INSTALACJE PRZESYŁU SPRĘŻONEGO POWIETRZA

Jak wspomnieliśmy we wstępie tej części artykułu, proces wytwarzania sprężonego powietrza nie jest efektywny, a koszty dodatkowo zwiększa konieczność przygotowania go do użytku. W związku z tym, gdzie tylko można, powinno się szukać oszczędności. Jednym z ich źródeł może się okazać energooszczędny projekt instalacji wytwarzania, przygotowania, przesyłu oraz dystrybucji tego medium.

Pierwszym krokiem w celu jego opracowania powinno być zorientowanie się w rzeczywistym zapotrzebowaniu na sprężone powietrze - określić trzeba jego wymaganą ilość, jakość, ciśnienie i spodziewane zużycie. Na podstawie tych informacji można na przykład uniknąć sytuacji, w której wystąpi zbyt duża różnica pomiędzy ciśnieniem sprężonego powietrza na wyjściu sprężarki a tym wymaganym w odbiorniku (jego redukcja to strata energii zasilającej zużytej na jego wcześniejsze podniesienie).

Jeżeli wiadomo, jakie ilości tego medium będą zużywane stosowniej można dobrać pojemność i rozmieszczenie zbiorników, w których będą magazynowane jego nadwyżki. Znając wymagania w zakresie jakości sprężonego powietrza, uniknie się rozbudowywania zespołu jego przygotowywania do użycia o zbędne elementy. Wiedząc dokładnie, ile tego medium potrzebują poszczególne odbiorniki, można z kolei wybrać sprężarkę o właściwej wydajności oraz rurociągi o odpowiednich średnicach.

Jeżeli chodzi o te ostatnie, właściwy projekt pozwala znacząco ograniczyć straty przesyłowe. Ich zmniejszeniu sprzyja używanie rur o gładkich ściankach (straty na tarcie w warstwie przyściennej są w nich mniejsze) i unikanie, w miarę możliwości, elementów rozdzielających i zmieniających kierunek, w jakim płynie sprężony gaz (zaworów, trójników, kolanek). Trzeba przy tym pamiętać, że o efektywności energetycznej ostatecznie decyduje przekrój i przebieg rurociągów, bez względu na to, z jakiego materiału go wykonano. W tym zakresie warto skorzystać z pomocy programów komputerowych.

Nie powinno się też zaniedbywać konserwacji instalacji sprężonego powietrza. Podobnie jak w przypadku tych wodnych, nieszczelności są kosztowne. Uwagi wymaga także sama sprężarka - jeśli nie zostanie zorganizowany sprawny system usuwania nagromadzającego się w niej kondensatu i zanieczyszczeń, nie będzie działać wydajnie i będzie wymagać częstszych przerw w pracy na konserwację.

Janusz Zajączkowski

Endress+Hauser Polska

  • Jakie są możliwości związane z oszczędzaniem mediów, w szczególności wody i pary?

Ogrzewanie i chłodzenie to procesy energochłonne. Związane z nimi wydatki nieustannie rosną, a koszty energii mogą stanowić nawet 40% wszystkich kosztów produkcji. W celu optymalizacji efektywności energetycznej obiektu konieczna jest rejestracja parametrów energetycznych procesów wymiany i przesyłu ciepła za pomocą liczników ciepła i przepływu. Do obliczenia ilości ciepła w cieczach i parze wykorzystują one pomiary przepływu, temperatury i ciśnienia.

O ile w przypadku pary największy wpływ na całkowity błąd ma pomiar przepływu objętościowego, o tyle w przypadku pomiarów ciepła różnicowego w cieczach istotniejsza jest różnica temperatury. Gdy przekracza ona 20°C, błąd zależy w decydującym stopniu od dokładności pomiaru przepływu, poniżej 20°C większy błąd wnoszą pomiary temperatury. Aby zwiększyć dokładność obliczeń cieplnych, dotychczas konieczne było stosowanie sparowanych czujników.

Oferujemy urządzenie, które daje możliwość bardzo precyzyjnego, elektronicznego parowania czujników temperatury przy użyciu współczynników Callendara van Dusena. Jest to EngyCal RH33. W przypadku zadania obejmującego więcej niż jeden bilans cieplny dobrym wyborem są wielokanałowe liczniki ciepła i przepływu RMS/RMC621, które dokonują obliczeń jednocześnie nawet na trzech aplikacjach. Z kolei jeśli potrzebna jest jeszcze większa liczba kanałów obliczeniowych, można zastosować menedżer danych Memograph M, urządzenie, które umożliwia wykonanie obliczeń dla ośmiu procesów cieplnych, dodatkowo dając możliwość zapisu danych i wizualizacji.

Zapytania ofertowe
Unikalny branżowy system komunikacji B2B Znajdź produkty i usługi, których potrzebujesz Katalog ponad 7000 firm i 60 tys. produktów
Dowiedz się więcej
Przejdź do kompendium

Prezentacje firmowe

Zobacz również