Podsumowanie

Wskaźnik wypadkowości od 2011 maleje – w 2019 wynosił 6,06, w 2018 6,30, a w 2011 8,34. Oznacza to, że świadomość w zakresie bezpieczeństwa pracy rośnie, a rozwiązania wdrażane dla jego poprawy są coraz skuteczniejsze. Pozytywny trend dowodzi też, że udział w tym mają obie strony, pracownicy, przestrzegając zaleceń i pracodawcy, poprawiając warunki na stanowiskach pracy. W ostatnim pomaga wyciąganie wniosków z wypadków, które się wydarzyły. Przykłady przedstawiamy w ramkach.

 

Monika Jaworowska
W artykule wykorzystano materiały Państwowej Inspekcji Pracy, Głównego Inspektoratu Pracy.

Zapytania ofertowe
Unikalny branżowy system komunikacji B2B Znajdź produkty i usługi, których potrzebujesz Katalog ponad 7000 firm i 60 tys. produktów
Dowiedz się więcej

Prezentacje firmowe