KLASYFIKACJA SILNIKÓW LINIOWYCH

Ze względu na różnice w konstrukcji wyróżnić można trzy główne typy silników liniowych. Są to silniki: rurowe, które były pierwszymi dostępnymi silnikami liniowymi, u-kanałowe i płaskie. Jeżeli chodzi o te ostatnie, również ze względu na budowę można je podzielić na grupy. Do jednej z nich zalicza się silniki, w których cewki przymocowywane są do aluminiowej podstawy. Wyróżnia je elastyczność w zakresie konstrukcji, gdyż siłownik może się znajdować na górze lub po bokach stojana. Ich zaletą jest możliwość płynnej regulacji prędkości – cecha ta jest przydatna na przykład w urządzeniach skanujących. Z drugiej jednak strony należy pamiętać, że pole magnetyczne nie jest blokowane i "wycieka" na zewnątrz, przez co silnik przyciąga metalowe przedmioty. Może to zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się w pobliżu.

 
Rys. 1 Dwa typy konstrukcji silników płaskich

W sposób uproszczony tego typu konstrukcję przedstawiono na rysunku 1a. Na rysunku 1b z kolei został przedstawiony drugi typ silników płaskich. W tym przypadku cewki są montowane do podstawy z aluminium oraz stali. Ta ostatnia ukierunkowuje pole magnetyczne i zwiększa siłę. W silnikach u-kanałowych siłownik przemieszcza się pomiędzy dwoma rzędami magnesów ustawionych względem siebie równolegle. Są droższe, ale nie występuje w nich wyciek pola magnetycznego, co pozytywnie wpływa na bezpieczeństwo użytkowania. Z drugiej strony dla większej wydajności wymagają chłodzenia. W silnikach pierwszego typu trwałe magnesy są zamknięte w podpartej z obu końców rurze. Specyfika tej konstrukcji ogranicza długość silników rurowych.

Przykładowe siłowniki

 
Siłowniki LA12
Siłowniki elektryczne w kompaktowej obudowie. Maks. siła: 750 N. Maks. prędkość: 40 mm/s. Długość skoku: 19–130 mm. www.linak.pl
 
Siłowniki ERD Hygenic
Siłowniki elektryczne. Dostępne w trzech rozmiarach. Konstrukcja ze stali nierdzewnej serii 300. Śruba kulowa lub rolkowa/planetarna lub trapezowa. Siła ciągu do 35 kN. Zakres do 1 m. Stopień ochrony IP69K. www.amgautomatyka.pl
 
Moteck LD3
Siłowniki elektryczne. Siła: 150, 250, 800, 1000 N. Skok: 50, 100, 150, 200, 250, 300 mm. Prędkość: 40 mm/s przy 150 N, 13,5 mm/s przy 500 N, 6,5 mm/s przy 1000 N. www.pivexin-tech.pl

Prezentacje firmowe

Polecane

Nowe produkty

Zobacz również