Od standardów do nowości

W realizowanych przez nas badaniach pytamy również o kluczowe dla rodzimych odbiorców cechy PLC. Wśród parametrów znajdujących się na liście niezmiennie najważniejszymi są: dobra cena (sterownika, ale też całego systemu – np. z układami we/wy), niezawodność i czas bezawaryjnej pracy, a także łatwość programowania (rys. 14). Jeżeli chodzi o niezawodność, to jest ona czynnikiem warunkującym poprawne działanie całych systemów sterowania, a wraz z nimi maszyn i urządzeń technologicznych – wykorzystywanych w różnych warunkach, w szczególności środowiskowych. Z kolei kwestie dotyczące programowania należy rozumieć m.in. jako dostępność odpowiednich narzędzi programistycznych oraz krótki czas spędzany na wdrożeniu i ew. serwisowaniu systemu.

 
Rys. 14

Omawiając zestawienie, należy wskazać na istotność jeszcze jednej cechy – marki. O ile dawniej była ona wysoko, o tyle tym razem znalazła się na topowym miejscu, ex aequo z ceną. Sterowniki to kluczowe elementy układów sterowania maszynami i instalacjami, jednocześnie wśród odbiorców istnieje zazwyczaj duże przywiązanie i przyzwyczajenie do korzystania z określonych typów urządzeń. Oczywiście ma to głębsze uzasadnienie, związane głównie posiadanym parkiem maszynowym, magazynem części zamiennych czy wyszkoleniem służb utrzymania ruchu, choć też dla nowych oferentów PLC na rynku stanowi często zaporę nie do przejścia.

Na koniec raportu zestawienie trendów w technologiach PLC. Tutaj, w odróżnieniu od dawniej publikowanych zestawień, respondenci rzadko kiedy wymieniali same cechy PLC (szybkość pracy, wydajność, itd.), a znacznie częściej zagadnienia funkcjonalne i trendy takie jak Przemysł 4.0 czy Internet Rzeczy. Porządkując wskazania i dokonując ich syntezy należy wskazać:

  • Zwiększanie możliwości komunikacyjnych – dotyczy zarówno wbudowywania w PLC różnych interfejsów, jak też rozwoju ich funkcji komunikacyjnych, możliwości wymiany danych (np. w standardzie OPC UA) oraz udostępniania danych poprzez webserwery, zaś finalnie możliwości komunikacji zdalnej – np. celu raportowania, diagnostyki i alarmowania;
  • Internet rzeczy – zwiększanie możliwości wykorzystywania sterowników w systemach IoT oraz IIoT (przemysłowego Internetu rzeczy), a także ich pracy jako urządzenia krawędziowe (Edge Controllers);
  • Integracja z chmurą – możliwości łatwego przesyłania danych do chmury obliczeniowej;
  • Przemysł 4.0 – przenikanie się obszarów IT oraz automatyki, łatwiejsze łączenie z innymi układami w celu tworzenia dużych systemów przemysłowych, rozwój możliwości zastosowań w obszarach zarezerwowanych do tej pory przez systemy komputerowe;
  • Bezpieczeństwo – dotyczy zarówno rozwoju funkcji safety (sterowniki bezpieczeństwa) w ramach standardowych PLC, jak też rozbudowy funkcjonalności w zakresie cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa danych;
  • Integracja funkcji – dalsze zwiększanie funkcjonalności PLC i ich integracji z różnymi komponentami (jak np. HMI) oraz dodawanie funkcji rozbudowujących sterowanie logiczne o możliwości kontroli ruchu; – Zwiększanie funkcjonalności oprogramowania – możliwość korzystania z różnych języków programowania i wsparcie dla różnych standardów komunikacyjnych, a także rosnąca integracja software’u – możliwość programowania i uruchamiania różnych urządzeń z wykorzystaniem jednego pakietu narzędziowego.

wymieniali takich zmian jak wzrost szybkości pracy PLC czy ich wydajności, aczkolwiek one również następują i można je uznać za standardowe procesy rozwojowe w branży. Kilka wskazań dotyczyło natomiast miniaturyzacji urządzeń, co również jest pochodną ewolucji technologicznej, w szczególności w zakresie elektroniki.

 

Źródłem wszystkich danych przedstawionych w tabelach oraz na wykresach są wyniki uzyskane w badaniu ankietowym przeprowadzonym wśród firm dostarczających w Polsce sterowniki programowalne i kontrolery automatyki.

Zapytania ofertowe
Unikalny branżowy system komunikacji B2B Znajdź produkty i usługi, których potrzebujesz Katalog ponad 7000 firm i 60 tys. produktów
Dowiedz się więcej
Przejdź do kompendium

Prezentacje firmowe

Zobacz również