Zabezpieczenia w branży cukierniczej

Wymagane zabezpieczenia są opisane w szczegółowych przepisach BHP, na przykład dla branży cukierniczej. Zalecają one m.in. wyposażenie kotłów warzelnych przechylnych w mechanizm zapewniający równomierny, bezpieczny przechył i utrzymanie w stabilnej pozycji, a tych do zagęszczania roztworów w urządzenia wyciągowe usuwające opary na zewnątrz budynku. Instalacja gazowa prażaków musi mieć samoczynne urządzenie zamykające dopływ gazu do palników. Stoły chłodzone wodą trzeba zabezpieczyć przed samoczynnym przechyleniem się płyty. Przeciągarki wymagają wyłącznika krańcowego, a zawijarki wyrobów cukierniczych wyłączników przyciskowych przy stanowiskach obsługi. Górna część krajalnicy musi mieć osłonę uchylną z wyłącznikiem krańcowym, a dolna powinna być całkiem osłonięta. Formy do wypieku płatów waflowych wymagają mechanizmu blokady otwarcia ich pokrywy. Pojemniki i opakowania przewożone na wózkach trzeba zabezpieczać, żeby nie spadały ani się nie przemieszczały. Inny przykład to wymogi rozporządzenia dot. BHP w zakładach przetwórstwa owoców i warzyw (patrz ramka).

BHP w cukrowniach i rafineriach cukru

Drogi i przejścia obok urządzeń do hydromechanicznego rozładunku buraków trzeba osłonić ekranem o wysokości min. 2,5 m. Spławiaki do buraków o budowie płaskiej należy osłonić ścianami o wysokości 1,1 m tak, aby nie utrudniały wyładunku ani opróżniania. Pomiędzy stanowiskiem hydromechanicznego spłukiwania buraków, płuczką i krajalnicami trzeba zainstalować sygnalizację (dźwiękową, świetlną) zakłóceń przepływu buraków. Podłoga pomostu do obsługi odwadniaczy rolkowych musi się znajdować 1,1 m poniżej ich górnej krawędzi. Boki odwadniaczy należy osłonić metalową siatką do wysokości min. 0,5 m nad ich górną krawędzią. Płuczkę gazową pieca wapiennego i pompy do gazu saturacyjnego trzeba instalować na zewnątrz budynku albo w pomieszczeniu z mechaniczną wentylacją z wymianą powietrza min. 5 razy na godzinę.

Zapytania ofertowe
Unikalny branżowy system komunikacji B2B Znajdź produkty i usługi, których potrzebujesz Katalog ponad 7000 firm i 60 tys. produktów
Dowiedz się więcej
Przejdź do kompendium

Prezentacje firmowe