wersja mobilna
Online: 345 Środa, 2018.01.17

Raporty

Polski rynek i technologia zasilaczy przemysłowych

wtorek, 11 września 2007 11:50

Zasilacze przemysłowe są na rynku produktami szczególnymi. Ich wykorzystanie dotyczy bardzo różnorodnych systemów automatyki przemysłowej, urządzeń elektrycznych oraz aparatury pomiarowej. Trafiają one również do odbiorców spoza branży przemysłowej, dzięki czemu ich dostawcy mają możliwość obsługi stosunkowo szerokiego i zróżnicowanego rynku. Jak się jednak okazuje, biznes ten jest obecnie coraz trudniejszy, a na rynku krajowym zachodzą istotne zmiany. W raporcie przedstawiono analizę polskiego sektora produkcji i dystrybucji zasilaczy impulsowych, omówiono również cechy typowych urządzeń tego typu, co powinno być przydatne dla odbiorców.

Spis treści » Część I: rynek - informacje dla dostawców
» Część II: technologia - porady dla kupujących
» Zabezpieczenie przed wszystkim
» Pokaż wszystko
CZĘŚĆ I: RYNEK – INFORMACJE DLA DOSTAWCÓW
Rys. 1. Najchętniej kupowane urządzenia w ocenie firm dostarczających zasilacze (źródło: ankieta redakcji APA)

Polska branża urządzeń zasilających małych i średnich mocy z pewnością różni się od wielu innych sektorów rynku automatyki. Chociaż same zasilacze zmieniają się pod względem stosowanych technologii i parametrów, trudno mówić o przełomach na rynku, takim jak była szybka popularyzacja opisywanych w zeszłym miesiącu kamer termowizyjnych. W przeciwieństwie do tych ostatnich zasilacze są typowo urządzeniami stosunkowo tanimi i obecnymi na rynku od wielu lat na rynku, co potencjalnie zmniejsza możliwości zysków ich dostawców.

Pomimo tych negatywnych czynników, krajowi dostawcy zasilaczy nie powinni mieć zbyt dużych powodów do narzekania. Potwierdzają to wyniki ankiety, w której tradycyjnie zapytaliśmy firmy o zeszłoroczny wzrost obrotów w przypadku omawianych produktów. Zdecydowana większość odpowiedzi ankietowanych zawarła się między 10-20%, przy czym tylko jedna firma zadeklarowała minimalny spadek sprzedaży zasilaczy.

Również w przypadku bardzo nielicznych wzrost ten był powyżej 20%, co daje podstawy określenia rynku jako dojrzały i stabilny. W praktyce jednak okazuje się, że biznes związany z dystrybucją, a szczególnie produkcją zasilaczy, jest coraz bardziej wymagający i trudno jest na podstawie dotychczasowych wydarzeń wnioskować o przyszłych wzrostach na rynku.

    dr inż. Ryszard Siurek - Dyrektor Imcon-Intec
  • Jakie są podstawowe wymogi klientów co do parametrów zasilaczy? Co zmieniło się w ostatnich latach?

Typowy klient poszukujący zasilacza ma zwykle stosunkowo małą wiedzę na temat tego, czego naprawdę potrzebuje. Podstawowym parametrem jest dla niego napięcie wyjściowe oraz szacunkowy prąd obciążenia. Wymiary oraz sposób mocowania zasilacza są również ważnym elementem decydującym o wyborze.

W większości przypadków spotykamy się z problemami przy dokładniejszym określeniu przez klienta charakteru obciążenia oraz z niewiedzą dotyczącą rodzajów zabezpieczeń (przeciążeniowych, termicznych, zwarciowych) i ich wpływu na zachowanie się zasilacza w określonej sytuacji. Kontrahent często oczekuje również, że zasilacz spełni role idealnego filtru, zabezpieczenia przed wszelkimi zakłóceniami oraz idealnego źródła napięcia stałego.

Problemy związane z możliwościami realizacji funkcji dodatkowych, czy specyficznymi własnościami użytkowymi i funkcjonalnymi, są z reguły wyjaśniane i proponowane dopiero w bezpośrednich rozmowach. Musimy jednak zdawać sobie sprawę z faktu, że to właśnie sprzedający powinien mieć najlepsze rozeznanie i z racji swojego doświadczenia być profesjonalnym doradcą umożliwiającym klientowi wybór optymalnego zasilacza.

Śmiem twierdzić, że w tej roli znacznie trudniej jest znaleźć się typowemu handlowcowi, bowiem wbrew pozorom, problemy zasilania są często bardzo złożone i konieczne jest uwzględnienie wielu różnych czynników. Wtedy nieoceniony staje się bezpośredni kontakt z konstruktorem lub doświadczonym inżynierem serwisu.

  • Jakie typy zasilaczy małej mocy sprzedają się najlepiej na polskim rynku? Jakie jest zapotrzebowanie na moduły do zastosowań w układach zasilania rozproszonego?

Obecnie największą popularnością cieszą się zasilacze jednonapięciowe przeznaczone do montażu na typowej szynie 35mm oferowane w tej wersji w zakresie mocy od kilku do kilkuset watów. Na świecie istnieje wyraźna jest tendencja rozwoju systemów rozproszonych i coraz szerszego wykorzystywania przetwornic DC/DC jako lokalnych źródeł zasilania. Rozwiązania te są zdecydowanie tańsze i bardziej niezawodne. Należy jednak pamiętać, że zawsze będzie istniał rynek dla zasilaczy specjalizowanych, opracowywanych i produkowanych zgodnie ze specyficznymi wymaganiami kontrahenta.

Na rynku zasilaczy przemysłowych

Po stronie dystrybucji charakterystyczną cechą rynku jest duża konkurencja panująca pomiędzy poszczególnymi dostawcami. Wiele z oferowanych zasilaczy impulsowych to konstrukcje standardowe i uniwersalne, przez co zastąpienie jednego modelu innym nie jest większym problemem. Daje to szansę na ofensywne wejście na rynek każdemu, kto jest w stanie zapewnić pojemny lokalny magazyn z konkurencyjnymi cenowo produktami. Ponieważ w skali świata rynkiem zasilaczy impulsowych targają cyklicznie silne zawirowania związane z przejęciami i fuzjami producentów, echa tych wydarzeń przenoszą się na nasz lokalny rynek ze wszystkimi konsekwencjami.

W ogromnej większości zastosowań potrzebne są zasilacze o typowych wartościach napięć, średniej skali zaawansowania technicznego, typowych wersjach obudowy i montażu o małej i średniej mocy wyjściowej – do około 250W. Znajduje to odzwierciedlenie na rynku – w tej grupie produktów konkurencja jest najsilniejsza, co jest pochodną popytu (wykres 1).

Tego typu zasilacze występują najczęściej jako urządzenia do montażu na szynie DIN oraz modułowe o różnych mocach i innych parametrach technicznych. Kolejny obszar stanowią zasilacze mniejszych mocy, które przeznaczone do zabudowy wewnątrz urządzeń. Grupa ta charakteryzuje się wyjątkowo dużym asortymentem produktów jak i liczbą producentów, co wynika z faktu, że zasilacze te trafiają do wielu dziedzin techniki, nie tylko automatyki i przemysłu. Obszarem zainteresowania firm są wreszcie przetwornice DC/DC i DC/AC oraz zasilacze buforowe, przy czym te ostatnie nie są omawiane w raporcie.

Na zróżnicowanie oferty w zakresie omawianych produktów nakłada się różnorodność branż, do których są one dostarczane. O ile określenie dokładnego podziału w przypadku rynku polskiego jest praktycznie niemożliwe, szacować go można na podstawie rynków zbytu określonych przez firmy uczestniczące w raporcie.

Większość z nich (wykres 2) kieruje swoją ofertę do klientów z przemysłu oraz sektora telekomunikacyjnego oraz IT. Istnieje przy tym wiele nisz, jak choćby związanych z rynkiem telekomunikacyjnym, w których część firm specjalizowała się kilka lub kilkanaście lat temu. Pozostałe obszary to zasilacze dla zastosowań laboratoryjnych, wojskowych i specjalnych, a także medycznych – w tych przypadkach oferowane są konkretne, dedykowane wersje tych urządzeń. Omawiana różnorodność jest również w pewnym stopniu korzystna dla branży, gdyż wiąże się z powstawaniem nisz rynkowych, które wykorzystywane mogą być przez firmy oferujące zasilacze.

Wskaźniki to nie wszystko
Rys. 2. Podział rynku zasilaczy względem ich zastosowań (źródło: ankieta redakcji APA)

Jeżeli spojrzy się na omawianą branżę z perspektywy dostawców okazuje się, że opisana wcześniej stabilność i dojrzałość rynku niekoniecznie przekłada się w ich przypadku na łatwość prowadzenia biznesu. Przez wiele ostatnich lat w polskim sektorze dystrybucji zasilaczy impulsowych do zastosowań przemysłowych znaczącą pozycję miały krajowe firmy produkcyjne z rejonu Gliwic.

Szereg tamtejszych producentów do perfekcji zagospodarowało wiele nisz rynkowych i dość dobrze prosperowało na rynku, tworząc indywidualne rozwiązania systemów zasilających przeznaczone do specjalistycznych zastosowań – na przykład w pożarnictwie lub telekomunikacji.

Krajowi wytwórcy dominowali także nad konkurencją szybkością i elastycznością w tworzeniu zasilaczy o indywidualnych parametrach, produkowali zasilacze na zamówienie i chętnie podejmowali się realizacji złożonych systemów zasilających, które z jednej strony zapewniały im rentowność działania, a z drugiej strony pozwalały działać na obok silnej konkurencji międzynarodowej.

Stan taki trwał przez wiele lat w stabilnej formie, ale ostatnio wydarzenia światowe przybierają niestety coraz częściej niekorzystny obrót dla krajowych wytwórców. Przede wszystkim oferta gotowych zasilaczy impulsowych, jakie dostępne są na rynku „z półki”, stale zwiększa się, przez co coraz rzadziej zachodzi konieczność zamawiania wersji indywidualnych. Ceny zasilaczy, podobnie jak wielu innych komponentów, systematycznie maleją.

Wynika to po części z dużej konkurencji pomiędzy poszczególnymi firmami, postępu technicznego, dzięki któremu w całej technice z czasem dostajemy więcej za mniej, jak również na skutek tego, że w zasadzie wszyscy wielcy producenci światowi przenieśli produkcję na Daleki Wschód, szukając sposobu na obniżkę kosztów produkcji. W tej sytuacji polscy producenci nie są zazwyczaj już w stanie konkurować ceną.

Drugim, prawdopodobnie nawet bardziej niekorzystnym zjawiskiem, szczególnie w przypadku producentów zasilaczy, jest fakt, że wiele niszowych rynków z czasem nasyca się. Kolejnictwo, telekomunikacja są doskonałymi przykładami obszarów, które zapewniają otwarcie rynku, ale tylko na pewien czas. Obecnie krajowy sektor zasilaczy traci swój unikalny, nietypowy w skali Europy charakter, przekształcając się szybkimi krokami do struktury podobnej do tego, co obserwować można w krajach zachodnich.

Kto jest kim na rynku

Na rynku krajowym działają producenci oraz dystrybutorzy zasilaczy, przy czym w raporcie wzięły udział 22 tego typu firmy. Producenci są reprezentowani prze 6 firm – Breve Tufvassons, Imcon-Intec, Impol-1, Merawex, które dostarczają zasilacze o mocach do kilkuset Watów, oraz Elplast i Techmil specjalizujące się w produktach o mniejszych mocach. Cześć z nich oferuje również produkty firm zagranicznych – w szczególności Merawex (zasilacze Mean Well) oraz Impol-1 (Mean Well oraz Siemens). Firmą specyficzną, która jest oddziałem producenta zagranicznego jest Omron Electronics – jego wyroby oferują także niektórzy inni dostawcy lokalni.

Zestawienie dystrybutorów produktów zagranicznych pokazuje, że różnorodność dostępnych na rynku zasilaczy przemysłowych małych i średnich mocy nie jest wcale duża. Oprócz rozwiązań dedykowanych, które znajdują się w ofercie wielu producentów systemów automatyki, w przypadku zasilaczy przemysłowych ogólnego zastosowania na rynek krajowy trafiają wyroby kilkunastu firm.

Jedną z szerzej reprezentowanych jest Mean Well, której urządzenia znaleźć można w ofercie takich dystrybutorów jak Astat, Elfa, Eltron, MPL Power Elektro, TME oraz dwóch wymienionych wcześniej producentów. Innymi markami obecnymi na rynku są Siemens (m.in. w ofercie Eltron), iEi Technology (JM elektronik i Guru Control Systems), Moxa (Elmark Automatyka, Guru Control Systems), Carlo Gavazzi (Eltron), Cobi Electronic (Hanel, TME) oraz Cabur (Astat).

Wielu dostawców oferuje również produkty takich renomowanych firm jak Power-One, XP Power, Victor Power czy Traco Power – wśród ich dystrybutorów są Amtek, Andpol Elektronik, Dacpol oraz Vienna Trading. W wielu przypadkach są to wyroby o dużych mocach, tj. nawet kilkudziesięciu kW. Na rynku działają wreszcie firmy, które dystrybuują wyroby wybranych, pojedynczych firm – np. Puls (w ofercie OEM Automatic) oraz Sunny Computer Technology (Amicus-AMO). 

zobacz wszystkie Nowe produkty

Zaawansowane czujniki fotoelektryczne

2018-01-17   | BALLUFF Sp. z o.o.
Zaawansowane czujniki fotoelektryczne

BOS 21 ADCAP to nowy czujnik firmy Balluff, który stanowi połączenie kilku elementów w jednej obudowie: odbiciowego, odbiciowego z tłumieniem tła, refleksyjnego i bariery jednokierunkowej. Funkcja jest konfigurowana z wykorzystaniem sieci IO-Link. Czujnik został wyposażony w licznik oraz kontroler prędkości pozwalający na natychmiastowe wykrycie przepełnienia lub nieprawidłowej prędkości, która będzie prowadzić do nieoczekiwanego przestoju w aplikacji.
czytaj więcej

Laboratoryjny kontroler temperatury o stabilności lepszej od 0,0009C

2018-01-17   |
Laboratoryjny kontroler temperatury o stabilności lepszej od 0,0009C

Laboratoryjny kontroler temperatury TC15 LAB opracowany przez firmę Wavelength Electronics, współpracujący z grzałkami termoelektrycznymi i rezystancyjnymi, jest przeznaczony do zastosowań wszędzie tam, gdzie wymagana jest precyzyjna kontrola temperatury. Pobierając sygnał zwrotny z termistora, jest w stanie zapewnić stabilizację lepszą od 0,0009°C.
czytaj więcej

Nowy numer APA