PRZEPISY REGULUJĄ ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ SILNIKÓW

Korzystanie z silników, w których konstrukcji zastosowano energooszczędne rozwiązania, jest wymuszone stosownymi przepisami. Aby ułatwić ich tworzenie i wprowadzanie silniki zostały pogrupowane na klasy ze względu na sprawność energetyczną. Podział taki wprowadziło IEC (International Electrotechnical Commission) w normie IEC 60034-30:2008.

W przypadku silników klatkowych indukcyjnych trójfazowych jednobiegowych o znamionowym napięciu do 1 kV i częstotliwości 50/60 Hz, z 2, 4 albo 6 biegunami, o mocy od 0,75 do 375 kW zdefiniowano trzy klasy sprawności: najniższą IE1 (Standard efficiency), wyższe IE2 (High efficiency) i IE3 (Premium efficiency) oraz najwyższą IE4 (Super Premium Efficiency).

W 2014 norma IEC 60034-30 została zastąpiona przez IEC 60034-30-1. Określono w niej cztery klasy sprawności dla silników jednobiegowych znamionowanych według normy IEC 60034-1 lub IEC 60079-0. Dla poszczególnych klas od IE1 do IE4 w IEC 60034-30-1 podano zestawy wartości minimalnych sprawności w zależności od częstotliwości napięcia zasilania, liczby biegunów i mocy silnika. Sprawność urządzenia, na podstawie której określa się klasę IE, wyznacza się według procedury opisanej w normie IEC 60034-2-1. W 2014 również została ona zaktualizowana.

Zapytania ofertowe
Unikalny branżowy system komunikacji B2B Znajdź produkty i usługi, których potrzebujesz Katalog ponad 7000 firm i 60 tys. produktów
Dowiedz się więcej
Przejdź do kompendium

Prezentacje firmowe

Zobacz również