Poniedziałek, 31 maja 2021

Bezpieczeństwo maszyn

Zagadnienia związane z bezpieczeństwem funkcjonalnym dotyczą specyficznego obszaru techniki i jednocześnie ciekawego rynku. Tematyka ta przeszła długą drogę rozwoju – od praktycznego braku zabezpieczania maszyn do stanu dzisiejszego, gdy jest to wymagane prawnie, zaś wprowadzający do sprzedaży, a później właściciele maszyn muszą zagwarantować ich bezpieczne działanie. W tym celu stosowane są zarówno tradycyjne rozwiązania bazujące na wygrodzeniach i elementach elektromechanicznych, jak też nowoczesne układy optoelektroniczne oraz systemy z komunikacją sieciową. Zapraszamy do lektury dwuczęściowego raportu.

Bezpieczeństwo maszyn

Część 1: rynek komponentów i systemów bezpieczeństwa

Rozwój pomimo pandemii

Publikowane w ostatnich miesiącach raporty zaczynamy od postawienia pytania, jak pandemia COVID-19 wpłynęła na dany sektor rynku. Wskazania bywają tu różne, zależne od analizowanej branży, natomiast co do ogółu występują trzy grupy odpowiedzi: nie wpłynęła, wpłynęła nieznacznie i, najrzadsza, wskazująca, że wpływ był znaczący.

Spojrzenie na wyniki badania ankietowego dotyczącego komponentów bezpieczeństwa pozwala stwierdzić, że na powyższym tle omawiana branża poradziła sobie bardzo dobrze. Gros odpowiedzi dotyczył braku wpływu sytuacji pandemicznej na rynek, zaś w przypadku innych ocen deklarowany wpływ był niewielki. Respondenci wskazywali głównie na wydłużenie czasów realizacji inwestycji lub, w sporadycznych przypadkach, ich wstrzymywanie, a także niewielkie zmiany w dostępności komponentów, w szczególności wydłużenie się czasów dostaw od ich producentów. W jednym przypadku wskazano spadek obrotów firmy o 15% rok do roku.

Z drugiej strony pojawiły się odpowiedzi sugerujące, że zeszły rok przyniósł wręcz polepszenie się koniunktury, przy czym dotyczyło to m.in. produkcji AGD, spożywczej, branży meblarskiej, a także różnych obszarów związanych z robotyką i AGV. Nastąpił wzrost potrzeb w zakresie automatyzacji procesów, zwiększyła się świadomość konieczności wdrażania procesów bezobsługowych. Wiązało się to m.in. z mniejszą obsadą pracowników produkcyjnych i koniecznością zachowywania dystansu społecznego. Z tego samego powodu trudniej było realizować projekty, w tym je omawiać i organizować spotkania projektowe.

Polski rynek w liczbach

O tym, że sytuacja jest daleka od dramatycznej, przekonują również statystyki dotyczące koniunktury na rynku (rys. 1). W tegorocznym badaniu jedynie 6% osób oceniło, że jest źle, jednocześnie przeważająca większość wybrała odpowiedź "dobra". Sytuacja jest gorsza, niż dwa lata temu, ale właściwie dotyczy to jedynie spadku liczby ocen "bardzo dobra". Całościowy wydźwięk statystyki jest zdecydowanie pozytywny.

 
Rys. 1. Koniunktura w branży w ostatnich latach

Również zestawienie dotyczące zmian sytuacji w branży (rys. 2) pozwala stwierdzić, że nie należy się tu spodziewać zmian in minus. Niezły klimat w połączeniu z możliwością specjalizacji dostawców i świadczenia usług zachęca do działalności w tym sektorze. Sprawia to również, że konkurencja na rynku jest cały czas silna. W zeszłym badaniu stwierdziło tak 3 na 4 ankietowanych, tym razem było mniej, ale i tak wskazanie "silna" uzyskało najwięcej głosów (również rys. 2).

Wartość krajowego rynku bezpieczeństwa systematycznie rośnie. Publikowane przez nas pod koniec zeszłej dekady wyniki wskazywały, że jego uczestnicy oceniali wartość średnio na 100‒120 mln zł. Podawane kwoty były oczywiście bardziej zróżnicowane (typowo od 50 do 200 mln zł), jednak spora część zawierała się w podanym wcześniej przedziale lub blisko niego. Było to jednocześnie więcej, niż na początku dekady.

 
Rys. 2. Zestawienie ocen dotyczących sytuacji w branży oraz konkurencyjności sektora

W bieżącym badaniu uzyskaliśmy potwierdzenie trendu wzrostowego. Wskazywane oszacowania rynku wyniosły od 40 do 300 mln zł, przy czym przeważające były kwoty 100 i 150 mln zł. W jednym z przypadków odpowiedź dotyczyła produktów razem z usługami, w pozostałych – samych produktów. Średnia, zależnie od ujęcia wartości skrajnych, wyniosła 120 do 140 mln zł rocznie – i jest to szacowana wartość omawianego rynku w Polsce w 2021 roku.

Adam Tupacz


SICK

  • Kto dostarcza komponenty i systemy bezpieczeństwa maszynowego? Gdzie są one wykorzystywane?

Zdecydowanie największa jest branża samochodowa. Do tego dochodzą aplikacje zrobotyzowane, prasy, linie produkcyjne, ostatnio autonomiczne platformy mobilne. Klienci kierują się jakością oraz wsparciem przed i po sprzedaży. Liczy się rozwiązanie problemu klienta i dobra współpraca.

W Polsce działają głównie przedstawiciele producentów zagranicznych. Już nieliczni sprzedają przez dystrybutorów, bowiem liczy się bezpośredni kontakt z klientem. W ten sposób można zaoferować najlepsze rozwiązanie – dopasowane do potrzeb klienta. Dodatkowo producenci często wprowadzają własne, unikalne rozwiązania i technologie. Sprawia to, że czasem trudno porównać kilka produktów. Jednocześnie poszerzają oni swoją ofertę, aby móc dostarczyć kompleksowe rozwiązanie.

  • Czy klienci szukają podzespołów czy raczej kompletnych systemów, rozwiązań ich problemów technicznych?

Klienci zawsze szukali rozwiązań. Dlatego sprzedając produkty zawsze staraliśmy się zapewnić odpowiednie wsparcie techniczne. W przypadku wyrobów bezpieczeństwa podnosimy nasze kompetencje również w zakresie przepisów, aby i w tym obszarze móc pomóc naszym klientom.

W ostatnich latach, oprócz produktów wprowadzamy na rynek gotowe systemy. Takimi są na przykład dedykowane rozwiązania dla aplikacji współpracy człowieka z robotami. Łączą one w sobie kilka produktów, dedykowane oprogramowanie oraz pełną dokumentację. Ma to na celu ułatwienie integratorom zadania – i to się sprawdza.

Stawiamy też mocno na rozwój usług – począwszy od oceny ryzyka, poprzez projekt, wykonanie i sprawdzenie. W ten sposób pokazujemy nasze kompetencje i umacniamy naszą pozycję jako firmy partnera od spraw bezpieczeństwa maszyn.

  • Co zmienia się w ich technologiach?

Wraz z popularyzacją rozwiązań Przemysłu 4.0, również urządzenia bezpieczeństwa ulegają nowym trendom. Objawia się to np. wprowadzaniem interfejsu IO-Link do celów diagnostycznych. Większość popularnych sieci przemysłowych ma swój „wariant bezpieczny”, jednak tego typu interfejs dostępny jest tylko w bardzo zaawansowanych urządzeniach – np. laserowych skanerach bezpieczeństwa oraz programowalnych sterownikach bezpieczeństwa. W tym zakresie zainteresowanie klientów cały czas rośnie. Jednak proste urządzenia bezpieczeństwa, jak czujniki, kurtyny czy wyłączniki, jeszcze długo zostaną w tradycyjnej formie.

  • Jak wygląda dzisiaj znajomość przepisów przez klientów?

Znajomość przepisów dotyczących bezpieczeństwa maszyn, w tym Dyrektywy Maszynowej oraz norm zharmonizowanych, jest tak różnorodna, jak przekrój naszego rynku. Z pewnością rośnie świadomość dotycząca potrzeby oraz wymogów dotyczących produkowania oraz użytkowania bezpiecznych maszyn, a to powoduje potrzebę poznawania przepisów. Klienci coraz częściej zainteresowani są szkoleniami w tym zakresie. Coraz częściej w firmach powoływane są też osoby, których zadaniem jest właśnie koncentrowanie się na tych kwestiach. Jest to pewnego rodzaju specjalizacja i nie mam tu na myśli działów BHP, a osoby z działów UR lub projektowych. Wydaje się, że jest to dobre podejście, aczkolwiek, jak łatwo przewidzieć, możliwe tylko w większych zakładach.

  • Jak pandemia COVID-19 wpłynęła na Waszą działalność w omawianym zakresie?

Często uważa się, że o bezpieczeństwie myśli się na końcu – również w odniesieniu do maszyn. Można by zatem przypuszczać że panująca od kilkunastu miesięcy sytuacja odbije się negatywnie na sprzedaży urządzeń bezpieczeństwa. Tak się jednak nie stało – było podobnie jak w przypadku wszystkich innych oferowanych przez nas komponentów automatyki. W ostatnim okresie wydaje się nawet, że jest nawet lepiej – wprowadzamy do oferty nowe produkty i systemy, stawiamy też na rozwój usług serwisowych.

Zapytania ofertowe
Unikalny branżowy system komunikacji B2B Znajdź produkty i usługi, których potrzebujesz Katalog ponad 7000 firm i 60 tys. produktów
Dowiedz się więcej
Przejdź do kompendium

Prezentacje firmowe

Zobacz również