Szkolenia i pierwsza pomoc

Obowiązkiem pracodawcy są szkolenia personelu przed dopuszczeniem do pracy i okresowo. Wyróżnia się dwa ich typy. Podczas ogólnych przedstawia się przepisy BHP z kodeksu pracy, regulaminu, o ile w firmie taki obowiązuje i zasady udzielania pierwszej pomocy. Ważne są zwłaszcza ostatnie, gdyż ani dokładne procedury, ani częste szkolenia nie gwarantują, że do wypadku nie dojdzie – wszystkiego nie można przewidzieć, a nawet najlepiej przygotowani pracownicy popełniają czasami błędy. Wtedy liczy się szybka reakcja i pomoc ofiarom.

Drugi rodzaj to szkolenia stanowiskowe. Mają zwykle charakter teoretyczno-praktyczny. Oznacza to, że najpierw instruktor wyjaśnia i pokazuje zasady pracy, zapoznaje pracownika z zagrożeniami, sposobami ochrony przed nimi i metodami bezpiecznego wykonywania pracy. Następnie pracownik ćwiczy przyswojoną wiedzę w praktyce pod okiem szkolącego.

Studia przypadków

Case study 1

Case study 2

W pewnym zakładzie doszło do wypadku na etapie etykietowania na linii pakowania sosów do sałatek. Pracownik zauważył, że w maszynie zablokowała się naklejka. Zdecydował się ją usunąć bez wyłączania urządzenia. W tym celu dezaktywował blokadę, która automatycznie zatrzymywała etykieciarkę po otwarciu drzwiczek. Dzięki temu mógł je uchylić i sięgnąć po naklejkę. Wtedy jego dłoń zakleszczyła się między podajnikiem etykiet a wałkiem z klejem. Został ranny. Nie doszłoby do tego, gdyby miejsce zakleszczenia było zabezpieczone wymaganą prawem osłoną, blokującą dostęp do ruchomych części urządzenia. Za jej brak pracodawca został ukarany grzywną.

Dwóch pracowników zostało rannych na skutek przewrócenia się na nich ciężkiego elektrycznego panelu. Wydarzyło się to w czasie przygotowywania go do transportu, gdy jeden z poszkodowanych usiłował wyregulować wysokość platformy przewozowej, już po umieszczeniu panelu na wózku. W czasie tych manipulacji zsunął się, on z niej i spadł na pracownika, a potem przewracając się uderzył w kolejną osobę. Za przyczynę wypadku uznano brak procedur umieszczania panelu na wózku oraz to, że panelu nie zabezpieczono przed upadkiem. Za niedopełnienie tych obowiązków pracodawcę ukarano grzywną.

Case study 3

Case study 4

Podczas szkolenia z obsługi prasy doszło do wypadku. Zwykle maszynę obsługuje jeden pracownik stojący przy panelu sterowania obok prasy. Od tej strony dostęp do urządzenia jest zabezpieczony kurtyną świetlną – jeżeli operator znajdzie się w strefie niebezpiecznej, prasa jest zatrzymywana. Podczas szkolenia przebywał tam praktykant, szkolący tymczasem w pewnej chwili dostrzegł problem w działaniu prasy. By go rozwiązać, podszedł do urządzenia z drugiej, niezabezpieczonej strony. Tam upuścił rękawicę. Gdy po nią sięgał, praktykant nieumyślnie uruchomił prasę. Trener został ciężko ranny. Za brak kurtyn świetlnych z obu stron i brak osłony blokującej dostęp do miejsca zakleszczenia pracodawca poniósł karę finansową.

 

W pewnym warsztacie doszło do wypadku podczas używania myjki ciśnieniowej. Pracownik, który się nią posługiwał mył części leżące na podłodze. Pod wpływem strumienia wody przesuwały się one i toczyły po pomieszczeniu, co utrudniało ich czyszczenie. W końcu pracownik jedną unieruchomił, przyciskając ją stopą. Kontynuując pracę w pewnej chwili skierował strumień gorącej wody pod ciśnieniem na nogę. Ten rozerwał obuwie, skaleczył i poparzył stopę. Żeby zapobiec podobnym wypadkom w przyszłości, obniżono temperaturę i ciśnienie strumienia, zaś używający myjki pracownicy mają obowiązek nosić specjalne obuwie. Podczas szkoleń są również uczulani, aby nigdy nie kierować strumienia na siebie ani inne osoby w pobliżu.

 

Zapytania ofertowe
Unikalny branżowy system komunikacji B2B Znajdź produkty i usługi, których potrzebujesz Katalog ponad 7000 firm i 60 tys. produktów
Dowiedz się więcej
Przejdź do kompendium

Prezentacje firmowe