CZYTNIKI

Tabela 3. Znaczniki RFID kontra kody kreskowe

Czytniki RFID, podobnie jak znaczniki, można podzielić na grupy. Do pierwszej zaliczane są urządzania, które wyłącznie odczytują dane zapisane w tagach. Dostępne są też czytniki, które zapisują informacje w znacznikach.

Technologia czytników RFID w ostatnim czasie bardzo się rozwinęła. Obecnie są to coraz bardziej zaawansowane urządzania wyposażone w różne interfejsy komunikacyjne pozwalające na szybkie oraz efektywne przesyłanie danych, również bezprzewodowo.

Zwykle czytnik RFID jest wykonywany jako urządzenie przenośne przypominające skanery kodów kreskowych używane w sklepach. Coraz częściej są też one wbudowywane w urządzenia przenośne, m.in. palmtopy oraz telefony komórkowe.

Używane są stacjonarne czytniki RFID, na przykład montowane w specjalnych bramkach lub w drzwiach. Czasem są one także ukrywane, przykładowo wbudowywane w ściany lub sufit. Dostępne są również znaczniki, które mogą odczytywać dane z innych tagów.

RFID w systemach bezpieczeństwa

Potrącenia przez wózki widłowe to jedna z częstych przyczyn urazów pracowników hal produkcyjnych i magazynowych. Do takich zdarzeń dochodzi nieumyślnie, zwykle z powodu nieuwagi kierujących lub przechodniów. Ich występowaniu sprzyja również wysoki poziom hałasu, jaki panuje w takich miejscach.

Aby zmniejszyć liczbę wypadków z udziałem tych pojazdów, wyznacza się dla nich trasy niekolidujące z tymi, którymi najczęściej przemieszczają się pracownicy. Dynamika pracy zakładów produkcyjnych sprawia jednak, że nie można ich całkowicie odseparować. Alternatywą jest wykrywanie możliwości wystąpienia takiej kolizji z takim wyprzedzeniem, aby kierowca lub przechodzień zdążyli zareagować.

W jednej z brytyjskich fabryk wdrożono system bezpieczeństwa tego typu wykorzystujący technologię RFID. W wózkach widłowych zainstalowano czytniki, natomiast wszystkim pracownikom rozdano breloczki z aktywnymi znacznikami RFID (z baterią litową) działającymi na częstotliwości 2,4 GHz.

Czytniki można regulować tak, by reagowały na tagi w odległości od 0,5 m do 6,5 m z tyłu lub z przodu pojazdu oraz do 4 m po jego bokach. Gdy znacznik zostanie wykryty, uruchamiany jest sygnał dźwiękowy lub świetlny, w niektórych modelach wózków automatycznie zmniejszana jest również prędkość.

Jako dodatkowe zabezpieczenie breloczki wyposażono w specjalny przycisk, którego naciśnięcie aktywuje zabezpieczenie w wózku przy większej odległości niż wcześniej ustalona wartość progowa. Operatorzy wózków widłowych, którzy również otrzymują breloczki RFID w czasie prowadzenia tych pojazdów, muszą je umieszczać w specjalnych dezaktywujących uchwytach zamontowanych w kabinie.

STANDARDY

W związku z rosnącą popularnością technologii RFID konieczna stała się normalizacja zasad, według których systemy tego typu są realizowane. Wytyczne te są zawarte w różnych specyfikacjach, w opracowanie których zaangażowało się kilka międzynarodowych organizacji.

Największą aktywnością w tym zakresie wykazały się dotychczas ISO, EPCglobal, ETSI (European Telecommunications Standards Institute) oraz FCC (Federal Communications Commission).

Normy przez nie opracowane standaryzują takie kwestie, jak komunikacja między znacznikami i czytnikami (interfejs radiowy), format danych i metody ich kodowania, sposoby testowania zgodności z danym standardem oraz metody zapewniające interoperacyjność różnych aplikacji i systemów RFID. Przykładem jest grupa specyfikacji z serii ISO 18000.

Składa się ona z siedmiu norm, w których scharakteryzowano interfejs radiowy dla różnych pasm częstotliwości. Oprócz tego ISO opracowało też standardy normujące znakowanie zwierząt (ISO 11785 i ISO 11784) oraz zastosowanie technologii RFID w kartach zbliżeniowych (ISO 14443 oraz ISO 15693). Powszechnie stosuje się również m.in. wytyczne standardu EPC Gen 2 opracowanego przez EPCglobal dla technologii RFID w paśmie UHF.

W ostatnich dwóch latach, a więc po czasie dekoniunktury, przemysł wrócił do inwestowania - jak wpłynęło to na omawianą branżę? Czy polskie firmy inwestują w RFID?

Sławomir Demianiuk, Sick
Wraz ze wzrostem inwestycji przemysłowych odżyło dążenie do uszczelniania łańcucha produkcji i dostaw, a przez to jeszcze bardziej szczegółowej kontroli poszczególnych operacji pod względem zgodności z wyznaczonym procesem.

Technologia RFID stała się realną alternatywą dla tradycyjnych etykiet "optycznych", szczególnie gdy nastąpił istotny spadek ceny znaczników przy masowych zastosowaniach, choć czynnik kosztowy znaczników wydaje się nadal kluczowy dla dalszego wzrostu branży.

Obserwujemy, że mimo upływu już wielu lat od powstania, systemy RFID często są nadal postrzegane jako nowinka, z wszystkimi tego konsekwencjami. Do nich należy efekt wstępnego przeszacowania możliwości i realiów technicznych, a także zbyt późne wykonanie kalkulacji zwrotu z inwestycji.

Finalnie wybory inwestorów są oparte na rzetelnych analizach, gdzie przeważają argumenty zachowawcze i konserwatywne, efektem czego są tradycyjne aplikacje z kodami kreskowymi lub 2D (głównie sektor motoryzacyjny i elektroniczny).

Bartłomiej Besz, Turck
Po początkowych kilku latach oswajania się z technologią RFID oraz czasie dekoniunktury widać wyraźne ożywienie. Klienci w Polsce wiedzą na temat tej technologii coraz więcej, a znajomość tematu sprawia, że chętniej po nią sięgają.

Niestety, proces decyzyjny jest nadal wydłużony za sprawą kosztów, jakie trzeba ponieść w początkowych etapach inwestycji.

Piotr Żukowski, HARTING
Branża RFID to duże słowo. Stwierdziłbym raczej, że RFID to technologia w różnych branżach. Znana jest ona od lat, a rynek rozwija się, gdyż pojawiają się nowe potrzeby klientów. Coraz częściej dostrzegany jest problem optymalizacji i kontroli produkcji oraz eliminacji błędów człowieka. Tutaj RFID sprawdza się doskonale.

Oczywiście nie bez znaczenia są też nowe technologie, które pozwalają na udoskonalanie istniejących rozwiązań. Odbiorcy przemysłowi zaczynają dostrzegać korzyści płynące z inwestycji w RFID, aczkolwiek są oni cały czas ostrożni w podejmowaniu decyzji. Wprawdzie więc widać zainteresowanie, ale czy przełoży się ono na wdrożenia i aplikacje - czas pokaże.

Zapytania ofertowe
Unikalny branżowy system komunikacji B2B Znajdź produkty i usługi, których potrzebujesz Katalog ponad 7000 firm i 60 tys. produktów
Dowiedz się więcej
Przejdź do kompendium

Prezentacje firmowe

Zobacz również