MASZYNY SPECJALISTYCZNE

Za pośrednictwem przedstawionych środków transportu surowce i półprodukty trafiają na poszczególne stanowiska produkcyjne, których częścią są różne maszyny specjalistyczne. Wytwarzanie tego typu urządzeń stanowi jeden z ważniejszych obszarów działalności firm OEM. Przykładem są tutaj krajalnice warzyw i owoców.

Urządzenie takie typowo składa się z podajnika, którym surowce dostarczane są do wirnika, ten przesuwa produkty na zespół tnący, w którym w zależności od typu krajalnicy są one cięte na plastry, paski lub w kostkę. Niezbędne są również różnego typu płuczki. Maszyna taka zwykle składa się z trzech elementów: wanny, przenośnika oraz szczotek.

Te ostatnie wycierają z mokrych roślin przenoszonych na taśmociągu piach i inne zabrudzenia. Do usuwania zanieczyszczeń wykorzystywane są też tzw. otrząsacze. Są to maszyny, których głównym komponentem jest sito wprawiane w ruch wibracyjny. Między jego pręty w wyniku podrzucania na przykład owoców wpadają gałązki, suche liście itp.

Do oczyszczania mrożonych produktów roślinnych wykorzystuje się natomiast separatory powietrzne. W tym przypadku surowce są podawane na sito, od spodu którego znajduje się nawiew wydmuchujący w górę drobne zanieczyszczenia. Te są następnie zasysane przez wloty boczne. Centralnym komponentem tzw. blanszowników jest z kolei wanna, w której zamontowany jest system podgrzewania wody.

Do zdejmowania skórek służą natomiast ocieraczki. W urządzeniu takim produkty przesuwane są na specjalnych rolkach. Docisk surowca od góry, od którego zależy głębokość zdjęcia warstwy wierzchniej, jest regulowany. Inne specjalistyczne maszyny używane w przemyśle spożywczym to m.in. mieszalniki, dozowniki, glazurowniki (do warzyw i owoców mrożonych), odszypułczarki oraz rozdrabniacze.

ROBOTY W PRODUKCJI SPOŻYWCZEJ

Wiele zadań w czasie produkcji żywności polega na wykonywaniu serii szybkich i powtarzających się czynności. Aby uzyskać dużą wydajność w przypadku produkcji masowej, do ich realizacji należy zaangażować duże zasoby ludzkie, co zwiększa koszty. Ponadto im dłużej monotonne zajęcie jest wykonywane, tym mniejsza jest motywacja, a w efekcie maleje również koncentracja personelu.

To z kolei powoduje pogorszenie jakości produktów oraz zwiększa liczbę wypadków w pracy. Dlatego na wielu takich stanowiskach ludzi coraz częściej zastępują roboty. Do zalet tych urządzeń zalicza się m.in. szybkość, precyzję i powtarzalność działań, łatwość rekonfiguracji, wielozadaniowość oraz możliwość pracy w warunkach trudnych dla człowieka (na przykład w chłodniach, przy obsłudze procesów wysokotemperaturowych, przenoszeniu ciężkich rzeczy).

To ostatnie umożliwiają specjalne rozwiązania konstrukcyjne, na przykład osłony chroniące roboty przed zabrudzeniem oraz pokrowce wyposażone w systemy podgrzewania lub chłodzenia. Jeżeli zastosowanie robotów ogranicza kontakt ludzi z produktami, zmniejsza się też prawdopodobieństwo skażenia żywności. Zaletą robotów jest także łatwość utrzymania czystości.

Sanitarny zawór kulowy SBV firmy Alfa Laval do regulacji przepływu cieczy lepkich oraz zawierających cząstki stałe. SBV składa się z korpusu, dwóch kołnierzy, gniazd, kuli, trzpienia oraz rączki lub siłownika. Części zaworu oraz uszczelnienia stykające się z produktem wykonano ze stali 1.4404, PTFE oraz EPDM.

Otwory kontrolne w nakładce łączącej korpus zaworu i siłownik ułatwiają kontrolę szczelności uszczelki trzpienia zaworu. Urządzanie zostało ponadto skręcone za pomocą śrub, co upraszcza jego inspekcję oraz serwisowanie.

Wybrane parametry zaworu: chropowatość powierzchni mających kontakt z produktem - Ra < 0,8 µm, maks. ciśnienie czynnika: 1600 kPa, zakres temperatur - od -10°C do +130°C.
www.valmark.pl

Przenośniki płytkowe z oferty firmy Haberkorn składają się z ramy zbudowanej z profili aluminiowych oraz łańcucha złożonego z modułów o podziałce od 1/2" do 3,15" wykonanych z tworzywa sztucznego lub stali.

Moduły są ze sobą połączone za pomocą prętów stalowych. Częścią przenośnika jest też silnik trój- lub jednofazowy asynchroniczny z przekładnią ślimakową. Opcje dodatkowe to m.in.: czujnik krańcowy mechaniczny lub optyczny, możliwość zamontowania przenośnika na podstawie lub wmontowania go w inne urządzenie, stałe lub regulowane ograniczenie boczne, regulacja prędkości oraz przyciski zatrzymania awaryjnego.
www.haberkorn.pl

Roboty firmy Fanuc z serii M-430iA przeznaczone są do przenoszenia elementów o masie do 4 kg w przemyśle spożywczym (modele M-430iA/2F, M-430iA/2FH, M-430iA/4FH) lub farmaceutycznym (modele M-430iA/2P, M-430iA/2PH). W maszynach zastosowano specjalne osłony oraz uszczelnienia chroniące przed gorącą wodą, kwasami oraz alkalicznymi środkami czyszczącymi (stopień ochrony IP67).

Aby zmniejszyć ryzyko zanieczyszczenia produktów w kiściach, nie użyto smaru, natomiast pokrycie robotów lakierem epoksydowym ułatwia ich zmywanie i dezynfekcję. Urządzania można zamontować na podłodze lub suficie, ich zaletą jest także brak zewnętrznego okablowania.
www.fanucrobotics.pl

Pompa odśrodkowa Wps-4 firmy Spomasz wraz z silnikiem umieszczona jest w obudowie z nóżkami (nie wymaga fundamentu). Elementy urządzenia stykające się z pompowanym medium wykonano ze stali kwasoodpornej 1.4404, a pozostałe ze stali 1.4301. Zastosowano też uszczelnienia wału mechaniczne czołowe pojedyncze.

Pompa jest przystosowana do mycia w systemie CIP. Wps-4 przeznaczona jest do transportu produktów spożywczych w stanie ciekłym o lepkości do 1000 cP, w zastosowaniach niewymagających dużej wydajności. Można ją wykorzystać m.in. do pompowania mleka, serwatki, mieszanki lodowej, soków klarownych i nieklarownych oraz wody.
www.spomasz.biz.pl

APLIKACJE ZROBOTYZOWANE

Roboty przemysłowe w przemyśle spożywczym znajdują zastosowanie przede wszystkim w zadaniach przenoszenia, czyli typu pick & place. Przykładem jest sortowanie (na przykład zdejmowanie z przenośnika uszkodzonych opakowań), pakowanie (m.in. czekoladek w blistry, mięsa na tacki, pudełek do kartonów) oraz rozładowywanie (wyjmowanie pustych butelek lub słoików ze skrzynek) i ładowanie (kontenerów, palet, skrzynek, opakowań).

Wykonują one też zadania specjalne, na przykład rozbiór tusz zwierzęcych i porcjowanie mięsa. Roboty na tych stanowiskach są używane coraz częściej w połączeniu z systemami wizyjnymi, które pełnią podwójną funkcję. Jednym z ich zastosowań jest automatyczna kontrola jakości.

Na podstawie zdjęcia wykonanego przez kamerę umieszczoną nad przenośnikiem lub obok niego w specjalnym oprogramowaniu przeprowadzane jest porównanie danej cechy produktu (koloru, kształtu, rozmiarów) ze wzorcem.

Jeżeli zostaną wykryte rozbieżności, do sterownika robota przesyłany jest odpowiedni zestaw instrukcji, zgodnie z którymi zdejmuje on z taśmy wybrakowany lub uszkodzony produkt. Oprócz tego na podstawie obrazu zarejestrowanego przez kamerę można sterować robotem, ustalając współrzędne miejsca na przenośniku, z którego produkt ma być zdjęty lub gdzie ma zostać położony.

SPECYFIKA SYSTEMÓW ZROBOTYZOWANYCH

W robotach przemysłowych przeznaczonych do zastosowań w branży spożywczej, podobnie jak w wypadku pomp i zaworów, stosuje się specjalne rozwiązania konstrukcyjne. Są to m.in. dodatkowe uszczelnienia ruchomych elementów zabezpieczające przed wnikaniem do środka wody, kwasów, środków czyszczących oraz pyłów.

Ponadto obudowy robotów lakieruje się w celu zwiększenia gładkości powierzchni oraz ułatwienia jej czyszczenia i odkażania. Stosowane są też wyłącznie smary dopuszczone do użytku w produkcji żywności (na przykład tłuszcz spożywczy). Wybierając robota, należy dopasować jego szybkość, precyzję, udźwig, obszar roboczy i sposób montażu do wymagań danej aplikacji.

W przemyśle spożywczym bardzo ważny jest też dobór wyposażenia tej maszyny. W niektórych zastosowaniach roboty uzupełnia się o specjalne narzędzia - na przykład na stanowiskach rozbierania tusz są to różnego rodzaju akcesoria do cięcia i piłowania mięsa oraz kości. W kompletowaniu stanowiska typu pick & place kluczowy jest natomiast wybór chwytaków.

Ich konstrukcja powinna być dostosowana do specyfiki produktu, którym robot będzie manipulował. Przykładowo do podnoszenia warstw produktów (słoików, pudełek) zalecane są chwytaki podciśnieniowe powierzchniowe, a do przenoszenia jednocześnie wielu butelek - kielichowe. Chwytaki widłowe sprawdzają się natomiast w podnoszeniu worków.

Oprócz tego dostępne są manipulatory o konstrukcji zoptymalizowanej pod kątem wytrzymałości na duże obciążenia oraz precyzyjne, służące do przekładania na przykład plastrów mięsa lub sera. Do podnoszenia wyrobów, które można łatwo uszkodzić (szklanych, kruchych, odkształcających się) zaleca się natomiast chwytaki wyposażone w rozmaite sensory - na przykład dotykowe.

Zarządzanie jakością

W przemyśle spożywczym duży nacisk jest kładziony na jakość, bezpieczeństwo oraz higienę na wszystkich etapach produkcji. Najlepsze wyniki w tym zakresie można uzyskać, wdrażając w zakładzie system zarządzania jakością. W Polsce, zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej, wymagane są m.in. Dobre Praktyki Higieniczne (GHP) oraz Dobre Praktyki Wytwarzania (GMP).

Określają one działania, które trzeba podjąć oraz warunki, które należy stworzyć oraz kontrolować na wszystkich etapach produkcji i transportu żywności, aby nie była ona szkodliwa dla zdrowia i życia ludzi. System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontrolnych (HACCP) określa z kolei procedury identyfikacji zagrożeń (mikrobiologicznych, chemicznych, fizycznych), które mogą wpłynąć na jakość żywności.

Ich źródłem mogą być m.in. surowce, proces technologiczny, maszyny oraz otoczenie, w tym personel. HACCP ułatwia też szacowanie ryzyka ich wystąpienia oraz zapobieganie im, na przykład poprzez kontrolę różnych parametrów procesowych oraz otoczenia (na przykład temperatury, wilgotności).

Zasady GHP, GMP oraz HACCP stanowią dla producentów komponentów automatyki do produkcji spożywczej cenną wskazówkę. Uwzględniając je w projektach swoich urządzeń, lepiej mogą oni odpowiedzieć na zapotrzebowanie klientów i wspierać ich w zapewnianiu jakości w procesach produkcyjnych.

Zapytania ofertowe
Unikalny branżowy system komunikacji B2B Znajdź produkty i usługi, których potrzebujesz Katalog ponad 7000 firm i 60 tys. produktów
Dowiedz się więcej
Przejdź do kompendium

Prezentacje firmowe

Zobacz również