Od standardowych wymogów do nowości

Odbiorcy komponentów i systemów bezpieczeństwa, jak można sądzić po ich odpowiedziach (rys. 9), mają w dużej części podobne do siebie wymogi względem omawianych produktów. Wyroby te powinny przede wszystkim cechować się odpowiednimi parametrami i spełniać wymogi aplikacji oraz być atrakcyjne cenowo. Do tego mają być jakościowe i markowe. Oczywiście takie wymagania są po części sprzeczne ze sobą, choć, co również widać na wykresie, nie jest to w branży niczym nowym.

Respondentów ankiety zapytaliśmy również o ważne zmiany technologiczne w branży. Wskazanymi nowościami oraz popularyzującymi się rozwiązaniami z obszaru bezpieczeństwa funkcjonalnego były:

 • technologie i rozwiązania sieciowe dające możliwość tworzenia systemów bezpieczeństwa z wykorzystaniem specjalizowanych sieci komunikacyjnych (np. Safety over IO-Link, Safety over EtherCAT),
 • rozwiązania zintegrowane – np. systemy bezpieczeństwa wbudowane w napędy,
 • bezprzewodowe urządzenia i systemy bezpieczeństwa,
 • urządzenia bezpieczeństwa RFID,
 • skanery 3D, urządzenia typu LIDAR, radarowe czujniki bezpieczeństwa,
 • programowalne moduły bezpieczeństwa oraz zwiększenie się popularności programowalnych sterowników bezpieczeństwa,
 • pojedyncze styczniki spełniające wymagania PL d/ SIL 2,
 • rozwój półprzewodnikowych rozwiązań opartych o wyjścia OSSD,
 • miniaturyzacja komponentów i urządzeń bezpieczeństwa,
 • wzmocnione wykonania komponentów – np. zamki ryglujące ze wzmocnionymi aktywatorami i głowicami odczytującymi, wysoce wytrzymałe produkty do pracy w rozszerzonym zakresie temperatur.
 
Rys. 9. Najważniejsze cechy omawianych produktów

Kilka słów o przepisach

Zagadnienia związane z bezpieczeństwem maszyn są bezpośrednio powiązane z przepisami (w Europie są to dyrektywy implementowane do prawodawstwa poszczególnych krajów) oraz normami. Producenci, którzy wprowadzają na rynek wyroby podlegające jednej lub większej liczbie dyrektyw, muszą stosować oznaczenie CE, przy czym w branży maszynowej można to odnieść przede wszystkim do dyrektyw: maszynowej, niskonapięciowej, dźwigowej, ATEX oraz kompatybilności elektromagnetycznej. Szczegółową listę wraz z omówieniem prezentowaliśmy m.in. w raporcie z 2017 roku (publikacja w APA i na stronie automatykaB2B.pl).

Warto zaznaczyć, że w przypadku kluczowej z wymienionych dyrektyw, tj. maszynowej, Komisja Europejska planuje aktualizacje, które wynikają m.in. z postępu technologicznego, w tym związanego z modularyzacją maszyn i rozwojem Przemysłu 4.0. Zgodnie z informacjami branżowymi planowane są konsultacje i zastosowanie okresu przejściowego, po którym ma wejść w życie nowa dyrektywa maszynowa. Ma to nastąpić w 2024 roku.

We wspomnianym raporcie omawialiśmy również normy powiązane z tematyką bezpieczeństwa maszyn. Takich norm i innych dokumentów jest bardzo wiele, przy czym do kluczowych zaliczają się m.in.:

 • PN-EN ISO 13849-1:2016-02
  Bezpieczeństwo maszyn – Elementy systemów sterowania związane z bezpieczeństwem – Część 1: Ogólne zasady projektowania
 • EN IEC 62061
  Bezpieczeństwo funkcjonalne elektrycznych/elektronicznych/programowalnych elektronicznych systemów związanych z bezpieczeństwem – Część 1: Wymagania ogólne
 • PN-EN ISO 14119:2014-03
  Bezpieczeństwo maszyn – Urządzenia blokujące sprzężone z osłonami – Zasady projektowania i doboru
 • PN-EN ISO 13850:2016-03
  Bezpieczeństwo maszyn – Funkcja zatrzymania awaryjnego – Zasady projektowania
 • PN-EN IEC 61496-1:2021-04
  Bezpieczeństwo maszyn – Elektroczułe wyposażenie ochronne – Część 1: Wymagania ogólne i badania
 • PN-EN ISO 3691-4:2020-10
  Wózki jezdniowe – Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i sprawdzanie – Część 4: Wózki jezdniowe bez operatora i ich systemy
 • ISO/TS 15066:2016
  Specyfikacja techniczna: Robots and robotic devices – Collaborative robots

 

 

Zbigniew Piątek

Źródłem wszystkich danych przedstawionych w tabelach oraz na wykresach są wyniki uzyskane w badaniu ankietowym przeprowadzonym wiosną 2021 roku wśród firm dostarczających komponenty bezpieczeństwa i świadczące usługi w zakresie bezpieczeństwa maszyn w Polsce.

Zapytania ofertowe
Unikalny branżowy system komunikacji B2B Znajdź produkty i usługi, których potrzebujesz Katalog ponad 7000 firm i 60 tys. produktów
Dowiedz się więcej
Przejdź do kompendium

Prezentacje firmowe

Polecane

Nowe produkty

Zobacz również