Zalety i ograniczenia korowarek z bębnem

Do usuwania kory używane są specjalistyczne urządzenia – korowarki. Poza tym, że oddzielają ją od drewna właściwego, wraz z nią usuwają różne zanieczyszczenia, co jest szczególnie ważne w okresie jesienno-zimowym, gdy drewno jest mocno zabrudzone, a dodatkowo przymrożone. W tartakach wykorzystuje się maszyny do okorowywania różnego rodzaju. Najpopularniejsze są: bębnowe, rolkowe i z obrotowymi nożami.

Pierwsze zbudowane są z obracających się bębnów, do których wkłada się pnie. Kora jest z nich usuwana przez ścieranie w wyniku tarcia drzew o siebie nawzajem oraz, w mniejszym stopniu, o wypustki wewnątrz korowarki wspomagające przewracanie się kłód. Do zalet tych maszyn zalicza się możliwość jednoczesnej obróbki wielu pni. Wad niestety mają więcej. Przede wszystkim jest to mała dokładność usuwania kory, szczególnie z kłód o małych średnicach. Problemem jest również przymrożona kora – maszyny bębnowe usuwają ją niedokładnie, a częściej wcale. Żeby go rozwiązać, wykorzystuje się wodę do odladzania – skutkiem ubocznym tego podejścia jest konieczność zagospodarowania ścieków. Spodziewać się można także wysokich kosztów eksploatacji i konserwacji. Trudno się je też reguluje.

Co wyróżnia korowarki rolkowe?

Korowarki rolkowe również mogą usuwać korę z wielu pni jednocześnie. Główną różnicą między maszynami tego typu a korowarkami bębnowymi jest sposób toczenia kłód. W rolkowych u dołu nieruchomej rurowej obudowy zamontowane są stopniowane rolki z wypustkami, które tną korę. Jednocześnie wałki te wypychają kłody w górę z boku obudowy, te zaś następnie staczają się po innych i cykl się powtarza. Oprócz tego, że kora jest usuwana przez ściernice na rolkach, odpada także na skutek wzajemnego tarcia kłód. Korowarki tego typu mogą mieć zamknięte lub otwarte dno. Do najważniejszych zalet maszyn rolkowych w porównaniu z bębnowymi zalicza się: małą utratę włókien, usuwanie kory przymrożonej, z kłód o małych i większych średnicach, łatwa regulacja, uniwersalność, mniejszy pobór mocy.

W trzecim typie korowarek warstwę wierzchnią z pni zrywa zestaw obrotowych noży. Lepiej sprawdzają się one w obróbce drewka miękkiego niż twardego. Ich zaletą jest to, że można regulować siłę nacisku noży odpowiednio do grubości i typu kory.

Kamil Niemyjski


igus

  • Jakie są typowe zastosowania automatyki w branży drzewnej i meblowej?

Najczęściej spotykamy się z realizacjami napędów liniowych z silnikiem krokowym, BLDC lub serwo AC z odpowiednim sterownikiem silnika. Są to przymiary do pił, napędy znaczników laserowych, układy sztaplujące czy też dwu-, trzyosiowe układy kartezjańskie do aplikacji typu pick & place. Ich odbiorcami są najczęściej klienci końcowi rozbudowujący już istniejące u nich rozwiązania.

  • Czym kierują się tego typu odbiorcy?

Klienci na polskim rynku najczęściej szukają pojedynczych produktów, a o wyborze decyduje w dużej mierze dostępność i doradztwo techniczne w doborze właściwych wyrobów o odpowiednich parametrach technicznych.

  • Jakie trendy występują na rynku i jak na ten sektor wpłynęła pandemia?

Branża meblarska niewątpliwie na pandemii ucierpiała, głównie ze względu na ograniczenie możliwości eksportu. W związku ze znacznymi spadkami obrotów, projekty automatyzacji były w większości wstrzymywane. Aczkolwiek teraz firmy wznawiają zapytania i zamówienia – np. na napędy liniowe.

Zapytania ofertowe
Unikalny branżowy system komunikacji B2B Znajdź produkty i usługi, których potrzebujesz Katalog ponad 7000 firm i 60 tys. produktów
Dowiedz się więcej
Przejdź do kompendium

Prezentacje firmowe

Zobacz również