SMAROWANIE SIŁOWNIKÓW

Ważną informacją praktyczną, którą w dokumentacji siłowników zamieszczają ich producenci, jest częstość smarowania. Zazwyczaj parametr ten jest wyrażany liczbą kilometrów oraz podawany dla określonych warunków. W związku z tym trzeba uwzględnić to, że wszelkie niekorzystne czynniki (nadmierne obciążenie, duża prędkość, drgania, wstrząsy) mogą przyczynić się do tego, że siłownik wymagać będzie częstszego smarowania.

Z drugiej strony, jeśli pracuje on poniżej znamionowych parametrów, można zaryzykować rzadsze wykonywanie tej czynności. Trzeba tak że pamiętać o tym, aby nawet jeżeli przesuw siłownika jest krótszy niż zalecany przez producenta okres smarowania, przynajmniej raz w roku go nasmarować, podobnie jak wówczas, kiedy jest on przez dłuższy czas nieużytkowany.

Prezentacje firmowe

Polecane

Nowe produkty

Zobacz również