Branża wczoraj, dzisiaj i jutro

Tradycyjną domeną aplikacyjną komponentów i systemów bezpieczeństwa jest przemysł maszynowy (rys. 3). Dotyczy to przede wszystkim zastosowań w przypadku maszyn niebezpiecznych dla obsługi, takich jak obrabiarki czy prasy (64% wskazań). Do tego dochodzą inne maszyny (49%), którymi mogą być relatywnie proste piły elektryczne, mieszalniki, itd., jak też systemy wielomaszynowe, w tym obejmujące roboty.

 
Rys. 3. Najważniejsze zastosowania komponentów i systemów bezpieczeństwa

Zabezpieczenia montowane są na etapie produkcji maszyn, jak też podczas ich dostosowania do bieżących wymogów (dotyczy w szczególności maszyn starszych, w tym importowanych), a także w ramach zabezpieczania części lub całych linii produkcyjnych w zakładach. W tym przypadku, odnosząc się od cytowanego wykresu, odpowiedzi są zawarte w kategorii "przemysł produkcyjny", która otrzymała 63% wskazań. Statystyki odnoszą się w przypadku każdej kategorii do całej grupy respondentów, przez co na wykresie nie sumują się do 100%.

Konieczność stosowania zabezpieczeń dotyczy najczęściej tych maszyn, gdzie z jednej strony ma miejsce interakcja z człowiekiem – przykładowo podającym surowce i odbierającym gotowe produkty, z drugiej zaś występują duże siły i prędkości ruchu elementów. Systemy bezpieczeństwa służą tutaj do nadzoru pracy układów, kontroli osłon i, w przypadku większych instalacji produkcyjnych, dostępu osób do określonych stref oraz innych zadań związanych z zapewnianiem bezpieczeństwa pracownikom. Kolejnymi ważnymi obszarami zastosowań aplikacji (również rys. 3) są te związane z windami i podnośnikami, transportem oraz górnictwem (w tym szczególnie kontrolą pracy taśmociągów).

 
Rys. 4. Główni krajowi odbiorcy komponentów i systemów bezpieczeństwa

Dodając do powyższego uszczegółowienie w zakresie charakteru działalności odbiorców, można wskazać kilka grup firm/klientów, co zestawiono na rys. 4. Niezmiennie trzema kluczowymi są: producenci maszyn (i szerzej: firmy OEM), integratorzy systemów oraz klienci końcowi, a więc różnego rodzaju firmy z przemysłu i innych branż. Warto przy tym zauważyć, że udział firm z sektora produkcji maszyn jest niezmiennie czas duży. Tego typu odbiorcy często wytwarzają na eksport, zaś zaawansowanie techniczne wytwarzanych przez nich wyrobów rośnie. Skutkiem tego wzrasta również zapotrzebowanie na komponenty bezpieczeństwa, w tym te najbardziej zaawansowane – przykładowo optoelektroniczne.

W tym miejscu warto spojrzeć w przyszłość, typując perspektywiczne dla omawianej branży rynki. Zdaniem respondentów takimi są przede wszystkim: sektor spożywczy, motoryzacyjny i maszynowy. Branża automotive nie miała w ostatnim okresie dobrej passy ze względu na pandemię, jednak wraca ona na przynależne jej miejsce na podium (rys. 5). Należy też zauważyć, że dawniej popularny przemysł ciężki (tj. wskazywany często w poprzednich takich zestawieniach) znalazł się na odległej pozycji. Podobnie jest z sektorem wydobywczym, w przypadku którego raczej trudno liczyć na nowe, większe inwestycje.

 
Rys. 5. Najbardziej perspektywiczne branże będące odbiorcami komponentów bezpieczeństwa

Łukasz Chmiel


RAControls

  • Co zmienia się w technologiach podzespołów i systemów bezpieczeństwa, w tym w odniesieniu do tzw. bezpieczeństwa zintegrowanego?

Zapewnienie bezpieczeństwa personelowi pracującemu przy obsłudze maszyn poprzez zastosowanie odpowiednich systemów kontroli stanowi obecnie obowiązek dostawców rozwiązań wykorzystywanych w przemyśle. Jednocześnie coraz istotniejszą rolę w zwiększaniu bezpieczeństwa i wydajności maszyn odgrywa dostęp do danych produkcyjnych i prawidłowe ich przetworzenie w przyswajalne informacje. Rozwiązania zintegrowanego bezpieczeństwa, takie jak Smart Safety od Rockwell Automation, zapewniają dostęp do tych danych i dają możliwość utworzenia wszechstronnego obrazu stanu maszyny.

Zintegrowane bezpieczeństwo dostarcza szczegółowej diagnostyki dla środowiska projektowego, systemu wizualizacji, oprogramowania oraz sterowania. Sercem zintegrowanego bezpieczeństwa jest zawsze sterownik bezpieczeństwa – przykładowo sterownik GuardLogix. Nowoczesne sterowniki bezpieczeństwa charakteryzują się dużą moc obliczeniową, dzięki czemu uzyskują krótsze czasy reakcji i zapewniają mniejsze odległości bezpieczne. Architektura taka pozwala na budowanie złożonych, inteligentnych maszyn o dużej produktywności i minimalnych przestojach, a przy tym – wyjątkowo bezpiecznych. Rozwiązania takie jak Smart Safety umożliwiają specjalistom zmianę sposobu monitorowania i zarządzania bezpieczeństwem.

Rynkowi liderzy i sposoby ich działania

Rolą dostawców komponentów bezpieczeństwa jest nie tylko oferowanie produktów o cechach wymaganych przez odbiorców, ale też rozpoznawanie ich potrzeb, doradzanie i proponowanie rozwiązań technologicznych popartych odpowiednią wiedzą. Ta ostatnia jest kluczowa, bowiem w świetle złożoności tematyki bezpieczeństwa i liczności przepisów oraz norm, firmy działające na omawianym rynku najzwyczajniej muszą być specjalistami.

Dostawcom zadaliśmy pytanie o to, na czym zarabia się w branży (rys. 7). Tym razem na pierwszym miejscu znalazła się sprzedaż systemowa, a więc dostarczanie kompletacji, podsystemów lub całych systemów. Drugie miejsce przypadło dostarczaniu komponentów, zaś trzecie – usługom. Te ostatnie mogą wiązać się ze sprzedażą, bowiem dostarczanie podzespołów nieodzownie wiąże się z oferowaniem jakiegoś typu wsparcia, aczkolwiek w przypadku części firm dotyczy to kompleksowych usług, w tym analizy ryzyka oraz dostosowywania maszyn czy całych linii produkcyjnych do wymogów bezpieczeństwa. Do tego dochodzą szkolenia oraz certyfikacje.

 
Rys. 6. Najpopularniejsze marki komponentów bezpieczeństwa i podobnych produktów sprzedawanych w Polsce; wyniki odzwierciedlają opinie przedstawicieli firm biorących udział w raporcie

Kim są oferenci komponentów i systemów bezpieczeństwa? Można sądzić, że najważniejszymi podmiotami branżowymi są przede wszystkim polskie oddziały producentów urządzeń bezpieczeństwa oraz dużych dostawców automatyki przemysłowej. Można do nich zaliczyć przedsiębiorstwa takie jak: Pilz, Schmersal, SICK, Turck, Siemens, Rockwell Automation, Panasonic czy Omron. Do tego dochodzą liczni dystrybutorzy, w tym specjalizowani jak INSTOM, Dacpol czy Eltron. Na rynku obecni są ponadto usługodawcy – np. Pilz, Cert Partner oraz Elokon Polska. Ten stan jest od lat dosyć stały, zaś wymienione przedsiębiorstwa są dobrze rozpoznawalne.

 
Rys. 7. "Na czym zarabia się w branży związanej z dystrybucją komponentów bezpieczeństwa?" – zestawienie odpowiedzi

Finalnie spójrzmy na najpopularniejszych dostawców komponentów bezpieczeństwa (rys. 6). Statystyka dotyczy rozpoznawalności marek, a nie udziałów firm w rynku, i bazuje na odpowiedziach ankietowych. Niezmiennie dwa pierwsze miejsca zajmują firmy Pilz oraz SICK. W tym roku liczba ich wskazań była dwu-, trzykrotnie wyższa niż dla innych przedsiębiorstw. Kolejne ważne marki to m.in. Schmersal, Siemens, Schneider Electric, Panasonic, ABB, REER, Rockwell Automation (w tym Allen-Bradley, Guardmaster), Eaton, Euchner, Turck (Banner) oraz steute. Zestawienie ma postać zbliżoną do analogicznych statystyk publikowanych przez nas w poprzednich raportach poświęconych bezpieczeństwu maszyn.

Zapytania ofertowe
Unikalny branżowy system komunikacji B2B Znajdź produkty i usługi, których potrzebujesz Katalog ponad 7000 firm i 60 tys. produktów
Dowiedz się więcej
Przejdź do kompendium

Prezentacje firmowe

Polecane

Nowe produkty

Zobacz również