Ethernet przemysłowy coraz popularniejszy

Jeżeli mowa o Ethernecie przemysłowym, to należy tu przytoczyć wyniki badań publikowane przez HMS Industrial Networks (rys. 1). Rezultaty te cytujemy regularnie co parę lat i uwidaczniają one kilka istotnych trendów. Po pierwsze takim jest ogólny wzrost wykorzystania sieci ethernetowych. O ile cztery lata temu kategoria zbiorcza "Ethernet przemysłowy" wynosiła 46%, o tyle dwa lata temu było to 52%, zaś obecnie jest aż 64%. Wskazywany przez firmę badawczą wzrost w tym okresie wynosił średniorocznie 22%. Drugim trendem, de facto wynikającym z poprzedniego, jest spadek udziału w rynku sieci fieldbus – obecnie do 30%, a więc o 16 p.p. w omawianym okresie. Finalnie należy zauważyć stały, sześcioprocentowy udział w tej statystyce sieci bezprzewodowych – wynosi on 6%.

 
Rys. 1. Wyniki badania globalnego rynku przemysłowego pod kątem popularności sieci komunikacyjnych wykorzystywanych w fabrykach (źródło: HMS Industrial Networks, 2020)

W kolejnych latach zmieniał się też udział poszczególnych rodzajów sieci w ramach wymienionych grup. Stabilnie rosło wykorzystanie sieci EtherNet/IP oraz Profinet (obecnie po 17%), na poziomie 7% zatrzymał się zaś EtherCAT, co jest swoją drogą wynikiem nieco zastanawiającym, zważywszy na wzrost popularności tego standardu w przypadku maszyn produkcyjnych i innych zastosowań. Dla sieci fieldbus nastąpił proporcjonalny spadek – największy w przypadku Profibus DP, którego użytkownicy przechodzili na stosowanie sieci Profinet. Z drugiej strony w tej grupie znajdują się też sieci, których przyszłość wydaje się jak na razie niezagrożona. Przykładem jest CAN/CANopen, która jest standardem m.in. w pojazdach.

Industrial Ethernet, zdaniem przedstawicieli HMS, jest niezmiennie technologią "pierwszego wyboru" w przypadku nowych instalacji. Cechuje się on dostępnością infrastruktury, dużymi szybkościami transmisji danych oraz możliwościami łatwej integracji z innymi urządzeniami i systemami (w tym w ramach Przemysłu 4.0). Dodatkowo pojawiają się tu nowości, takie jak SPE (Single Pair Ethernet), a więc sieci dwuprzewodowe, które wydają się idealnym rozwiązaniem w przypadku m.in. zastosowań maszynowych.

Trendy są jasno wyznaczone i spodziewać się można dalszego, choć już nie tak szybkiego wzrostu popularności Ethernetu przemysłowego. Można też oczekiwać, że docelowo udział sieci fieldbus w rynku utrzymywał się będzie na niskim, ale w miarę stałym poziomie, bowiem tego typu sieci są w części zastosowań po prostu najbardziej przydatne.

W tym miejscu jeszcze komentarz dotyczący sytuacji w Polsce. Obecnie, zdaniem blisko 60% respondentów redakcyjnej ankiety, następuje unifikacja sieci stosowanych w przemyśle (rys. 2). Jak również widać na rysunku, odsetek takich odpowiedzi stopniowo rośnie, ale, co też należy podkreślić, ciągle ponad 40% osób uznaje, że takiego jasno widocznego procesu nie ma.

 
Rys. 2. Czy następuje unifikacja sieci stosowanych w przemyśle? – odpowiedzi na pytanie

Jeżeli chodzi o uszczegółowienie powyższych wyników, to w badaniu otrzymaliśmy rezultaty zbliżone do tych publikowanych przez HMS, przy czym z pewnym "przesunięciem" w stronę standardów popularniejszych w Europie.

W statystyce, którą zaprezentowano na rysunku 3, dominuje Profinet, kolejne dwa miejsca zajęły Modbus i Ethernet/IP, na kolejnych znalazły się EtherCAT, Profibus i generalnie Ethernet. Należy tu zauważyć spadek liczby wskazań sieci Profibus, porównując to z analogicznymi badaniami sprzed czterech.

 
Rys. 3. Jakie standardy sieciowe są w kraju najpopularniejsze?
Zapytania ofertowe
Unikalny branżowy system komunikacji B2B Znajdź produkty i usługi, których potrzebujesz Katalog ponad 7000 firm i 60 tys. produktów
Dowiedz się więcej
Przejdź do kompendium

Prezentacje firmowe

Polecane

Nowe produkty

Zobacz również