JAK ZMIENIA SIĘ TRANSPORT SZYNOWY?

Pasażerowie, którzy korzystają z transportu szynowego, mają coraz większe oczekiwania w zakresie skrócenia czasu podróży, zwiększenia jej komfortu, rozbudowania sieci połączeń i obniżenia cen biletów. Coraz silniejsze są także naciski na przewoźników kolejowych, aby zwiększali poziom bezpieczeństwa i efektywność energetyczną środków transportu tego typu oraz zapewniali ich interoperacyjność, która usprawnia komunikację na trasach międzynarodowych. Wszystko to napędza unowocześnianie kolei na niespotykaną dotychczas skalę.

W ramach modernizacji transportu szynowego wdrażany jest Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym (European Rail Traffic Management System, ERTMS). Ma on zapewnić kompatybilność transportu kolejowego na wielu płaszczyznach, od taboru, infrastruktury (tory), zasilania (sieć trakcyjna), przez systemy sterowania, nadzoru pracy maszynistów i łączności, po przepisy, które regulują ruch pociągów. Na ERTMS składają się: Europejski System Sterowania Pociągiem (European Train Control System, ETCS) i system łączności GSM-R (GSM-Railways).

Pierwszy wspomaga i nadzoruje pracę maszynisty, dostarczając mu informacji o aktualnej sytuacji na torach i mijanych oznaczeniach i ostrzeżeniach. Zbierają je i przetwarzają specjalne urządzenia przytorowe. Dane te są wyświetlane na pulpicie w kabinie maszynisty. ETCS interweniuje też, gdy wykryje, że kierujący pociągiem nie stosuje się do zaleceń, na przykład przekraczając dozwoloną prędkość lub nie zwalnia wtedy, gdy powinien. Za pośrednictwem sieci GSM-R można natomiast przesyłać głos, dane, wiadomości tekstowe. Na potrzeby kolei ich funkcjonalność uzupełniono też o: możliwość nawiązania połączenia z konkretnym pociągiem, wywołania w oparciu o lokalizację, tzn. połączenia z danego pociągu bezpośrednio z najbliższym dyspozytorem ruchu oraz wywołania grupowego. Oprócz tego na kolei rozbudowywane są systemy informacji pasażerskiej. Podróżujący oczekują też możliwości skorzystania w pociągu z Internetu i dostępu do informacji i rozrywki.

Elementem krytycznym wyżej wymienionych systemów są złącza. Doprowadzają one zasilanie i zapewniają łączność w coraz liczniejszych urządzeniach przytorowych oraz pokładowych.

Prezentacje firmowe

Polecane

Nowe produkty