wersja mobilna
Online: 404 Piątek, 2018.03.23

Raporty

Napędy - czyli o tym, co naprawdę kręci automatyków

wtorek, 17 czerwca 2014 12:36

Ponad 50 mln sztuk silników elektrycznych i 20 mln przemienników częstotliwości - tyle co roku sprzedaje się na świecie urządzeń napędowych niskiego napięcia. Liczby te, gdyby przełożyć je na kwoty pieniężne, robią jeszcze większe wrażenie - szacuje się, że wartość sprzedaży wynosi co roku odpowiednio 23 i 18 mld dolarów.Spis treści » OEM i produkcja na topie
» 2 x 300 (ale nie woltów)
» Choć nie jest łatwo, to jest warto
» Jakie są wymogi klientów?
» Funkcjie dodatkowe to standard, a nie egzotyka
» Co kręci branżę?
» 2015 tuż za rogiem
» Pokaż wszystko

Polska z rynkiem napędów o wartości około 200 mln dol. to jedynie pół procent rynku globalnego, aczkolwiek z perspektywy działających u nas firm sektor ten od lat stanowi wartościową i atrakcyjną branżę. Dzieje się tak, gdyż z napędów korzystają właściwie wszyscy odbiorcy związani z szeroko rozumianym przemysłem, a także producenci maszyn i pojazdów. Poszukują oni nie tylko tańszych, ale też coraz bardziej funkcjonalnych i energooszczędnych urządzeń. Zapraszamy do lektury raportu z krajowego rynku produkcji i dystrybucji silników oraz napędów elektrycznych.

Rys. 1. Globalna wartość rynku silników i napędów elektrycznych (źródło: IHS Technology)

Technika napędowa obejmuje dosyć rozległą grupę urządzeń - od małych silników DC, poprzez wersje asynchroniczne i synchroniczne prądu przemiennego, do serwosilników, i jednocześnie od maszyn o niewielkich mocach - rzędu pojedynczych watów, do silników z zakresu megawatów zasilanych z sieci średniego napięcia.

Napędy to z kolei synonim przemienników częstotliwości - urządzeń energoelektronicznych pozwalających na regulację prędkości obrotowej i momentu napędowego silników. W ofertach dostawców znajdziemy też softstarty (układy łagodnego rozruchu), motoreduktory oraz różne inne elementy mechaniczne. Coraz więcej firm, niekoniecznie wywodzących się z branży napędowej, rozszerza swój asortyment także o serwonapędy i serwosilniki. Tymi ostatnimi nie zajmujemy się jednak w bieżącym raporcie, a osoby zainteresowane tą tematyką zapraszamy do lektury magazynu APA jesienią tego roku.

OEM I PRODUKCJA NA TOPIE

Rys. 2. Najczęstsze zastosowania przemienników częstotliwości i silników elektrycznych

Rynek odbiorców silników i napędów zmienia się, a wpływ na ten proces ma rozwój poszczególnych sektorów przemysłowych, dostępne technologie, sytuacja makroekonomiczna, a nawet czynniki takie jak możliwość uzyskania dofinansowania unijnego. I tak przez lata bardzo popularną w branży tematyką była ta związana z ochroną środowiska.

Obejmowało to m.in. modernizacje oczyszczalni ścieków, przepompowni i różne inne inwestycje w sektorze wodociągowo-kanalizacyjnym. Dynamicznie rozwijał się też rynek systemów grzania, wentylacji i klimatyzacji, a więc popularny sektor HVAC. W tym przypadku napędy stosowane są m.in. w wentylatorach, centralach klimatyzacyjnych i aplikacjach rozproszonych, które spotkać można w przemyśle, budynkach komercyjnych oraz użyteczności publicznej.

O ile zastosowania takie jak wymienione nadal pozostają w centrum uwagi wielu dostawców, o tyle większość ankietowanych A.D. 2014 przyznało, że dla ich biznesu kluczowe są aplikacje maszynowe i związane generalnie z przemysłem. Obejmują one zarówno prostsze maszyny (mieszadła, młyny, dmuchawy, kruszarki, itd.), te bardziej złożone (np. windy), jak też systemy zaawansowane - takie jak wieloosiowe, wydajne maszyny (patrz rys. 2).

Oferta dostawców przemienników częstotliwości, softstartów i silników

Ważnym obszarem użycia napędów pozostaje transport wewnątrzzakładowy - tutaj silniki, sofstarty i przemienniki częstotliwości wykorzystywane są do napędzania taśmociągów i innych transporterów zarówno w typowej intralogistyce, jak też w przypadku długich taśmociągów w elektrowniach i elektrociepłowniach oraz w przemyśle wydobywczym.

W opracowaniu skupiamy się na silnikach i napędach niskiego napięcia o mocach rzędu od pojedynczych kilowatów do kilkudziesięciu-, kilkuset kW. Takie wersje stosowane są w przemyśle najczęściej, w tym w szczególności w wymienionych aplikacjach. Coraz powszechniej tworzy się tu układy o zmiennej prędkości i momencie obrotowym w miejsce dotychczas stosowanych silników bez tej regulacji, za czym stoją powody zarówno funkcjonalne, jak też związane z możliwością redukowania zużycia energii elektrycznej.

Z kolei tam, gdzie wymagane są specjalne parametry i funkcje, takie jak np. synchronizacja pracy wielu osi, coraz częściej wykorzystywane są serwonapędy. Zdaniem wielu osób to właśnie one stanowią długofalowo konkurencję dla tradycyjnych napędów elektrycznych niskiego napięcia.

Bartłomiej Kiełczewski

InduProgress

  • Komu dostarczacie napędy i jakich ich cech wymagają odbiorcy?

Staramy się adresować naszą ofertę do jak najszerszej grupy klientów. Duża gama typów oferowanych falowników daje nam możliwość zaproponowania optymalnego rozwiązania zarówno producentom maszyn, jak też wszystkim innym, którzy potrzebują wykorzystać w swojej aplikacji przemienniki częstotliwości. Jakość i trwałość są dla klientów wymogami podstawowymi.

Niezależnie od stopnia złożoności aplikacji innymi głównymi czynnikami decydującymi o wyborze urządzenia są: optymalnie dobrana funkcjonalność, dostępność oraz cena. Staramy się zawsze zapewnić indywidualne podejście do każdej aplikacji i kompleksową obsługę posprzedażową - wielokanałowe wsparcie działu technicznego, szkolenie w siedzibie firmy InduProgress oraz u klienta, a także asystę przy uruchomieniu.

  • Co zmienia się w technologiach przemienników częstotliwości?

Kierunki rozwoju technologicznego przemienników obejmują m.in.: obsługę wielu sieci przemysłowych, wbudowywanie sterowników PLC w napędy oraz możliwość tworzenia własnych interfejsów użytkownika. Producenci dostarczają urządzenia dedykowane do zastosowań w konkretnych gałęziach przemysłu - np. w systemach windowych, napędy do wrzecion, do kaskadowych systemów wielopompowych, itd., a także umożliwiające obsługę wielu typów silników, w tym z magnesami stałymi.

Do ważnych trendów należy zaliczyć możliwość pracy jednego urządzenia w kilku rygorach pracy (normal i heavy duty), pracę w trybie pozycyjnym analogicznie do serwonapędów oraz dostęp do środowiska umożliwiającego łatwe skonfigurowanie napędu i przenoszenia nastaw. Zintegrowana funkcjonalność umożliwia optymalizację kosztową układów automatyki przemysłowej.

  • Jakie zmiany dotyczą silników elektrycznych? Czym zainteresowani są lokalni klienci?

Obecnie praktycznie każdy producent automatyki przemysłowej dąży do zwiększenia sprawności napędów, nie tylko ze względu na problemy termiczne, ale też coraz bardziej restrykcyjne przepisy dotyczące oszczędności energii elektrycznej. Dzięki temu można prognozować wzrost zainteresowania układami odzysku energii oraz jednostkami typu Active Front End, które przy współpracy z napędami pozwalają korzystnie gospodarować energią elektryczną.

Największym zainteresowaniem wśród polskich odbiorców cieszą się silniki asynchroniczne, które znajdują szerokie zastosowanie we wszelkiego rodzaju układach napędowych niewymagających precyzyjnego sterowania. W tym przypadku istotnym parametrem jest dla odbiorców sprawność silnika, która przy długotrwałym użytkowaniu znacząco wpływa na sumaryczne koszty energii elektrycznej. Dla układów precyzyjnych - np. serwonapędów - dynamika i dokładność niejednokrotnie są bardziej istotne niż energooszczędność, jednak dla takich układów także stosuje się rozwiązania pozwalające zwiększyć efektywność energetyczną.

2 × 300 (ALE NIE WOLTÓW)

Rys. 3. Aktualna sytuacja na omawianych rynkach w porównaniu z ostatnimi latami

Dostawców napędów poprosiliśmy w badaniu ankietowym o oszacowanie obecnej wartości omawianych branż. Liczb pojawiło się tutaj całkiem sporo - od dwucyfrowych (tj. kilkudziesięciu mln zł) do czterocyfrowych, a dokładniej miliarda zł rocznie. Zdecydowana większość znajdowała się jednak w przedziale od 100 do 400 mln złotych - dla napędów elektrycznych (przemienniki częstotliwości, softstarty) oraz silników elektrycznych prądu przemiennego.

W obydwu przypadkach uśrednienie, po odrzuceniu wartości skrajnych, dało wyniki po około 300 mln zł. Jeżeli zaś chodzi o średnią dla wszystkich szacunków, to wyniosła ona 330 mln dla napędów i 370 mln dla silników, aczkolwiek wcześniej podana wartość (tj. dwa razy po 300 mln zł) wydaje się lepszym przybliżeniem.

Czy to dużo? Zdecydowanie tak. Dla porównania wyniki dla innych sektorów podawane w ostatnim czasie w raportach publikowanych w magazynie APA to: 150 mln zł rocznie w przypadku sterowników programowalnych oraz 40 mln dla paneli operatorskich. Wartość podobna do tej dla silników pojawiła się natomiast w przypadku rynku aparatury niskiego napięcia.

Oceny dotyczące koniunktury w omawianych branżach również wypadły bardzo dobrze. Pytanie o sytuację na rynku zadajemy regularnie blisko od dekady i w przypadku obecnego raportu wyniki były analogiczne, a częściowo lepsze od rezultatów z niezłego 2012 roku. Jedynie jedna na dziesięć ankietowanych osób stwierdziła, że koniunktura jest słaba (patrz rys. 3), zaś w przeważającej części odpowiedzi brzmiały "dobra".

Szczególna poprawa nastąpiła w przypadku silników - poprzednio mało kto twierdził, że sytuacja jest bardzo dobra, a aż 30% osób uznało ją za złą. W poprzednich rezultatach trudno doszukiwać się jednak większego błędu statystycznego, szczególnie że wyniki dla innych sektorów rynku (przemienniki częstotliwości, serwonapędy) były zbieżne ze sobą i generalnie stanowiły wskaźniki makroekonomiczne. Można natomiast stwierdzić, że sektor silników elektrycznych to branża o większej zmienności, przy czym ta ostatnia spowodowana jest zarówno cyklami inwestycyjnymi przedsiębiorstw, jak też zmieniającymi się przepisami (o nich w dalszej części raportu).

Tobiasz Witor

Lenze

  • Jakie są czynniki sukcesu w dostarczaniu napędów elektrycznych? Kogo najczęściej obsługujecie i co oferujecie odbiorcom?

Szczególny nacisk kładziemy na współpracę z klientami typu OEM. Nasza skoordynowana praca daje efekt i, biorąc pod uwagę strukturę naszych klientów, zdecydowana ich większość to średniej i dużej wielkości producenci maszyn. Zdobywanie takich klientów trwa długo, lecz gwarantuje długoletnią i stabilną współpracę.

Do najczęściej branych pod uwagę przez klientów aspektów, gdy decyduje się na Lenze, należy przede wszystkim nasze doświadczenie. Lenze powstało w 1947 roku w Niemczech, a w Polsce jesteśmy obecni już od 1991 roku. Przekłada się to na ogromną wiedzę naszych inżynierów napędowych, którzy na przestrzeni tych lat stworzyli setki aplikacji.

Kolejny aspekt to kompleksowe podejście do producenta maszyn. Wyróżniamy pięć takich etapów pracy - od stworzenia idei aż do zapewnienia sprawnej pracy systemu. Na każdym z nich współpracujemy z klientem, tak aby w największym stopniu ułatwić mu życie. To on zazwyczaj jest ekspertem i doskonale zna proces, jaki jego maszyna ma wykonywać, a my dostarczamy mu naszą wiedzę i praktykę w zakresie napędów elektrycznych oraz automatyzacji procesu i same komponenty.

Na końcu wspomnę o wiarygodności. Nie sztuką jest sprzedawanie klientowi bubla, który zepsuje się w trakcie okresu gwarancyjnego lub, co gorsza, zaraz po jego wygaśnięciu. Można klienta oczywiście zapewniać o niezwłocznym wysłaniu zamiennika, ale czy o to chodzi w poważnym biznesie? Całkowite koszty takich wpadek są niewspółmiernie większe, niż wartość różnicy przy zakupie. Coraz częściej spotykamy się z sytuacją, gdy klienci poparzyli się, stosując sprzęt, który był wyjątkowo tani przy zakupie, lecz potem nastręczał im wiele problemów.

CHOĆ NIE JEST ŁATWO, TO JEST WARTO

Rys. 4. Konkurencja na polskim rynku napędów

Pozostając przy temacie rynku, warto również ocenić, jak swoje otoczenie biznesowe postrzegają działający w branży dostawcy. "Nie jest łatwo" - tak pewnie przyznałoby wielu oferentów napędów, gdyby zapytano ich o lokalną konkurencję. Taki stan rzeczy potwierdzają zebrane przez nas opinie - w przypadku przemienników częstotliwości aż 90%, a dla silników - blisko 80% odpowiedzi wskazywało na to, że konkurencja jest silna (patrz rys. 4).

Branża napędowa jest sektorem, który z jednej strony wykazuje wiele cech rynku dojrzałego - szczególnie patrząc na liczbę uczestników i dostępnych marek, z drugiej zaś cechuje się ciągle niezłymi wzrostami, co zresztą zachęca kolejne firmy do uczestnictwa w nim. W bieżącym raporcie w tabelach publikujemy informacje o 50 przedsiębiorstwach - dostawcach obecnych w kraju.

Rys. 5. Najpopularniejsze w Polsce marki przemienników częstotliwości - zestawienie nie odzwierciedla udziału wymienionych firm w rynku, lecz jest przybliżoną informacją o ich popularności

Kluczowymi podmiotami są tutaj producenci globalni, którzy działają u nas przez swoje lokalne oddziały i zazwyczaj oferują znacznie więcej niż same napędy - np. też kompletne systemy oraz aplikacje wraz z usługami przed- i posprzedażowymi.

Takie firmy pojawiły się na czołowych miejscach w zestawieniu najpopularniejszych marek (rys. 5) i są nimi m.in. (podano wg liczby wskazań przez ankietowanych): Danfoss, Siemens, ABB, Schneider Electric, Lenze, Omron, SEW-Eurodrive, Allen-Bradley (Rockwell Automation), NORD, Mitsubishi oraz Eaton.

Chociaż są one obecne u nas bezpośrednio, większość z nich działa również poprzez siatkę czy to przedstawicieli handlowych czy też firm partnerskich (integratorów systemów, dystrybutorów), dzięki czemu docierają oni do różnorodnych klientów i mają zazwyczaj dobrze spenetrowany rynek lokalny.

Rys. 6. Najpopularniejsze w Polsce marki silników prądu przemiennego; uwagi do wykresu analogiczne jak w przypadku przemienników częstotliwości; do Grupy Cantoni Motor należy szereg firm, co opisane zostało w tekście raportu

W branży obecni są też bezpośredni dystrybutorzy/przedstawiciele firm zagranicznych, którzy wśród lokalnych klientów z powodzeniem wypromowali kilka rozpoznawanych obecnie marek. Taką zagraniczną firmą jest Delta Electronics (w ofercie m.in. warszawskiej InduProgress), LG LS (m.in. dostarczane przez Aniro) czy przykładowo Eura Drives (przez HF Inverter Polska). W większości pozostałych przypadków dystrybucja napędów sprowadza się do zaoferowania kilku marek, które po prostu uzupełniają szerszą ofertę urządzeń elektrycznych lub automatyki.

Tworząc raport, tradycyjnie zapytaliśmy też dostawców o najpopularniejsze marki silników elektrycznych (ze szczególnym uwzględnieniem wersji AC niewielkich mocy, które w przemyśle występują w największej obfitości). Rynek ten jest mniej zróżnicowany niż w przypadku napędów i wyróżnić tu można siedmiu głównych dostawców, w tym dwóch zdecydowanych liderów - Grupę Cantoni i Siemensa (patrz rys. 6).

Od odlewu do gotowego silnika - produkcja w fabryce firmy Tamel

Branża ta jest jednocześnie mniej zróżnicowana niż w przypadku przemienników częstotliwości, aczkolwiek wynika to m.in. z faktu, że w Polsce działa wielu producentów - m.in. Besel, Emit, Indukta oraz Celma - którzy należą do jednej grupy kapitałowej, czyli Cantoni Motor. Ważnymi dostawcami silników są też Tamel, ABB, Lenze oraz SEW-Eurodrive i NORD. Wyniki te, podobnie jak w przypadku napędów, są dosyć zbieżne z rezultatami uzyskanymi w poprzednich badaniach rynku.

Grzegorz Rumiński

ANIRO

  • Co zmieniało się w ostatnich latach na rynku napędów i jakie są przyszłe możliwe kierunki jego rozwoju?

Polska branża napędowa, pomimo spowolnienia całego rynku, ciągle rośnie, aczkolwiek jednocześnie jest to sektor bardzo ustabilizowany pod względem obecnych w nim producentów. Na rynku bardzo ogólnie wydzielić można dwie grupy klientów. Pierwszą stanowią ci, dla których głównym argumentem negocjacji jest cena i tylko kilka parametrów samych urządzeń. Dotyczy to szczególnie prostszych aplikacji - np. wentylacyjnych.

Druga grupa to odbiorcy patrzący w pierwszej kolejności na walory techniczne urządzeń i możliwości zastosowania urządzeń pod konkretnie, sprecyzowane wymagania. Dla nich liczą się m.in. algorytmy pracy, komunikacja, jak też kwestie związane z obsługą serwisową, doradztwem technicznym czy wiarygodnością samego dostawcy. Perspektywicznym rynkiem jest tutaj segment bardziej wymagający, jak np. przemysł produkcyjny, produkcja maszyn czy integracja skomplikowanych systemów automatyki.

Polski rynek automatyki staje się również coraz bardziej wymagający względem producentów i dostawców, co jest zjawiskiem bardzo pozytywnym. Samo dostarczanie urządzeń już nie jest wystarczające, a nawet gdy sami odbiorcy mają bardzo dużą wiedzę na temat produktów, oczekują jeszcze więcej od kontrahentów. Dlatego też coraz więcej firm staje się dostawcami całych kompleksowych rozwiązań, dostosowując się pod konkretne potrzeby kupujących.

Sądzę, że napędy elektryczne będą w szybkim tempie rozwijane pod względem ich technologii wykonania, możliwości zastosowań, zaaplikowanych funkcji w standardowych rozwiązaniach, które będą spełniały wymagania jak największej liczby klientów. Dostawcy urządzeń będą zwracali coraz większą uwagę na kompleksowość oferty oraz dużo bardziej na bezpośrednią obsługę klientów, dostępność urządzeń oraz szkolenia produktowe. Usługi te będą się stawały jeszcze ważniejsze przy założeniu porównywalnej oferty cenowej. 

Powiązane artykuły

Do 2020 r. sprzedaż napędów o zmiennej prędkości osiągnie 25 mld dolarów

Spadek sprzedaży napędów średniego napięcia

Organizacja MCA łączy się z SMMA - powstaje MCMA

Rynek napędów LV gotowy na wzrosty po trzech latach zastoju

Niezawodne przetwornice częstotliwości Danfoss VLT Drives

Softstarty PSE - kontrola momentu i intuicyjne wprowadzanie nastaw

Łatwe pozycjonowanie!

Wydłużenie żywotności części maszyn przez zastosowanie przekształtników w układach napędowych suwnic

Sterowanie numeryczne CNC i robotyka w B&R

Moduły do monitorowania i sterowania pracą silników

Sprawność silników elektrycznych to parametr strategiczny

Ekonomiczna automatyzacja dzięki drylin E

Dobre szkolenie to skuteczne szkolenie

Przenoszenie i synchronizacja: napędy do zautomatyzowanych systemów magazynowych

KAS - nowa platforma automatyzacji firmy Kollmorgen

Temperatura otoczenia pracy ma znaczenie!

Lenze Smart Motor tworzą nową jakość silników AC

Serwonapędy Servotronix do zadań specjalnych

Przetwornica częstotliwości LSIS z serii IS7 - kompletne i elastyczne rozwiązanie do większości aplikacji napędowych

Napędy kompatybilne elektromagnetycznie

Napędy i sterowniki ruchu przyszłością Ethernetu przemysłowego

Napędy i silniki prądu przemiennego oraz technika serwonapędowa

Europejscy producenci opakowań stawiają na napędy elektryczne

Napędy i silniki prądu przemiennego - raport techniczno-rynkowy

Baumer stawia na napędy

Silniki i napędy do stref zagrożonych wybuchem

Prezentacje firmowe

zobacz wszystkie Nowe produkty

Materiały do druku SLS

2018-03-23   | igus Sp. z o.o.
Materiały do druku SLS

Firma igus poszerzyła ofertę materiałów do druku 3D o wersję iglidur I6 do selektywnego spiekania laserowego (SLS). Charakteryzuje się on odpornością na zużycie przynajmniej sześciokrotnie wyższą, niż w przypadku standardowych materiałów, dzięki czemu może być wykorzystywany w szczególności w wytwarzaniu przyrostowym kół zębatych.
czytaj więcej

Czujniki laserowe do precyzyjnego wykrywania bardzo małych obiektów i szczelin

2018-03-23   | BAUMER Sp. z o.o.
Czujniki laserowe do precyzyjnego wykrywania bardzo małych obiektów i szczelin

Nowe miniaturowe czujniki laserowe O300 firmy Baumer, wyposażone w interfejs IO-Link doskonale nadają się do wykrywania bardzo małych obiektów i szczelin dzięki skupieniu wiązki lasera w punkcie o średnicy 0,1 mm oraz dużej dokładności powtarzania, wynoszącej 0,1 mm. Niezwykle krótki czas odpowiedzi, poniżej 0,1 ms pozwala czujnikowi identyfikować również ciasno rozmieszczone obiekty, co pozwala na zastosowania w szybkich procesach, wymagających dużej przepustowości.
czytaj więcej

Nowy numer APA