wersja mobilna
Online: 407 Niedziela, 2018.01.21

Raporty

Wskaźniki, regulatory i rejestratory tablicowe – raport z rynku

wtorek, 26 stycznia 2010 08:14

Wskaźniki panelowe (wskaźniki procesowe, mierniki tablicowe) oraz regulatory to popularne elementy maszyn, linii produkcyjnych i różnorodnych systemów automatyki. Pozwalają one na wizualizację wartości wielkości mierzonych i innych informacji, regulację parametrów procesów, sygnalizację przekroczenia określonych poziomów czy występowania awarii. Funkcjonalność tę rozszerzają panelowe rejestratory danych, które umożliwiają dokumentowanie pracy urządzeń czy cech zmieniających się w czasie procesów. Duża liczba zastosowań i korzystny współczynnik ceny do możliwości aplikacyjnych sprawia, że omawiane urządzenia są powszechnie stosowane w branży automatyki. Również na polskim rynku ich dystrybucji działa wielu dostawców, w tym z powodzeniem producentów krajowych.

Spis treści » Część 1 - Rynek
» Część 2 - Technologie
» Pokaż wszystko

Tytułowe produkty zaliczyć można do urządzeń klasycznych dla branży automatyki. Cechują się one dużym stopniem integracji, odpornością środowiskową, łatwością konfiguracji i możliwością stosowania w wielu różnorodnych aplikacjach. Służyć mogą do wizualizacji wartości różnych wielkości fizycznych – napięcia, mocy, częstotliwości, temperatury, przepływu, ciśnienia i podobnych, które w wielu aplikacjach muszą być na bieżąco wyświetlane.

Cechami szczególnymi wskaźników czy regulatorów panelowych są też możliwość ich pracy samodzielnej – np. w komplecie jedynie z czujnikami, ale też integracji w większym systemie, a także duża niezawodność i łatwość ewentualnej wymiany. Zanim przedstawione zostaną szczegółowo kwestie technologiczne (część druga raportu), prezentujemy opis aplikacji omawianych urządzeń, ich najważniejszych odbiorców krajowych oraz bieżące kierunki rozwoju rynku.

 

CZĘŚĆ 1 – RYNEK

SEKTORY RYNKU

Rys.1. Najczęstsze zastosowania omawianych w raporcie urządzeń (źródło: redakcyjne badanie rynku)

Do podstawowych zastosowań omawianych urządzeń należy ich wykorzystanie w energetyce oraz przemyśle produkcyjnym. W ostatnim z przypadków stosowane są one praktycznie w każdej branży – od spożywczej i farmaceutycznej, poprzez produkcję FMCG, do hutniczej i motoryzacyjnej. Biorąc pod uwagę rodzaj produkcji, zdecydowanie najpopularniejszym zastosowaniem tytułowych produktów jest kontrola procesów ciągłych (patrz wykres 1).

W tego typu zastosowaniach konieczne są pomiary i wizualizacja wartości temperatur, ciśnienia i szeregu innych wartości fizycznych. Często zachodzi też konieczność prostego sterowania lub regulacji, przez co osprzęt tablicowy doskonale wpasowuje się w tego typu potrzeby aplikacyjne.

Ważnym odbiorcą omawianych urządzeń są też producenci maszyn (sektor OEM) – tutaj najczęściej wykorzystuje się proste, jednokanałowe wskaźniki, które służą do informowania o wartości wybranego parametru, np. związanego z pracą urządzenia.

W maszynach do wykonywania obliczeń i sterowania używane są najczęściej systemy sterujące z PLC czy komputerami przemysłowymi, przez co konieczność przetwarzania danych czy regulacji z wykorzystaniem modułu panelowego występuje relatywnie rzadko.

Tab.1. Wskaźniki panelowe, regulatory i rejestratory – oferta dostawców krajowych

Tab.1.cd Wskaźniki panelowe, regulatory i rejestratory – oferta dostawców krajowych

Do mniej znaczących, choć też istotnych grup odbiorców omawianych urządzeń należą firmy wykorzystujące je w systemach kontroli procesów dyskretnych (np. do zliczania elementów) oraz w aplikacjach poza przemysłem. W przypadku rejestratorów mogą być to też zastosowania związane z zapisem parametrów środowiskowych w pomieszczeniach – magazynach, obiektach użyteczności publicznej, laboratoriach czy instalacjach służących do ochrony środowiska naturalnego.

Należy dodać, że rynek rejestratorów związany jest też bardziej z bieżącymi potrzebami inwestycyjnymi firm i utrzymaniem ruchu, natomiast rzadziej kupującymi są tutaj producenci maszyn (sektor OEM).

Ciekawostki z rynku
  • 200–300 zł to średnia cena prostych wskaźników panelowych,
  • 300–900 zł – tyle przeciętnie kosztuje regulator tablicowy,
  • 3–4 tysiące złotych to średni koszt zakupu rejestratora danych, – w grupie pięciu, zdaniem dostawców, najbardziej rozpoznawalnych na polskim rynku marek omawianych urządzeń znajdują się wyroby dwóch producentów lokalnych – firm Lumel oraz Apar,
  • 1 do 80 mln złotych – na tyle uczestnicy raportu szacują roczną wartość omawianej branży w Polsce,
  • przemysł spożywczy to sektor typowany jako najbardziej perspektywiczny obszar rynku dla dostawców tytułowych produktów,
  • motoryzacja, przemysł hutniczy, chemiczny oraz OEM – te sektory, zdaniem ankietowanych przedstawicieli firm, straciły w Polsce najwięcej na skutek globalnej dekoniunktury gospodarczej.

Szeroka gama zastosowań omawianych urządzeń sprawia, że wartość ich rynku jest duża. Nie dysponując w tym zakresie oficjalnymi statystykami, postanowiliśmy tradycyjnie poprosić dostawców o oszacowanie wartości omawianego sektora. Wśród kilku udzielonych odpowiedzi przeważała wartość 50 mln złotych rocznie.

Wydaje się to nieco zawyżoną liczbą (szczególnie w porównaniu z wielkością rynku czujników, która omawiana była miesiąc temu), jednak publikujemy tę informację jako dającą pogląd na postrzeganie tego sektora przez działające w nim firmy. Do innych podanych wartości należały liczby od 1 do 80 mln złotych.

Rys.2. Najczęściej sprzedawane polskim klientom urządzenia – dotyczy grupy produktów omawianych w raporcie (źródło: redakcyjne badanie rynku)

CO I JAK SIĘ SPRZEDAJE?

Do najpopularniejszych na rynku urządzeń należą niezmiennie te najprostsze – zdaniem polskich dostawców najlepiej sprzedają się tutaj regulatory jednokanałowe oraz proste wskaźniki tablicowe (patrz wykres 2). Mniejszy udział w rynku mają urządzenia pozwalające na regulację wielokanałową oraz rejestratory cyfrowe i papierowe.

Moduły takie sprzedają się samodzielnie (sprzedaż katalogowa, poprzez pośredników i innymi kanałami), ale też w kompletacjach z innymi produktami – głównie czujnikami czy przekaźnikami półprzewodnikowymi. Dostawcy, czego przykładem jest Introl, oferują również gotowe systemy pomiarowe, w których jako „klocki” składowe stosowane są wskaźniki i regulatory.

Rys.3. Najważniejsze dla krajowych klientów czynniki brane pod uwagę przy zakupie produktów omawianych w raporcie (źródło: redakcyjne badanie rynku)

Wśród czynników wpływających na decyzje zakupowe klientów trudno jest wskazać takie, które byłyby o znaczeniu istotnie przewyższającym pozostałe. Pytając każdą z ankietowanych osób o najistotniejsze jej zdaniem cechy wskaźników, regulatorów i rejestratorów panelowych, uzyskano odpowiedzi takie, jak przedstawione na wykresie 3.

Jak widać, cztery najistotniejsze to cena, dokładność pomiarów oraz łatwość użytkowania urządzenia i odczytu wskazań. Do pozostałych, już mniej znaczących, zaliczyć można trwałość, markę urządzenia i długość jego gwarancji.

Warto dodać, że kryteria wyboru różnią się w zależności od typu odbiorców. Przykładowo w przypadku większych firm istotne może być użycie komponentów pochodzących od jednego dostawcy (a przynajmniej ich unifikacja), natomiast firmy mniejsze, które okazjonalnie potrzebują wskaźników czy regulatorów, stawiały będą często na urządzenia oferowane w jak najlepszej cenie. Z kolei w przypadku producentów maszyn istotnym czynnikiem jest bardzo często, zdaniem przedstawicieli firm dostarczających omawiane produkty, możliwość użycia modułów o dużej niezawodności.

GDZIE KUPUJE SIĘ WSKAŹNIKI, REGULATORY I REJESTRATORY?

Chociaż w Polsce dostępnych jest sumarycznie kilkadziesiąt różnych marek omawianych urządzeń, wśród ich dostawców wyróżnić można grupę firm stanowiących trzon rynku. Co jednak jest nawet istotniejsze – sprzedaż osprzętu tablicowego jest jednym z tych obszarów rynku, w którym istotny udział mają producenci lokalni. Do tego typu przedsiębiorstw należą m.in. Apar, Introl, Labor-Aster, Lascar Electronics, Lumel, Metronic AKP oraz PC Therm.

Oferują one relatywnie szeroką gamę urządzeń tablicowych (i nie tylko), przy czym, ze względu na lokalną obecność, mają często konkurencyjne ceny przy zachowaniu dobrej jakości. Suma tych czynników pozwala im z powodzeniem sprzedawać swoje wyroby za granicą, ale też gwarantuje wielu stałych klientów w Polsce.

Tab.2. Wskaźniki panelowe (tablicowe) – przykładowe produkty dostępne u polskich dostawców

Tab.2.cd Wskaźniki panelowe (tablicowe) – przykładowe produkty dostępne u polskich dostawców

Do innych dostawców tytułowych produktów należą przedstawiciele producentów zagranicznych (np. Kübler, Omron Electronics czy Yokogawa) oraz firmy dystrybucyjne, dla których sprzedaż wskaźników czy regulatorów jest jednym z elementów oferty. Te ostatnie stawiają relatywnie często na dostarczanie produktów dalekowschodnich, konkurencyjnych cenowo do zachodnioeuropejskich.

Rys.4. Najpopularniejsze w Polsce marki wskaźników i regulatorów oraz rejestratorów tablicowych (najpopularniejsze zdaniem dostawców produkty na rynku) – zestawienie nie odzwierciedla wielkości sprzedaży lub udziału wymienionych firm w rynku, lecz jest informacją o popularności danych produktów w kraju na bazie zestawienia odpowiedzi ankietowych (źródło: redakcyjne badanie rynku)

W statystyce najpopularniejszych zdaniem dostawców branżowych marek produktów, którą regularnie tworzymy dla omawianych obszarów rynku, w tym miesiącu na pozycję lidera wysuwa się Lumel. Ta zielonogórska firma, której tradycja obecności rynkowe sięga lat 50. zeszłego wieku, jest producentem szerokiej gamy wskaźników, regulatorów, rejestratorów, urządzeń pomiarowych i innych produktów. Na kolejnych miejscach znalazły się m.in. Apar, Omron Electronics oraz Kübler (patrz wykres 4). Tym, czego nie zaznaczono na wymienionym wykresie, jest duża grupa firm o mniejszych udziałach w rynku.

W przypadku wskaźników oraz regulatorów tablicowych są to m.in. Carlo Gavazzi, Comet System, Delta Ohm, Eurotherm, KFAP, Hanyong, Lascar Electronics, Metronic AKP, Ohkura oraz Shinko Technos. Z kolej w przypadku marek rejestratorów polskim klientom znane są m.in. wyroby firm: ABB, Agilent, Apator, Brainchild, Danfoss, Ebro, Endress+Hauser, Fourier, Fuji, Graphtec, Metronic AKP, Ohkura, Onset, Shinko Technos, Siemens, Sonel, Vaisala oraz Yokogawa. Oczywiście zestawienie to bazuje na opiniach przedstawicieli firm branżowych i traktować je należy jako przybliżenie, które nie świadczy bezpośrednio o udziałach wymienionych producentów w rynku.

2010 – SYTUACJA W BRANŻY

Jaka jest obecnie, na początku 2010 roku, koniunktura na omawianym rynku? Zgodnie z wypowiedziami większości ankietowanych przedstawicieli firm jest ona dobra (patrz wykres 5). Około 30% przedsiębiorców uważa, że rynek ten jest w fazie dekoniunktury, natomiast nikt z ankietowanych osób nie stwierdził jakoby sytuacja rynkowa była skrajnie zła lub bardzo dobra.

W rozbiciu na poszczególne sektory będące odbiorcami omawianych urządzeń, podać można również kilka ciekawych informacji. Jako branże najbardziej perspektywiczne dostawcy wymienili sektor spożywczy, energetykę, produkcję tworzyw sztucznych oraz automatykę budynkową.

Warto również zwrócić tutaj uwagę na klientów z sektorów związanych z produkcją leków oraz kosmetyków (patrz wykres 6). Część z ankietowanych przez redakcję osób wskazała też na naukę (uczelnie, instytuty badawcze, itp.) jako coraz istotniejszego odbiorcę omawianych produktów – szczególnie rejestratorów.

Przy okazji typowania najbardziej perspektywicznych branż, wskazano również na sektory rynku przeżywające w ostatnich miesiącach największe problemy. O ile pozycja „lidera” w tym rankingu zajmowana przez przemysł motoryzacyjny nie dziwi, o tyle znaczące drugie miejsce zajęła tutaj branża hutnicza. Do obszarów gospodarki, które dotknęła dekoniunktura, należą także sektor OEM oraz chemiczny.

 

Rys.5. Ocena aktualnej (zima2009/2010) sytuacji na rynku wskaźników, rejestratorów i regulatorów tablicowych w porównaniu z ostatnimi latami (źródło: redakcyjne badanie rynku)

Rys.6. Najbardziej perspektywiczne sektory rynku będące odbiorcami omawianych produktów (góra wykresu) oraz branże, które przeżywają w ostatnich miesiącach największe kłopoty (dół wykresu) (źródło: redakcyjne badanie rynku)

  

Firmy w artykule

zobacz wszystkie Nowe produkty

Wymienne, inteligentne sondy wilgotności i temperatury do pracy w ciężkich warunkach

2018-01-19   |
Wymienne, inteligentne sondy wilgotności i temperatury do pracy w ciężkich warunkach

Firma Vaisala, specjalizująca się w produkcji czujników do pomiaru parametrów środowiskowych, zaprezentowała nową ofertę wymiennych, inteligentnych sond mogących pracować w trudnych warunkach środowiskowych. Nowe sondy wilgotności i temperatury Vaisala D HMP4, HMP5, HMP7 i HMP8 oraz sonda temperaturowa Vaisala TMP1 stanowią rozszerzenie rodziny produktowej Indigo i uzupełniają wcześniejsze modele serii GMP250 i HPP272.
czytaj więcej

Enkodery bezłożyskowe

2018-01-19   | Eldar
Enkodery bezłożyskowe

Eldar oferuje absolutne enkodery SMAB firmy Lika. Są to enkodery bezłożyskowe, cechujące się dużą prędkością obrotową, rozdzielczością do 18 bitów oraz interfejsem SSI.
czytaj więcej

Nowy numer APA