ZŁĄCZA W POCIĄGACH

Oczekiwania względem złączy są różne w zależności od miejsca ich montażu. Generalnie można podzielić je na dwie grupy. Do pierwszej zaliczane są złącza, z których korzysta się na zewnątrz pojazdów szynowych, tzn. montowane na przykład między wagonami (typu "jumper cables"), pod nimi lub na dachu i przytorowo. Wymaga się od nich przede wszystkim wysokiej odporności na uciążliwe warunki pracy. Wśród najbardziej niekorzystnych czynników, na które mogą być narażone, wymienia się: silne wibracje, uderzenia na przykład drobin piasku i kamieni, opady atmosferyczne (deszcz, śnieg), oblodzenie oraz nasłonecznienie, a zatem skrajnie niskie oraz ekstremalnie wysokie temperatury.

Jeżeli natomiast chodzi o złącza oraz przewody, które są montowane wewnątrz lokomotywy oraz w wagonach, w tym w przedziałach pasażerskich, wymaga się m.in., by były wykonane z materiałów niepalnych, nierozprzestrzeniających ognia oraz niewydzielających w czasie spalania szkodliwych substancji. Podwyższa to poziom bezpieczeństwa, ogień oraz dym w zamkniętych pomieszczeniach stanowią bowiem śmiertelne zagrożenie dla osób w nich przebywających. Ponadto, ze względu na ograniczenia przestrzenne wewnątrz pociągów, instaluje się tam przede wszystkim złącza o jak najmniejszych rozmiarach, jak najlżejsze i o jak największej gęstości upakowania przewodów. Ważna jest też łatwość odłączania i podłączania złączy, najlepiej bez używania narzędzi – na przykład w kabinie maszynisty wszelkie opóźnienia w tym zakresie mogą mieć bowiem bardzo poważne skutki.

Podobne przemiany, jak na kolei, zachodzą też w transporcie drogowym. W ramce, na przykładzie ciężarówek dostawczych o dużej ładowności, które wykorzystywane są w przewozie towarów na duże odległości, przedstawiamy niekorzystne czynniki, na które w tym zastosowaniu złącza są narażone.

Nie tylko w środkach transportu złącza są użytkowane w uciążliwych warunkach. Równie, a nawet bardziej niekorzystne występują pod ziemią oraz pod wodą. Tam również korzysta się ze złączy zasilających oraz sygnałowych, m.in. w przemyśle naftowym oraz wojsku. Warunki, w jakich pracują, przedstawiamy w ramce.

Ewolucja w transporcie ciężkim

Zmiany w stylu życia i upowszechnianie się nowych technologii sprzyjają modyfikacji wzorców konsumpcji, te zaś przyczyniają się do rozwoju sklepów wielkopowierzchniowych i sklepów internetowych. Z tym wiążą się rosnące wymagania wobec środków transportu – duże ilości towarów muszą być przewożone na coraz większe odległości jak najszybciej. By im sprostać, przedsiębiorstwa transportowe korzystają z aut dostawczych o bardzo dużych ładownościach.

Coraz istotniejszą rolę odgrywają w nich systemy pomiarowe oraz komunikacyjne, z których korzysta się w zbieraniu danych o parametrach pracy i stanie wyposażenia tych pojazdów, ich lokalizacji, stanie ładunków i w transmisji tych informacji, na przykład do centrum zarządzania flotami takich ciężarówek. Ułatwia to utrzymanie ich w ruchu, poprawia bezpieczeństwo, dzięki przykładowo wczesnemu ostrzeganiu o możliwości wystąpienia awarii, ułatwia nadzorowanie kierowców oraz planowanie tras przejazdu i ich modyfikowanie w czasie rzeczywistym w zależności od aktualnych warunków na drodze lub zmian w zleceniach klientów. W autach dostawczych, podobnie jak w innych, przybywa też systemów informacyjno-rozrywkowych i innych rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo i komfort kierowców. Nie omija ich również postęp w zakresie napędów alternatywnych – prace nad elektrycznymi ciężarówkami prowadzi m.in. Tesla.

Prezentacje firmowe

Polecane

Nowe produkty