły m.in. Eaton, Klaxon, Siemens, Turck, Patlite, Pfannenberg, Balluff, W2 oraz Leuze.

Rys. 8. Najpopularniejsi w kraju dostawcy sygnalizatorów dźwiękowych; uwagi analogiczne do wież sygnalizacyjnych

Omawiając rankingi popularności marek, warto zauważyć, że w przypadku producentów sygnalizatorów mamy do czynienia z dwiema grupami firm. Pierwszą stanowią producenci specjalizujący się w sygnalizatorach i powiązanych z nimi produktach - takimi są m.in. WERMA, J.Auer, Patlite, Sirena, W2 oraz Texelco.

Cechą charakterystyczną jest w tym przypadku spore rozbudowanie ofert, a także wysoki poziom specjalizacji tych podmiotów. Oprócz dostarczania szerokiej gamy pojedynczych urządzeń, firmy mają też ofertę systemową, która pozwala na tworzenie różnorodnych produktów modułowych (w szczególności wież świetlnych).

Rys. 9. Najbardziej perspektywiczne sektory rynku będące odbiorcami sygnalizatorów

Dodatkowo coraz częściej "wychodzą" one w kierunku dostarczania systemów - np. do zarządzania pracą wielu sygnalizatorów. Jeżeli chodzi o drugą, wcale nie mniej istotną z grup producentów sygnalizatorów, to zaliczyć do niej można globalnie działające firmy będące producentami automatyki przemysłowej. Takimi są w bieżącym zestawieniu m.in.: Siemens, Balluff, Turck, Rockwell Automation, Schneider Electric oraz Eaton Electric.

Dane teleadresowe przedsiębiorstw omawianych w raporcie

Gdy spojrzymy wstecz, tj. na poprzednie edycje publikowanych w APA raportów, zaobserwować można duże podobieństwo w statystykach dotyczących rozpoznawalności marek. Zmiany w stosunku do dawniej publikowanych rezultatów są nieznaczne - szczególnie w przypadku sygnalizatorów świetlnych.

W zakresie urządzeń dźwiękowych zaobserwować można niewielki spadek rozpoznawalności marek Compro oraz Eaton przy jednoczesnym wzrośnie popularności firmy Klaxon Signals.

Rynek jako całość niewątpliwie jednak cechuje się stałością, zaś ciągła aktywność marketingowo-promocyjna producentów oraz dystrybutorów urządzeń sygnalizacyjnych sprzyja utrwalaniu popularności oferowanych przez nich marek.

PRZEMYSŁ POZOSTANIE NA TOPIE

Tematy przyszłych raportów w APA

Na koniec raportu tradycyjnie podejmujemy próbę "forecastingu" i spojrzenia na rynki, które w przyszłości powinny być głównymi odbiorcami sygnalizatorów.

Dostawcy typowali tutaj najczęściej przemysł produkcyjny, który obejmuje szeroką grupę branż związanych z produkcją dyskretną oraz, w mniejszym stopniu, procesową.

Drugą kluczową grupą odbiorców sygnalizatorów będą (a właściwie - pozostaną) producenci maszyn. Kolejne istotne rynki to sektory wymieniane również we wcześniejszym rozdziale dotyczącym zastosowań urządzeń sygnalizacyjnych.

Zaliczyć do nich można m.in.: motoryzację i transport, sektor budynkowy oraz infrastrukturalny, energetykę oraz logistykę.

Przestawioną na rysunku 9 statystykę można podsumować skrótowym stwierdzeniem: zmieni się niewiele. Można również oczekiwać, że koniunktura na rynku będzie uzależniona ogólnie od sytuacji w gospodarce, bowiem ta warunkuje poziom inwestycji w przemyśle i zapotrzebowanie tej branży na komponenty wykorzystywane w modernizacjach i serwisie.

Piotr Michniowski, starszy specjalista ds. technicznych w firmie INSTOM

Urządzenia sygnalizacyjne pozwalają na zwiększanie bezpieczeństwa pracowników

 • W jakich aplikacjach wykorzystywane są sygnalizatory świetlne i dźwiękowe? Do jakich branż trafiają?

Sygnalizatory są urządzeniami powszechnego użytku, a naszymi klientami są zarówno producenci maszyn i urządzeń, jak i klienci końcowi. W odniesieniu do pierwszej grupy zastosowanie sygnalizatorów wymuszają w dużej części przepisy, zaś klienci z drugiej grupy kupują sygnalizatory na wymianę za uszkodzone lub uzupełnienia np. na skutek wprowadzenia nowych regulacji prawnych czy realizacji zaleceń pokontrolnych.

 • Jak wygląda krajowy rynek dystrybucji urządzeń sygnalizacyjnych?

Aktualnie na rynku panuje bardzo silna konkurencja, która sprawia, że poziom cen w poszczególnych segmentach jakościowych jest do siebie zbliżony. Kluczowymi czynnikami stają się dostępność produktu oraz odpowiednie doradztwo.

Na wzrost poziomu sprzedaży mają wpływ przepisy, poziom świadomości technicznej oraz rozwój gospodarczy. Przepisy wymuszają na konstruktorach i użytkownikach dostosowanie bezpieczeństwa maszyn i urządzeń do aktualnych standardów. Instalowanie dodatkowych urządzeń nie jest już traktowane jako zło konieczne, lecz jako element poprawy bezpieczeństwa.

 • Jakie są cechy charakterystyczne wymienionych urządzeń? Czy odbiorcy szukają nowości, korzystają z wersji specjalnych, czy raczej wybierają te standardowe?

Oferowane przez nas sygnalizatory marki WERMA charakteryzują się różnorodnością wariantów wykonania. Ponadto dzięki dodatkowym akcesoriom sygnalizatory można zabudowywać w kilku konfiguracjach. Ciekawą opcją są sygnalizatory optyczno-akustyczne oraz kolumny sygnalizacyjne i sygnalizatory modułowe mogące emitować różnego rodzaju efekty optyczne i akustyczne.

Bardzo szerokie spektrum naszej oferty sprawia, że klient może otrzymać produkt spełniający jego wymogi dotyczące źródła światła, koloru, wariantu zabudowy, wersji zasilania. Zamówienia na wersje specjalne pojawiają się przy realizacji nowych inwestycji oraz okazjonalnie na wymianę w miejsce uszkodzonych.

 • Jak wymogi związane z Przemysłem 4.0 wpływają na ofertę w zakresie sygnalizatorów i powiązanych z nimi systemów?

Są one istotne. Przykładem takiej integracji są systemy komunikacji bezprzewodowej SmartMONITOR oraz AndonSPEED - zintegrowane z kolumną sygnalizacyjną, przekazujące do jednostki centralnej informacje na temat wybranych przez użytkownika parametrów np. czas pracy urządzenia, liczba wyprodukowanych elementów, itp. W ramach systemu dostarczane informacje mogą być przetwarzane - np. w raporty dotyczące wydajności urządzenia, stopnia realizacji zlecenia i tak dalej.

 • A co z diodami jako źródłami światła w sygnalizatorach?

Diody LED skutecznie wypierają z użytkowania zarówno klasyczne żarówki, jak i palniki ksenonowe. Jest to podyktowane ich większą żywotnością, zdecydowanie mniejszym poziomem zużycia energii oraz mniejszymi gabarytami sygnalizatora. Wyjątkami są aplikacje, w których z dokumentacji wprost wynika obowiązek stosowania konkretnego typu sygnalizatora.

 • Gdzie są, podsumowując, nowe nisze w tej branży i jak omawiany sektor może się rozwijać?

Obszarem, gdzie będą zachodziły największe zmiany, jest Przemysł 4.0 gdzie główną rolę odgrywają autonomiczne, bezobsługowe urządzenia oraz systemy nadzorujące ich pracę. Przykładem są systemy optymalizacji produkcji zintegrowane z kolumnami sygnalizacyjnymi wyposażonymi w moduły optyczne i akustyczne w postaci buczka, syreny lub modułu wokalnego, na który w formie pliku MP3 można wgrać dowolne komunikaty głosowe.

Zbigniew Piątek

Źródłem wszystkich danych przedstawionych w tabelach oraz na wykresach są wyniki uzyskane w badaniu ankietowym przeprowadzonym wśród działających w Polsce dostawców sygnalizatorów świetlnych i dźwiękowych.

Prezentacje firmowe

Polecane

Nowe produkty

Zobacz również