AUTOMATY LUTOWNICZE – PRZEGLĄD TECHNIK

W zakresie zautomatyzowanych maszyn do lutowania wybierać można przede wszystkim spośród urządzeń w technologii lutowania na fali, rozpływowego oraz lutowania selektywnego. Pierwsza z wymienionych metod jest wykorzystywana do równoczesnego mocowania do płytek drukowanych elementów przewlekanych i podzespołów SMD (niektórych ich typów, o odpowiednim rozstawie wyprowadzeń).

Proces lutowania na fali rozpoczyna się od załadowania automatu płytkami z ułożonymi na nich komponentami, przy czym elementy, które będą montowane powierzchniowo, są do nich wcześniej przyklejane. Pierwszym etapem jest naniesienie topnika – jest on zwykle natryskiwany na płytkę w miejscach według zadanego programu. Następnie PCB są kolejno podgrzewane.

Jest to zazwyczaj realizowane kilkustopniowo, w ramach ogrzewania wstępnego oraz wtórnego. Źródłem ciepła w automatach do lutowania na fali są zwykle promienniki podczerwieni i gorące powietrze. Jako zabezpieczenie stosuje się czasem płyty ze szkła ceramicznego. Możliwe też bywa zaprogramowanie dłuższego niż standardowy czasu przebywania płytek w strefie grzania, w razie gdy konieczne jest ich silniejsze nagrzanie.

Zbigniew Proch

 RENEX Group

  • Jakie są aplikacje robotów w produkcji elektroniki? Jaka jest specyfika tych maszyn w porównaniu np. z robotami używanymi do montażu komponentów czy manipulowania towarami?

Ze względu na wrażliwość elektrostatyczną stosowanych w branży komponentów i wytwarzanych produktów, cechą charakterystyczną aplikacji zrobotyzowanych jest uwzględnienie w ich konstrukcji ochrony antystatycznej. Najczęściej roboty wykorzystywane są do załadunku i rozładunku produktów z linii, montażu komponentów, lutowania i lakierowania gotowych pakietów. Zastosowanie robotyzacji i coraz większa łatwość programowania znacznie skraca czas przezbrojenia linii na inny produkt. Od pewnego czasu obserwujemy też coraz większe wykorzystanie transporterów AGV do przenoszenia produktów między kolejnymi etapami produkcji bez udziału operatorów i ryzyka uszkodzenia produktu przez ładunki elektrostatyczne. Wózki dowożą też do operatorów produkty, których automatyczna inspekcja nie osiągnęła wystarczającego progu pewności czy odwożą gotowe produkty do magazynu.

  • Jak wygląda krajowa branża produkcji elektroniki z punktu widzenia dostawców urządzeń i maszyn do zastosowań na tym rynku?

W ostatnich latach branża produkcji elektroniki bardzo urosła w Polsce w dużej mierze dzięki naszym krajowym producentom i pomocy Unii Europejskiej. W produkcji elektroniki finansowa bariera wejścia jest dosyć duża i przez lata nie opłacało się mieć własnych linii, jeśli nie klient nie produkował swojego produktu w milionach sztuk. Odwrócenie tej sytuacji przez zwiększenie dostępności w zakresie maszyn i funduszy pozwoliło małym i średnim przedsiębiorstwom wyposażyć się w linie do produkcji własnych produktów. W wielu przypadkach automatyczna jest tylko produkcja samego pakietu elektronicznego, a pozostałe procesy nadal są manualne, co daje duże pole do popisu dla dostawców oraz spore możliwości na redukcję kosztów dla klientów.

Prezentacje firmowe

Polecane

Nowe produkty

Zobacz również