wersja mobilna
Online: 408 Sobota, 2018.01.20

Raporty

Wskaźniki, regulatory i rejestratory tablicowe

czwartek, 08 grudnia 2016 09:08

Urządzenia tablicowe stanowią nieodzowne elementy maszyn, szaf sterujących i tablic synoptycznych. Ich funkcjonalność, odporność środowiskowa i przede wszystkim atrakcyjna cena sprawiają, że od lat nie tracą one na popularności - nawet w obliczu popularyzacji nowoczesnych paneli HMI. Cechą charakterystyczną rynku z nimi związanego jest zaś obecność kilku producentów krajowych, których wyroby należą do produktów najchętniej wybieranych przez rodzimych odbiorców. Przedstawiamy opis krajowej branży dystrybucji tych urządzeń wraz z analizą trendów ją kształtujących i kierunków przyszłego rozwoju.

Spis treści » Procesy, regulacja, informacja, wyświetlanie
» Na co jest popyt?
» Nowości są, ale bez przełomów
» Marki i dostawcy
» Rynek dzisiaj i jutro
» Pokaż wszystko

Tytułowe produkty to kilka grup urządzeń tablicowych (panelowych), które umożliwiają pomiary i wizualizację rożnych wielkości elektrycznych i nieelektrycznych, a także regulację oraz rejestrację przebiegu procesów i sterowanie pracą maszyn. Omawiamy je wspólnie, bowiem są one i wizualnie, i pod względem parametrów oraz zastosowań podobne do siebie.

Wytwarzane są zazwyczaj jako moduły standaryzowane pod względem wymiarów, mają od frontu typowo 1-2 wyświetlacze LED, ewentualnie ekran LCD, a także kilka przycisków. Do ich cech wspólnych zaliczają się też: duża odporność środowiskowa oraz wytrzymałość mechaniczna.

W omawianej grupie podstawowymi urządzeniami są wskaźniki tablicowe - służą one do wizualizacji różnych wartości mierzonych i nastaw, ew. prostego sterowania typu włącz/wyłącz oraz alarmowania przy przekroczeniu określonego poziomu. Występują typowo w wersjach uniwersalnych oraz przeznaczonych do pomiarów konkretnych wielkości fizycznych.

Bardziej złożonymi produktami są regulatory i proste sterowniki procesowe. Umożliwiają one kontrolowanie wartości na wyjściach w zależności od zmian parametrów wejściowych, za co zwykle odpowiada wbudowany regulator typu PID. Istotną cechą urządzeń tablicowych jest autonomiczność - pozwala ona na realizację prostych zadań sterowania oraz regulację procesów, a jednocześnie też przesyłanie wyników (ew. jedynie sygnałów) do systemu nadrzędnego.

Trzecią z grup wyrobów są rejestratory - dawniej głównie papierowe, obecnie zastąpione przez wielokanałowe wersje cyfrowe. W ich przypadku informacje zapisywane są na karcie pamięci lub przechowywane w samym urządzeniu, zaś rejestratory wyposażane są w liczne funkcje związane ze wstępnym przetwarzaniem danych, ich analizą oraz wyświetlaniem w różnych formach (tabele, wykresy, itd.).

PROCESY, REGULACJA, INFORMACJA, WYŚWIETLANIE

Rys. 1. Najczęstsze zastosowania wskaźników, regulatorów i rejestratorów

Najczęstsze zastosowania urządzeń tablicowych dotyczą kontroli procesów ciągłych (aż 95% wskazań respondentów!) oraz aplikacji w obszarze maszynowym (patrz rys. 1). Trzecią z kategorii jest ta związana z kontrolą procesów dyskretnych - w tym przypadku obserwować można niewielki spadek.

Ten ostatni można jednak bardziej wiązać ze wzrostem w przypadku bliskiej znaczeniowo kategorii "maszyny i aplikacje OEM", niż ze zmianami na samym rynku. Głównego odbiorcę tytułowych wyrobów stanowi, podsumowując, szeroko rozumiany przemysł, a tytułowe urządzenia wykorzystywane są właściwie w każdej z branż - od chemicznej i spożywczej, poprzez produkcyjną do przemysłu ciężkiego i OEM.

Dokonując podziału pod względem charakteru aplikacji, mamy tutaj do czynienia z pełnym zakresem związanym z pomiarami i regulacją różnych parametrów procesów oraz wizualizacją i sterowaniem pracą maszyn.

Dostawcy wskaźników, regulatorów i rejestratorów tablicowych

Aparatura tablicowa jest często stosowana w systemach, gdzie zachodzi konieczności regulacji temperatury - np. w piecach, maszynach do obróbki cieplnej czy suszarniach, a także tam, gdzie mierzony jest przepływ, wilgotność i inne parametry fizyczne.

Rys. 2. Główni przemysłowi odbiorcy wskaźników, regulatorów i rejestratorów w kraju; w przypadku każdej z kategorii wyniki odniesione są do 100%

Wskaźniki wykorzystuje się również w maszynach - przykładowo do informowania o pozycji elementów roboczych, szybkości pracy czy liczbie przetworzonych produktów. Wraz z wyświetlaniem danych często zachodzi konieczność dokumentacji pomiarów, za co odpowiadają rejestratory.

Segmentacji rynku można też dokonać pod względem typów odbiorców omawianych urządzeń. Dominują tutaj klienci końcowi, na drugiej pozycji znaleźli się producenci maszyn (patrz rys. 2).

Przedstawione wyniki są w przypadku każdej z kategorii odniesione do 100%, czyli obecnie przykładowo 78% respondentów wytypowało klientów końcowych jako głównych odbiorców urządzeń. Dokonując zaś porównania z informacjami publikowanymi dwa lata temu, można zauważyć wzrosty w przypadku producentów maszyn i integratorów systemów - średnio z 50% wtedy do 60-70% obecnie.

NA CO JEST POPYT?

Rys. 3. Urządzenia najczęściej dostarczane przez lokalnych dostawców; w przypadku każdej z kategorii wyniki odniesione są do 100%

Spośród ogółu omawianych urządzeń od lat najpopularniejszymi są wskaźniki o podstawowej funkcjonalności w zakresie wyświetlania. Na drugim miejscu znajdują się mierniki z funkcjami prostej regulacji oraz praktycznie ex aequo z nimi - regulatory jednokanałowe (patrz rys. 3). Zarówno teraz, jak też w całej bieżącej dekadzie stan ten jest dosyć stały - nieco odstają jedynie wyniki z 2010 roku.

Warto też zauważyć, że stałą pozycję w rankingu zajmują rejestratory. Zwracamy przy tym uwagę na fakt, że każda z kategorii na prezentowanym wykresie słupkowym została podobnie jak w przypadku rys. 2 odniesiona do 100% ogółu odpowiedzi respondentów.

Chociaż producenci aparatury tablicowej regularnie rozszerzają jej możliwości w zakresie prezentacji i przetwarzania informacji czy też funkcji komunikacyjnych, to lista podstawowych wymogów klientów pod względem cech urządzeń jest od lat praktycznie stała (patrz rys. 4). Podzespoły te mają charakter utylitarny, stąd też łatwość użytkowania, odczytu wskazań i trwałość, a także dokładność pomiarów trafiają na czołowe miejsca zestawienia.

Rys. 4. Najważniejsze dla klientów cechy wskaźników, regulatorów i rejestratorów; podano wartości liczbowe dla 2016 roku

Wynika to wprost z ich zastosowań - urządzenia panelowe są używane w maszynach, w przemyśle i innych aplikacjach, gdzie występują niesprzyjające warunki środowiskowe, a obsługa odbywa się np. rękawicach. Stąd też trudno tutaj o rozwiązania wysublimowane, takie jak w przypadku większych paneli operatorskich.

Pierwsze miejsce omawianej listy zajmuje niezmiennie cena - a dokładniej najniższy koszt zakupu. W bieżącym badaniu parametr ten został wskazany aż przez 94% ankietowanych osób. To, że właśnie przez pryzmat ceny dobierane są najczęściej urządzenia tablicowe, nie jest ich dostawców specjalnie komfortową sytuacją.

Nic również nie wskazuje, aby ów stan miał się zmienić - omawiane produkty należą do dojrzałych, zaś ich rynek przeszedł przez fazę dynamicznego rozwoju (w sensie cyklu życia produktów). Dodatkowo same urządzenia są popularne, co skutkuje dużą podażą i łatwością wymiany jednego modelu na drugi.

Przykładowe wskaźniki tablicowe dostępne na rynku

Żaden z respondentów nie wymienił natomiast szybkiej dostępności produktów, czy też istotności wsparcia technicznego udzielanego klientom, aczkolwiek znaczenia tych czynników również nie powinno się lekceważyć. 

zobacz wszystkie Nowe produkty

Wymienne, inteligentne sondy wilgotności i temperatury do pracy w ciężkich warunkach

2018-01-19   |
Wymienne, inteligentne sondy wilgotności i temperatury do pracy w ciężkich warunkach

Firma Vaisala, specjalizująca się w produkcji czujników do pomiaru parametrów środowiskowych, zaprezentowała nową ofertę wymiennych, inteligentnych sond mogących pracować w trudnych warunkach środowiskowych. Nowe sondy wilgotności i temperatury Vaisala D HMP4, HMP5, HMP7 i HMP8 oraz sonda temperaturowa Vaisala TMP1 stanowią rozszerzenie rodziny produktowej Indigo i uzupełniają wcześniejsze modele serii GMP250 i HPP272.
czytaj więcej

Enkodery bezłożyskowe

2018-01-19   | Eldar
Enkodery bezłożyskowe

Eldar oferuje absolutne enkodery SMAB firmy Lika. Są to enkodery bezłożyskowe, cechujące się dużą prędkością obrotową, rozdzielczością do 18 bitów oraz interfejsem SSI.
czytaj więcej

Nowy numer APA