RYNEK BRANŻOWY

Rys. 3.

Krajowa branża sygnalizatorów świetlnych i dźwiękowych rozwija się już od wielu lat, aczkolwiek przełomowym dla niej okresem było wejście Polski do Unii Europejskiej. Od tego czasu na lokalnych producentach ciąży obowiązek dostosowania się do wymogów prawnych obowiązujących w UE, co w szczególności dotyczy zapewniania zgodności z wymogami Dyrektywy Maszynowej oraz wyposażania maszyn i instalacji technologicznych w odpowiednie elementy sygnalizacyjne.

Dodatkowo w ciągu blisko półtorej dekady od 2004 roku następowało wiele procesów modernizacyjnych w przemyśle, energetyce oraz sektorze infrastrukturalnym, w kraju powstało też wiele nowych inwestycji w omawianym zakresie.

Rynek sygnalizatorów, jako że trafiały one praktycznie do wszystkich omawianych branż, również zyskał na tych procesach i zapewnił możliwość działania wielu specjalizowanym podmiotom.

Rys. 4.

Bieżące badanie omawianego sektora przynosi większe szacunki co do jego wartości niż te publikowane przez nas w latach poprzednich. Przypomnijmy, że w raportach z 2012-2016 roku respondenci podawali typowo kwoty od 3 do 7-8 mln zł dla każdej z grup sygnalizatorów (tj. świetlnych oraz dźwiękowych), zaś uśrednione wartości wynosiły 6 mln zł i więcej. Rynek był pod tym względem dosyć stały i podobne szacunki pojawiały się co kilka lat.

Badania przeprowadzone wiosną tego roku przyniosły inne rezultaty. W przypadku sygnalizatorów świetlnych większość podawanych kwot wynosiła od 5 do 20 mln zł rocznie, zaś dla urządzeń dźwiękowych - od około 6 również do 20 mln zł. Średnie dla tych dwóch grup to odpowiednio: 14 i 12 mln zł rocznie.

Czy można to uznać za błąd statystyczny, czy rzeczywiście mamy do czynienia ze wzrostem w całej branży? Odpowiedź jest prawdopodobnie bliższa pierwszemu z pytań, bowiem badana próba jest niewielka, a i wcześniej publikowane wyniki były zadziwiająco stałe.

Proponujemy więc tym razem przyjęcie bieżących rezultatów z zastrzeżeniem co do ich wiarygodności i traktowanie ich jako jednej z prób oszacowania wartości rynku.

Na koniec jeszcze o koniunkturze w branży, która oceniana była zdecydowanie pozytywnie. Ponad 3/4 respondentów uznało, że jest ona dobra, zaś 13% sklasyfikowało ją jako bardzo korzystną. Oceny w postaci "słaba" dotyczyły jedynie około 10% badanych osób (rys. 3).

Również ewentualne zmiany prognozowane są tutaj w kierunku poprawy (26% osób) lub po prostu różnic (większość odpowiedzi - rys. 4). Całość uznać można za dobry prognostyk dla omawianej branży.

Andrzej Dwojak

Turck

  • Jak wymogi związane z Przemysłem 4.0 (komunikacja, wymiana danych) wpływają na ofertę w zakresie sygnalizatorów i powiązanych z nimi systemów?

Przemysł 4.0 to idea, która podbija rynek automatyki przemysłowej. Wpływa ona również na sektor komponentów sygnalizacji świetlnej, które pozwalają na szybką i dobrze widoczną wizualizację stanu maszyn. Przy połączeniu tych komponentów z dodatkowymi elementami do komunikacji - np. bezprzewodowej, można uzyskać nową jakość sygnalizacji.

Informacje o stanie maszyny wyświetlane przez kolumnę świetlną mogą zostać natychmiast rozesłane do kluczowych miejsc hali produkcyjnej, dostarczając ważnych danych o produkcji wszystkim zainteresowanym osobom. W tym aspekcie klasyczna "lampka" staje się niezbędnym elementem diagnostycznym, który zwiększa kontrolę nad parkiem maszynowym zakładu produkcyjnego.

Prezentacje firmowe

Polecane

Nowe produkty

Zobacz również