wersja mobilna
Online: 421 Poniedziałek, 2018.01.22

Raporty

Sygnalizatory świetlne i dźwiękowe

poniedziałek, 09 lipca 2012 08:57

Sygnalizatory stanowią nieodzowne elementy maszyn produkcyjnych i linii technologicznych. Służą one do informowania o stanie pracy urządzeń, sytuacjach nietypowych oraz ostrzegania personelu przed zagrożeniami. Różnego rodzaju lampy oraz sygnalizatory dźwiękowe instalowane są też w budynkach oraz na zewnątrz, używane w pojazdach, kopalniach, aplikacjach infrastrukturalnych, a nawet w handlu. W nowej edycji raportu przedstawiamy ich krajowych dostawców oraz zmiany, które zaszły na rynku od 2010 roku. Przyglądamy się również trendom rozwojowym w branży, wskazując najpopularniejsze na rynku produkty oraz argumenty, którymi dystrybutorzy przekonują klientów do zakupu tytułowych urządzeń.

Spis treści » Cztery obszary zastosowań
» Stabilny rozwój branży
» Werma, J.Auer i pozostali
» Jak przekonywać klientów?
» LED - nieustająca ewolucja
» Dobra koniunktura, przemysł najważniejszy
» Pokaż wszystko

Rys. 1. Obszary najczęstszego wykorzystania przez polskich odbiorców omawianych urządzeń sygnalizacyjnych

Omawiane w raporcie sygnalizatory świetlne i dźwiękowe to w rzeczywistości kilka grup urządzeń - różniących się parametrami oraz zastosowaniami. Zaliczają się do nich przede wszystkim lampy sygnalizacyjne, w tym w wersjach specjalnych - np. wykorzystywane jako oświetlenie przeszkodowe.

Ważną odmianą sygnalizatorów są również wieże świetlne, a więc zespoły kilku różnokolorowych modułów służące do informowania o stanie pracy maszyn. Drugą dużą grupą produktów są urządzenia do sygnalizacji dźwiękowej.

Wykorzystywane są one w szczególności do informowania osób znajdujących się w ich okolicy o sytuacjach nietypowych lub niebezpiecznych. Wszystkie te urządzenia oraz ich dostawców przedstawiamy w poniższym raporcie, przy czym w opracowaniu nie zajmujemy oświetleniem informacyjnym (np. w budynkach), efektowym oraz specjalistycznymi wersjami urządzeń (np. do montażu pod wodą).

Lampy sygnalizacyjne

Obszerna pod względem liczby wersji, kształtów, używanych materiałów i źródeł światła grupa produktów. Lampy sygnalizacyjne wykorzystywane są w przemyśle (różnorodne maszyny, linie produkcyjne, hale fabryczne), logistyce i magazynowaniu, pojazdach oraz budynkach.

Sygnalizatory takie cechują się użyciem źródeł światła o wysokiej jasności (lampy halogenowe, wyładowcze, diody LED), które generują światło ciągłe, migające, błyskowe, ew. rotacyjne.

Stosowane są przy tym różne kolory soczewek, natomiast same klosze i korpusy lamp wykonywane są zazwyczaj z tworzyw sztucznych o podwyższonej odporności mechanicznej. W przypadku wykorzystania w warunkach, gdzie sygnalizatory są szczególnie narażone na uszkodzenia (np. w kopalniach), klosze są dodatkowo wzmacniane poprzez zastosowanie osłon z tworzyw lub drutowych.

Podobnie jak w przypadku wież sygnalizacyjnych, lampy występują także w wersjach z sygnalizatorami dźwiękowymi, które są zazwyczaj integrowane w podstawie obudowy. Tego typu wersje cechują się kompaktowymi wymiarami i możliwością stosowania w różnych aplikacjach infrastrukturalnych, budynkowych i przemysłowych.

CZTERY OBSZARY ZASTOSOWAŃ

Rys. 2. Najpopularniejsi w kraju dostawcy wież sygnalizacyjnych - zestawienie jest subiektywną informacją o popularności firm na bazie odpowiedzi ankietowych

Osobom związanym z przemysłem tytułowe urządzenia kojarzyć się mogą przede wszystkim z instalowanymi na maszynach wielokolorowymi wieżami świetlnymi, z sygnalizatorami dźwiękowymi umieszczanymi przy drzwiach oraz bramach i lampami montowanymi przykładowo na kominach.

Skojarzenia te są jak najbardziej trafne, gdyż właśnie przemysł jest głównym odbiorcą każdej z grup produktów omawianych w raporcie. Klienci z tej branży kupować mogą od kilku sztuk urządzeń rocznie (np. na potrzeby serwisowe) do kilkudziesięciu lub więcej sygnalizatorów - w przypadku firm wykorzystując je w wytwarzanych maszynach lub zajmujących się modernizacjami linii technologicznych.

TABELA 1. Wieże i lampy sygnalizacyjne oraz sygnalizatory dźwiękowe - oferta dostawców krajowych

Drugim z kluczowych obszarów użycia sygnalizatorów w Polsce są budynki i aplikacje infrastrukturalne. Dotyczy to oświetlenia przeszkodowego, różnego rodzaju sygnalizacji w budynkach, zastosowań drogowych oraz kolejowych i innych. Dwoma kolejnymi obszarami wykorzystania sygnalizatorów świetlnych i dźwiękowych (patrz rys. 1) są aplikacje związane z szeroko rozumianym handlem oraz pojazdami.

Uzupełniającą rolę odgrywają dla ich dostawców zastosowania specjalne - np. wojskowe. Przedstawiona statystyka jest, co do rozkładu poszczególnych wyników, zbliżona do uzyskanej w poprzednich badaniach ankietowych (publikacje w raportach w 2008 i 2010 roku).

Należy jednak zauważyć, że obecnie wzrosła rola przemysłu, co odbyło się kosztem pozostałych grup odbiorców. Powodem tego są zmiany makroekonomiczne, których skutkiem było zwiększenie się inwestycji przemysłowych po kryzysowym, 2009 roku.

Wieże świetlne

Składają się z kilku różnokolorowych elementów świecących i wykorzystywane są w maszynach oraz różnych zastosowaniach w przemyśle i logistyce. Moduły świecące, które uzupełnione mogą być o elementy do sygnalizacji dźwiękowej, instalowane są typowo na wspólnym maszcie i pozwalają na wskazywanie stanu pracy, konieczności obsługi technicznej, awarii, itd.

W sprzedaży dostępne są dwie wersje sygnalizatorów - kompaktowe, czyli gotowe do zainstalowania, oraz modułowe. Te ostatnie to w rzeczywistości komponenty takie jak klosze, obudowy, maszty, moduły, uszczelki, itd., z których odbiorca składa kompletną wieżę dostosowaną do jego aplikacji.

W sprzedaży dostępne są wersje o różnych średnicach (typowo 50 i 70 mm oraz wykonania o małej średnicy), sposobach montażu (na maszcie, na ścianie, zawieszane, na podstawie o regulowanym kącie wychylenia) oraz z różnych materiałów (głównie tworzywa sztuczne, także aluminiowe i ze stali nierdzewnej).

Wieże świetlne cechują się typowo relatywnie wysokim stopniem ochrony, zastosowaniem nowoczesnych źródeł światła (głównie LED) i możliwością pracy w ujemnych temperaturach.

STABILNY ROZWÓJ BRANŻY

Rys. 3. Najpopularniejsi w kraju dostawcy lamp sygnalizacyjnych - zestawienie jest subiektywną informacją o popularności firm na bazie odpowiedzi ankietowych

Omawiany rynek należy do branż raczej niewielkich pod względem wartości, ale się stabilnie rozwijających. Respondenci redakcyjnej ankiety oszacowali jego wartość w przypadku sygnalizatorów świetlnych na nieco ponad 6 mln złotych rocznie.

Podobna liczba jest również wynikiem uśrednienia liczb dotyczących wielkości branży dystrybucji sygnalizatorów dźwiękowych. Obydwa wyniki są jednocześnie o kilkadziesiąt procent większe niż analogiczne uzyskane dwa lata temu.

Rynek ten niewątpliwie rośnie, co ma związek z nowymi inwestycjami i pracami modernizacyjnymi. Wynika to również z wymogów narzucanych przepisami unijnymi m.in. na producentów maszyn i zakłady przemysłowe. W kolejnych edycjach raportów przedstawialiśmy również coraz więcej firm.

W pierwszej (2008 rok) było to 11 przedsiębiorstw, dwa lata później - 20, natomiast obecnie w zestawieniach tabelarycznych znajduje się 26 firm. Dla większości z nich sygnalizatory świetlne i dźwiękowe to produkty, które są oferowane jako część większej oferty.

TABELA 2. Marki produktów dostarczanych przez firmy w Polsce

W wielu przypadkach asortyment ten jest też na tyle rozbudowany, że trudno tutaj mówić o prostym rozszerzeniu przez nie gamy oferowanych produktów. Aby skutecznie obsługiwać omawiany rynek, trzeba bowiem dostarczać obszerną grupę produktów, nieraz w wykonaniach specjalnych.

Wśród krajowych dostawców znajdują się zarówno dystrybutorzy, jak też lokalne przedstawicielstwa producentów zagranicznych. Mamy też nielicznych krajowych wytwórców, czego przykładem jest firma W2. Tytułowe produkty znajdziemy również w firmach niezwiązanych z przemysłem - np. dostawców drogowych lamp ostrzegawczych czy oświetlenia przeszkodowego dla lotnisk.

Przepisy dotyczące sygnalizacji w maszynach

Konieczność stosowania sygnalizatorów w maszynach i instalacjach technologicznych wymagana jest przede wszystkim przepisami dyrektywy maszynowej i wprowadzającym je w życie Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 21 X 2008 w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn.

W cytowanej dyrektywie znajduje się punkt 1.7.1.2. poświęcony urządzeniom ostrzegawczym: "W przypadku gdy zdrowie i bezpieczeństwo osób może być zagrożone przez defekt w działaniu maszyny pozostawionej bez nadzoru, maszyna musi być wyposażona w odpowiednią dźwiękową lub optyczną sygnalizację ostrzegawczą.

W przypadku gdy maszyna jest wyposażona w urządzenia ostrzegawcze, sygnały tych urządzeń muszą być jednoznaczne i łatwo dostrzegalne. Operator musi mieć zawsze możliwość sprawdzenia działania urządzeń ostrzegawczych. Wymagania wspólnotowych dyrektyw szczególnych dotyczące barw i sygnałów bezpieczeństwa muszą być przestrzegane".

W przypadku doboru sygnalizatorów automatyk najczęściej może spotkać się z następującymi normami:

  • PN-EN 981:2002 M aszyny. Bezpieczeństwo. System dźwiękowych i wizualnych sygnałów niebezpieczeństwa oraz sygnałów informacyjnych - opisano w nich obydwie grupy sygnalizatorów, ich cechy techniczne oraz klasyfikację różnego rodzaju sygnałów;
  • PN-EN 842:2002 Maszyny. Bezpieczeństwo. Wizualne sygnały niebezpieczeństwa. Ogólne wymagania, projektowanie i badanie - norma zawiera wymagania dotyczące bezpieczeństwa, projektowania sygnalizatorów oraz terminologię;
  • PN-EN 61310-1:2008 Bezpieczeństwo maszyn. Wskazywanie, oznaczanie i sterowanie. Część 1: Wymagania dotyczące sygnałów wizualnych, akustycznych i dotykowych - norma zawiera wymagania dotyczące sygnałów i sposobów ich przekazywania ludziom;
  • PN-EN 457:1998 M aszyny. Bezpieczeństwo. Dźwiękowe sygnały bezpieczeństwa. Wymagania ogólne, projektowanie i badania.

Warto dodać, że w pierwszej z wymienionych norm - PN-EN 981:2002 - zdefiniowano typy sygnałów optycznych i dźwiękowych w zależności od rodzaju informacji przekazywanej człowiekowi. Są one następujące: (patrz obrazek) 

zobacz wszystkie Nowe produkty

Siłowniki elektryczne z interfejsem CAN

2018-01-22   | LINAK Polska
Siłowniki elektryczne z interfejsem CAN

Linak wprowadził do oferty pięć siłowników elektrycznych ze zintegrowanym interfejsem CAN w standardzie SAE J1939. Tego typu magistrala to sprawdzony protokół wykorzystywany m.in. w ciężkich maszynach budowlanych, rolniczych, itp.
czytaj więcej

Elektroniczny kontroler dostępowy RFID do systemów kontroli dostępu

2018-01-22   |
Elektroniczny kontroler dostępowy RFID do systemów kontroli dostępu

Firma Southco rozszerzyła ofertę elektronicznych systemów kontroli dostępu o nowy kontroler EA-P3 ułatwiający integrowanie systemów dostępu bezkluczowego na poziomie sprzętowym. EA-P3 ułatwia elektroniczne zarządzanie poświadczeniami za pomocą bezkontaktowych kart inteligentnych MIFARE 13,56 MHz, bez konieczności zapewnienia dostępu do sieci czy też instalacji dodatkowego sprzętu i oprogramowania.
czytaj więcej

Nowy numer APA