DOBÓR SIŁOWNIKÓW ELEKTRYCZNYCH

Siłownik elektryczny dobieramy stosownie do wymagań danego zastosowania. Wśród parametrów, które można znaleźć w kartach katalogowych tych urządzeń, warto sprawdzić m.in.: powtarzalność pozycjonowania w obu kierunkach, warunki otoczenia, w jakich siłownik może pracować (zakres temperatur pracy, temperaturę otoczenia, wilgotność oraz wysokość), wymiary w zależności od wariantu zamocowania silnika, które powinno się odnieść do rozmiarów wolnej przestrzeni w miejscu montażu siłownika oraz siłę, ciągnącą i pchającą.

Warto pamiętać, że niektóre siłowniki nie wytwarzają jednakowych sił ciągnącej i pchającej, a czasem jednej z nich nie są w stanie zapewnić w ogóle. W karcie katalogowej siłownika trzeba również sprawdzić, czy dla danego modelu urządzenia podczas pracy z maksymalną siłą, w przypadku planowanej metody montażu i długości skoku, nie występuje ryzyko wyboczenia tłoczyska. Należy też zestawić wielkość spodziewanych sił bocznych z tymi dopuszczalnymi.

Sprawdzić również trzeba, czy maksymalna dopuszczalna prędkość przy danej długości skoku jest odpowiednia do potrzeb aplikacji, podobnie jak maksymalne przyspieszenie. Należy pamiętać, że prędkość siłownika może się zmieniać pod wpływem obciążenia w różnym stopniu, w zależności od tego, jakim typem silnika jest on napędzany.

Prezentacje firmowe

Polecane

Nowe produkty

Zobacz również