Cześć 2: od wygrodzeń do urządzeń optoelektronicznych i bezprzewodowych

Stała popularność czterech grup produktów

Komponenty systemów bezpieczeństwa maszyn można zgrubnie podzielić na kilka grup pod względem zastosowań i złożoności. Takimi kategoriami są:

1. Wygrodzenia mechaniczne

Do podstawowych sposobów redukowania zagrożeń należy ograniczanie dostępu osób do maszyn i stref niebezpiecznych. W tym przypadku stosowane są m.in. ogrodzenia, furtki, klapy, i inne wygrodzenia, które zapobiegają możliwości dostępu pracowników i osób postronnych w miejsce występowania zagrożeń.

2. Komponenty elektromechaniczne

Obejmuje to m.in. wyłączniki bezpieczeństwa, blokady, elementy naciskowe i służące do sterowania, które występują w wielu wykonaniach mechanicznych i elektrycznych. Komponenty te są rozszerzane o funkcjonalność związaną z wykorzystaniem RFID i innej komunikacji bezprzewodowej.

3. Urządzenia elektroniczne

Do grupy należą przede wszystkim moduły bezpieczeństwa odpowiadające za wykonywanie procedur na podstawie informacji z podłączonych elementów wejściowych oraz testy poprawności działania zabezpieczeń, a także sterowniki bezpieczeństwa. Te ostatnie mogą występować samodzielnie lub jako modułowe. Do grupy należą też moduły do komunikacji sieciowej.

4. Urządzenia optoelektroniczne

Jest to grupa najbardziej zaawansowanych i jednocześnie droższych produktów. Obejmuje laserowe skanery bezpieczeństwa oraz inne elementy detekcyjne – kurtyny i bariery świetlne. Umożliwiają one zabezpieczanie dużych obszarów i części maszyn przed dostępem.

 
Rys. 8. Komponenty i urządzenia bezpieczeństwa najczęściej kupowane przez polskich odbiorców

Popularność wymienionych produktów na rynku polskim, pomijając wygrodzenia mechaniczne, przedstawiono na rys. 8. Jak widać niezmiennie dominują tu podzespoły elektromechaniczne, w szczególności wyłączniki bezpieczeństwa, a także elementy sterujące – moduły i sterowniki bezpieczeństwa. Zdaniem dostawców branżowych krajowi odbiorcy wprawdzie coraz częściej sięgają po bardziej zaawansowane komponent, takie jak blokady z kodowaniem RFID czy urządzenia bezprzewodowe, aczkolwiek cały czas w statystykach dominują te wcześniej wymienione. Natomiast niewątpliwie trendem rozwojowym jest popularyzacja komponentów zaawansowanych wśród producentów maszyn wytwarzających na eksport. Stopniowo popularyzują się też podzespoły z komunikacją sieciową, co powiązane jest z tematyką Przemysłu 4.0, w ramach której zakłada się tworzenie systemów łączących maszyny, automatykę oraz IT.

Piotr Sodulski


Panasonic Industry Poland

  • Jednym z Waszych produktów są świetlne kurtyny bezpieczeństwa – gdzie są one stosowane i jakiego typu są to produkty?

Dostarczamy coraz więcej kurtyn bezpieczeństwa do producentów stanowisk zrobotyzowanych. Dominują procesy związane ze spawaniem, gdzie nasze produkty bardzo dobrze się sprawdzają ze względu na wysoką odporność mechaniczną, odporność na interferowane źródła światła, czy uproszczone kablowanie. Nowe sektory dla nas to np. meblarstwo gdzie kurtyny z wysoką rozdzielczością i dalekim zasięgiem zabezpieczają roboty poruszające się na torach jezdnych.

  • Jak wygląda popularyzacja sieci komunikacyjnych w takich aplikacjach?

Ciekawą funkcjonalnością w ramach kurtyn bezpieczeństwa jest doposażenie ich w interfejs IO-Link. Dzięki temu system sterownia może wyciągnąć z technicznych środków bezpieczeństwa zarówno dane serwisowe takie jak np. kody błędów czy informacje o natężeniu poszczególnych wiązek, ale też dane procesowe w postaci informacji o stabilności odbieranego światła, wysterowaniu OSSD, statusie kontroli komunikacji, czy liczbie jednostek w połączeniu szeregowym.

  • Jak dostarczacie na rynek tego typu komponenty?

Poza bezpośrednim kontaktem ze strategicznymi odbiorcami, powierzamy sporo działań sprzedażowych wykwalifikowanym dystrybutorom, którzy przeszli rozmaite szkolenia i nie boją się dobrać czy zamienić nieprodukowanych już komponentów. Bardzo mnie cieszy również sprzedaż nowych serii produktów – może jeszcze nie zawrotna – do dystrybutorów katalogowych oraz lokalnych posiadających dobrze pozycjonowane sklepy internetowe.

Zapytania ofertowe
Unikalny branżowy system komunikacji B2B Znajdź produkty i usługi, których potrzebujesz Katalog ponad 7000 firm i 60 tys. produktów
Dowiedz się więcej
Przejdź do kompendium

Prezentacje firmowe

Zobacz również