Popularne marki robotów

O ile coboty, ale też po części AGV, są maszynami w pewnym sensie nowymi, o tyle rynek po stronie dostawców jest już całkiem dojrzały i stabilny. W tegorocznym badaniu popularności marek wyniki dla obydwu branż były zbliżone do uzyskanych w 2019 roku i jednocześnie skorelowane globalnymi rankingami popularności.

 
Rys. 8. Najpopularniejsze zdaniem dostawców marki robotów współpracujących w Polsce – wielkość napisu jest proporcjonalna do rozpoznawalności
 
Rys. 9. Najpopularniejsze zdaniem dostawców marki AGV w Polsce – wielkość napisu jest proporcjonalna do rozpoznawalności

W przypadku robotów współpracujących jako najpopularniejszą markę wytypowano firmę Universal Robots (rys. 8). Kolejne miejsce, jeżeli chodzi o najbardziej rozpoznawalnych producentów robotów, zajął japoński FANUC, zaś następnie ex aequo firmy ABB i KUKA. W przypadku ostatniej jest to niewielki spadek, jednakże, jako że wykaz ma charakter subiektywny i dotyczy popularności, to nie należy jego wiązać z żadnymi zmianami na rynku. Ważne marki to ponadto: Omron, Techman, Hanwha, Yaskawa oraz Mitsubishi Electric i finalnie HCR.

Jeżeli chodzi o roboty mobilne i popularność konkretnych grup produktów, to liderem jest tu duński Mobile Industrial Robots. Na rynku jest też kilkoro innych, bardzo dobrze rozpoznawalnych producentów – takimi są: japoński Omron, polski WObit oraz firma KUKA Roboter. Omawiane zestawienie zawiera również m.in. marki SEW-Eurodrive, Europa Systems, zaś dalej m.in. Agilox, ASTI (niedawno przejęta przez ABB), VersaBox oraz RB Poland (rys. 9). Tym razem nie pojawiły się tu firmy Octant oraz Myzer, które były obecne w poprzednim zestawieniu. Co do ogółu – stan w przypadku liderów rynku nie zmienił się, podobnie jak ich miejsca w zestawieniu. Celowo nie używamy tu słowa "ranking", bowiem prezentowanych chmur nie należy traktować jako informacji o udziałach firm w rynku czy też liczbie sprzedawanych jednostek.

Kamil Wójcik

Pilz

  • Jakie są korzyści ze stosowania robotów AGV w miejsce tradycyjnych przenośników taśmowych?

Stosowanie AGV znacznie zwiększa elastyczność produkcji, w szczególności w części magazynowej. Możliwość zaprogramowania robota i zmian jego ścieżki ruchu w dowolnym momencie stawia pojazdy AGV na wygranej pozycji względem tradycyjnych przenośników taśmowych. Użytkownik końcowy ma możliwość przenoszenia floty wózków na dane obszary ze względu na piki produkcyjne z danych linii. Przewaga AGV nad transporterem widoczna jest także w kontekście awarii – uszkodzenie transportera powoduje kłopotliwy przestój, a uszkodzony wózek można szybko zastąpić kolejnym.

  • Jakie możliwości mają AGV, jeżeli chodzi o wdrażanie intralogistyki w zastosowaniach Przemysłu 4.0?

Zbudowanie floty AGV wiąże się z możliwością przeprowadzenia pełnej diagnostyki przepływów produktów z danych linii produkcyjnych do tzw. "drzwi końcowych" fabryki. Istnieje możliwość połączenia całego systemu wózków z systemem intralogistycznym zakładu. Z poziomu biura można kompleksowo analizować pracę wózków – ich przestoje, ładowanie, naprawy czy omijanie nowych przeszkód na ścieżkach pracy. Cały system robotów mobilnych może być stworzony w chmurze i sterowany z dowolnego miejsca na świecie. Najnowsze systemy prowadzenia AGV opierają się na ciągłym rysowaniu mapy hali i zapisywaniu jej na serwerze, co eliminuje konieczność stosowania dużych dysków pamięci na pojeździe.

  • Jak przekonywać potencjalnych odbiorców do wdrażania robotów mobilnych?

Najwięcej wątpliwości wśród klientów końcowych dotyczących stosowania AGV to: jeszcze nie do końca rozpoznana technologia całych aplikacji, bezpieczeństwo w zakładzie po wdrożeniu robotów mobilnych oraz obawa o łączenie aplikacji AGV z całym systemem intralogistycznym. Przykładem, gdzie klient końcowy chętnie sięga po roboty mobilne, jest zamiana ręcznych wózków widłowych na AGV ze względu na brak konieczności zatrudniania pracowników. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, po dobrze przemyślanym projekcie i uwzględnianiu odpowiednich założeń już na etapie projektowania systemu, istnieje duża szansa, że wdrożenie zwiększy bezpieczeństwo w zakładzie.

  • Jaka jest sytuacja na rynku robotów mobilnych?

Bez względu na pandemię liczba aplikacji z wózkami AGV zwiększa się. Odbiorcy widzą wzrost wydajności bez utraty przestrzeni magazynu czy zwiększenia kosztów. Uświadomienie klientów w kwestiach związanych z bezpieczeństwem będzie skutkowało lepszym zrozumieniem istoty współpracy, jaka będzie coraz częściej wymagana pomiędzy pojazdami AGV a operatorami w zakładach produkcyjnych.

Ile cobotów i AGV trafia do polskich odbiorców?

W poprzednio publikowanym raporcie, korzystając z analizy ankiet wypełnianych przez dostawców branżowych, szacowaliśmy wielkość krajowego rynku cobotów na 150‒220 sztuk rocznie, zaś AGV – na 100‒150 sztuk.

Wtedy też zakres oszacowań był bardzo duży, dominowało ponadto przekonanie, że w obydwu przypadkach rynki są wzrostowe. Dzisiejsze wyniki są większe niż poprzednio – wskazania wynosiły odpowiednio od 100 do 500 i 30 do 500. Jeżeli zaś chodzi o uśrednienia, to wynoszą one: 245 dla cobotów i 165 dla AGV – i takie właśnie wartości można przyjąć jako liczby maszyn dostarczanych co roku do krajowych odbiorców.

Innym z oszacowań opublikowanych w 2019 roku było to dotyczące tempa wzrostu branż. Dla robotów współpracujących najczęstsze oceny respondentów wynosiły od 20% do 32%, zaś dla AGV – od 50% do aż 74%. Zakres tegorocznych oszacowań był duży i wyniósł od 3‒150% dla cobotów oraz 10‒250% dla AGV. Jeżeli chodzi o uśrednienia, to wyniosły one odpowiednio 30% i 55%.

Omawiane statystyki można podsumować stwierdzeniem, że w ostatnich dwóch latach nastąpił wzrost wolumenu sprzedaży omawianych maszyn przy jednoczesnym spadku dynamiki wzrostowej rynku. Dotyczyło to obydwu branż, zaś skala zmian jest nieduża, ale widoczna. W skrócie: omawiane rynki dojrzewały.

Przemysław Degórski


WObit

  • Jakie funkcje pełnią roboty mobilne? Jakie są korzyści z ich stosowania?

System przenośników, niezależnie od poziomu złożoności, zawsze będzie umożliwiał realizację zadania transportowego w oparciu na tej samej trasie, która została pierwotnie zaprojektowana i uruchomiona. Natomiast roboty mobilne pozwalają wręcz na dynamiczne dostosowywanie trasy, po której się poruszają. Np. roboty AMR wykorzystujące nawigację taką, jaką jest system LMS, w który wyposażone są pojazdy MOBOT, dają olbrzymie możliwości w zakresie indywidualizacji poszczególnych zleceń transportowych.

Roboty pełnią rozmaite role, a ich funkcja jest uzależniona od wyposażenia. Podstawowym zadaniem jest transport, ale np. wyposażenie robota w manipulator wieloosiowy pozwala na wielostanowiskowe wykonywanie operacji, które wcześniej były przywiązane do jednego gniazda produkcyjnego. Ciekawą cechą rozwiązań wykorzystujących roboty mobilne jest ich współdziałanie ze zintegrowanym systemem zarządzającym. Np. grupa robotów MOBOT Transporter może prowadzić zgodnie z wcześniej określonym porządkiem, kompletację wyrobów w obszarze magazynu.

  • W jakich branża stosowane są roboty mobilne? Gdzie one się popularyzują?

Na co dzień obserwujemy doniesienia o kolejnych zastosowaniach robotów mobilnych w bezpośrednim kontakcie z osobami prywatnymi. Jednak w przemyśle najłatwiej jest wdrażać robotykę mobilną w tych branżach, które są dobrze uporządkowane od strony procesów logistycznych. Z całą pewnością należy do nich produkcja motoryzacyjna lub logistyka magazynowa.

Dobór rozwiązania powinna poprzedzać szczegółowa analiza potrzeb. Na jej podstawie może zostać wybrane odpowiednie rozwiązanie. WObit ma w swojej ofercie kilkanaście typów robotów, a wciąż zdarzają się sytuacje, w których konieczne jest zaprojektowanie nowego. Drugim ważnym czynnikiem jest stabilność i łatwość obsługi. Obecny poziom technologiczny pozwala na skuteczne wdrażanie rozwiązań opartych na robotach mobilnych.

Dodam, że ostatnie dwa lata były kluczowe dla rozwoju robotyki mobilnej. Początkowo pandemia COVID-19 wyhamowała projekty przemysłowe, ale silnie wpłynęła na rozwój e-commerce. Zauważono ponadto potrzebę robotyzacji zadań. Obecnie można spodziewać się silnego wzrostu zapotrzebowania na robotykę mobilną.

Coraz większa konkurencja

Obydwie branże cały czas rozwijają się, są atrakcyjne dla dostawców, aczkolwiek natężenie walki konkurencyjnej oceniane jest raczej jako standardowe, a nie wyjątkowo silne. Tak jest szczególnie w przypadku robotów mobilnych, gdzie jedynie 6% respondentów oceniło konkurencję jako silną (rys. 10). Jest to wynik zbliżony do stanu sprzed dwóch lat, przy czym jednocześnie spadła w tym przypadku liczba wskazań "niewielka". Inaczej jest w sektorze związanym z cobotami – tutaj typowo 4 na 10 respondentów wskazało odpowiedź "silna" (rys. 11). Jest to wzrost o blisko 15 p.p. w stosunku do statystyki sprzed dwóch lat. Przeważająca reszta osób oceniła konkurencję jako standardową.

 
Rys. 10. Oceny konkurencji w branży dystrybucji robotów mobilnych
 
Rys. 11. Oceny konkurencji w branży dystrybucji robotów współpracujących

Obydwie statystyki można podsumować stwierdzeniem, że wprawdzie konkurencja na rynkach jest cały czas mniejsza, niż w przypadku dystrybucji wielu innych produktów automatyki, ale jednak stopniowo rośnie. Liczba dostawców w branży zwiększa się, dodatkowo omawiane maszyny stają się coraz popularniejsze, za czym prawdopodobnie idzie wzrost presji cenowej.

 
Rys. 12. Jak wygląda sprzedaż omawianych robotów? Na czym zarabiają ich dostawcy?

W tym miejscu warto również spojrzeć na metody sprzedaży robotów, a dokładniej na sposoby realizacji sprzedaży przez dostawców działających na rynku (rys. 12). W przypadku pytania o to, na czym zarabiają dostawcy, dwiema najczęstszymi odpowiedziami były: "na kompletnych aplikacjach" oraz "na samych robotach". Rzeczywiście, dostawa cobota czy robota mobilnego wiąże się zawsze z jakimś rodzajem dodatkowej kompletacji, a często po prostu z zaoferowaniem całej aplikacji. Dostawcy zarabiają też na świadczonych usługach oraz na osprzęcie.

Jeden na trzech lub na czterech respondentów tegorocznej ankiety, a więc dostawców robotów współpracujących, opiera swoją działalność jedynie na sprzedaży tego typu maszyn. Dla całej reszty firm dostarczanie cobotów stanowi jeden z elementów działalności, który typowo składa się na kilka do kilkunastu procent obrotów firmy – wynika z odpowiedzi.

Bogusław Krasuski


Omron Electronics

  • Jakie są najczęstsze zastosowania robotów współpracujących? W których branżach zastępują one standardowe maszyny?

Roboty współpracujące doskonale wypełniają lukę na rynku robotyki w tych zastosowaniach, gdzie kluczowe znaczenie ma elastyczność – a tak jest dzisiaj niemal w każdej branży. Coboty umożliwiają także bezpieczną i harmonijną współpracę ludzi oraz maszyn w tym samym środowisku produkcyjnym. Dodatkowo wdrażanie takich rozwiązań zakłada pełną integrację ze środowiskiem produkcyjnym – tworzenie jednego systemu, w którym zadania są z góry koordynowane i powiązane ze sobą. W długim terminie pozwala to zminimalizować sytuacje awaryjne i przestoje na linii, a tym samym osiągnąć największe korzyści.

Coboty są również odpowiedzią na jedno z większych wyzwań dzisiejszego przemysłu, czyli niedobór siły roboczej, ponieważ wspierają one ludzi przy wykonywaniu prac powtarzalnych z zachowaniem najwyższej precyzji lub wymagających podnoszenia ciężkich przedmiotów. Widzimy także, że ich zastosowania zaczynają wykraczać poza sektor czysto przemysłowy. Np. przemysł medyczny jest zainteresowany zarówno zastosowaniem cobotów, jak i częstszym stosowaniem robotów mobilnych w celu ochrony cennych zasobów, tj. ludzi, dając im tym samym możliwość pracy bliżej pacjenta.

Finalnie, roboty współpracujące są doskonałym rozwiązaniem dla małych i średnich przedsiębiorstw, które nie mogą pozwolić sobie na duże inwestycje w automatyzację. Dzięki temu, że są łatwe do skonfigurowania i zapewniają szybkie rozwiązanie, pozwalają szybko i skutecznie zwiększyć efektywność produkcji, usprawniając tym samym funkcjonowanie przedsiębiorstwa, bez konieczności modernizacji całej linii produkcyjnej.

  • Jakie są z kolei korzyści ze stosowania robotów mobilnych w miejsce tradycyjnych przenośników taśmowych? Gdzie są one stosowane?

Roboty mobilne mają możliwość pracy w warunkach środowiskowych, które nie są komfortowe dla ludzi, dlatego często stosuje się je np. w mroźniach czy w przemyśle farmaceutycznym, gdzie musi być zachowana bezwzględna czystość. W branżach, w których przemysłowe procesy produkcyjne wymagają większej elastyczności (np. w branży food & beverage w trakcie pakowania mieszanego asortymentu) czy np. na lotniskach (do zautomatyzowanego przenoszenia bagażu z jednego miejsca na drugie) coraz częstszym wyborem są mobilne roboty transportowe, które łączą elastyczność, szybkość i ładowność. Te cechy sprawiają, że są one również popularne w branży motoryzacyjnej, gdyż nie tylko umożliwiają sprawne łączenie magazynu z komórkami produkcyjnymi, lecz także dają możliwość udźwigu do 250 kg.

Pojazdy AGV poruszają się po wyznaczonej wcześniej trasie i potrzebują do tego wsparcia systemów nawigacyjnych wykorzystujących magnesy, czujniki optyczne i laserowe lub bazujących na rozwiązaniach wizyjnych. W zakładach produkujących często zmieniający się asortyment może rodzić problemy wynikające z często zmieniających się tras przejazdu i konieczności częstego wyznaczania nowego toru jazdy. W takim przypadku warto rozważyć bardziej elastyczne rozwiązanie, jakim są roboty mobilne, czyli inteligentne pojazdy autonomiczne (AIV). Potrafią one przemieszczać się w swobodny sposób i mogą zostać przeprogramowane zgodnie z wymogami zadania. Należy jednak pamiętać o tym, aby robot mobilny był wyposażony w odpowiednie, najnowocześniejsze zdobycze techniki, tak aby poruszając się wśród ludzi, nie stanowił zagrożenia.

Zapytania ofertowe
Unikalny branżowy system komunikacji B2B Znajdź produkty i usługi, których potrzebujesz Katalog ponad 7000 firm i 60 tys. produktów
Dowiedz się więcej
Przejdź do kompendium

Prezentacje firmowe

Polecane

Nowe produkty

Zobacz również