Sytuacja na rynku

 
Rys. 9. Konkurencja na polskim rynku przemysłowych urządzeń sieciowych jest…

Omawiana branża jest silnie konkurencyjna, co jest pochodną dużej podaży produktów i łatwości ich umieszczania w ramach ofert handlowych. Jako taką co raport określa ją od 1/2 do 2/3 ankietowanych przez nas osób – tym razem było to 56% (rys. 9). Działające na rynku firmy mają jednak o co walczyć, gdyż sektor dystrybucji komponentów sieciowych jest spory i cały czas się rozwija. W prowadzonych przez nas w zeszłej dekadzie badaniach respondenci szacowali jego wartość typowo na kwoty od 30 do 300 mln zł (dotyczy rocznej sprzedaży w Polsce), zaś wyliczane średnie znajdowały się w przedziale 85‒100 mln zł rocznie. Tym razem, w 2021 roku, oszacowania były dosyć rozbieżne – pojawiły się tu zarówno liczby takie jak 15 mln zł, jak też 500 mln zł. Wartości średnie zawierają się w przedziale 125‒150 mln zł, zależnie od przyjęcia do obliczeń wyników odstających.

 
Rys. 10. Sytuacja na krajowym rynku dystrybucji przemysłowych urządzeń sieciowych
 
Rys. 11. Tendencje w zakresie koniunktury na omawianym rynku

W ocenie rodzimych dostawców sytuacja na rynku jest dzisiaj bardzo dobra. Na rysunku 10 przedstawiono zestawienie odpowiedzi na pytanie o koniunkturę w branży dystrybucji urządzeń sieciowych dla przemysłu w latach 2017, 2019 i 2021. Widać tu duży wzrost odpowiedzi "bardzo dobra", ale też wzrost w przypadku "słaba". Zdecydowanie jednak przeważają oceny pozytywne i można uznać, że na omawianym rynku dzieje się zdecydowanie dobrze. Warto przy tym dołożyć jeszcze jedną statystykę – dotyczącą zmian koniunktury w branży. Są one dzisiaj oceniane pozytywnie – tak postrzega je 56% respondentów, zaś w ocenie praktycznie całej reszty sytuacja nie zmienia się (rys. 11).

Są to wyniki zbliżone, a właściwie nieco lepsze niż w 2019 roku.

Krzysztof Zajdel


COMPARTA

  • Gdzie stosowane są przemysłowe urządzenia sieciowe? Jakie są to produkty?

W kategoriach ilościowych najbardziej popularnym produktem stosowanym w przemyśle są niezarządzalne switche ethernetowe, stosowane obecnie praktycznie w każdej maszynie. Na poziomie infrastruktury przemysłowej dominują routery i switche zarządzalne. Poza przemysłem rzadko spotyka się urządzenia przemysłowe, ponieważ zazwyczaj mają one funkcjonalne odpowiedniki o niższych parametrach środowiskowych, ale znacznie niższej cenie. Wyjątkiem mogą być fragmenty infrastruktury komunikacyjnej np. związanej z monitoringiem pracujące w trudnych warunkach środowiskowych.

  • Jakie standardy sieciowe są dzisiaj popularne? Czy można stwierdzić, że w branży dominuje Ethernet?

Trudno mówić o wyraźnej dominacji jednej sieci. Wyraźna jest natomiast tendencja do preferowania sieci opartych na fizycznym standardzie Ethernet (Profinet, Modbus TCP) w miejsce innych (Profibus, Modbus RTU). Są tu jednak wyjątki. Przykładowo sieć CAN trzyma się nadal świetnie, choć prawie wyłącznie dotyczy to pojazdów. Na znaczeniu zyskują również standardy komunikacji umożliwiające łatwe zapewnienie poufności i integralności danych – np. OPC-UA. Ogólnie jednak w dalszym ciągu mamy do czynienia z wieloma standardami współistniejącymi ze sobą na rynku. Coraz częściej występuje potrzeba integrowania ich ze sobą za pomocą specjalizowanych konwerterów.

  • Jakie są nowości technologiczne w omawianym zakresie?

Od strony technologicznej trudno mówić w przemyśle o nowościach – preferowane są raczej rozwiązania sprawdzone i pewne. Dowodem może być to, że powszechnie chętniej stosowane są switche Fast Ethernet niż Gigabit Ethernet. Oczywiście przemysł stopniowo przejmuje i adaptuje na swoje potrzeby kolejne technologie, które dawno rozgościły się w branży IT. Przykładem takiej technologii może być PoE. Być może dzięki nowemu standardowi PoE++ (bt) klasa urządzeń stosujących tę technologię poszerzy się na panele HMI, czujniki i inne? Czas pokaże. Z punktu widzenia funkcjonalnego nowością dynamicznie zdobywającą rynek są wszelkiego rodzaju gatewaye IoT, zwłaszcza umożliwiające przetwarzanie brzegowe.

Zapytania ofertowe
Unikalny branżowy system komunikacji B2B Znajdź produkty i usługi, których potrzebujesz Katalog ponad 7000 firm i 60 tys. produktów
Dowiedz się więcej
Przejdź do kompendium

Prezentacje firmowe

Polecane

Nowe produkty

Zobacz również