A CO Z NOWOŚCIAMI?

Marki produktów dostarczanych przez firmy branżowe

Są one istotne, aczkolwiek trudno tutaj o zmiany przełomowe - takie, jaką kilka lat temu była popularyzacja diod elektroluminescencyjnych. LED spowodowały w branży rewolucję, zastępując w przypadku większości produktów wcześniej stosowane źródła światła. Oprócz korzystnych parametrów technicznych i szybko malejących cen, diody zapewniły bardzo dużą trwałość, przez co obecnie stanowią źródło światła "pierwszego wyboru".

O ile w przypadku bieżącej ankiety LED nadal wymieniane były jako nowości (w szczególności wersje RGB), o tyle główna grupa wskazań dotyczyła rozwoju możliwości komunikacyjnych sygnalizatorów.

W wypadku wymienianych interfejsów najczęściej pojawiały się wskazania sieci IO-Link, rzadziej innych rodzajów komunikacji (np. Ethernet). Tego typu łączność ma pozwalać na konfigurację i kontrolę pracy omawianych urządzeń.

Równie wiele wskazań dotyczyło komunikacji bezprzewodowej - np. z wykorzystaniem Wi-Fi, która w ostatnich latach szturmem zdobywa obszary hal produkcyjnych. Drogą radiową mogą łączyć się z systemami nadrzędnymi przykładowo kolumny świetlne, co daje operatorowi zagregowaną informację o działaniu zainstalowanych urządzeń sygnalizacyjnych.

Respondenci zwracali też uwagę na pewne elementy "inteligencji" sygnalizatorów. Do takich należy przykładowo różne natężenie dźwięków w zależności od poziomu hałasu otoczenia oraz zdalna kontrola akustyczna. Z kolei dosyć standardową funkcją jest już możliwość odgrywania komunikatów zapisanych w pamięci sygnalizatora.

Do pozostałych, pojedynczych wskazań zaliczyć można m.in.: wysoki stopień ochrony urządzeń, wykonania Ex, mniejsze zużycie energii oraz dużą jasność świecenia.

Te ostatnie trudno de facto jednak sklasyfikować jako nowości - chyba że dotyczą one oferty danej firmy i w odniesieniu do niej stanowią coś innowacyjnego. Należy wreszcie, gwoli ścisłości, odnotować, że pojawiły się głosy wskazujące na zastój technologiczny w omawianym obszarze.

Prezentacje firmowe

Polecane

Nowe produkty

Zobacz również